Op 16 oktober 2021 hield Project Thule, een geesteskind van de voor zijn activiteiten als leider van het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw (BBET) veroordeelde Tomas Boutens (40 j.), een infodag in Geraardsbergen met het oog op het oprichten van nieuwe afdelingen van Project Thule. Tot dan had Project Thule enkel in Oost-Vlaanderen een kern militanten. Naar verluidt waren er op de infodag een zeventig tot tachtig mensen, maar daar is geen zekerheid over. Een journalist van Het Nieuwsblad die weken tevoren braafjes vroeg aanwezig te mogen zijn op de infodag werd wandelen gestuurd. Drie maanden na de infodag in Geraardsbergen is bekend geraakt dat in West-Vlaanderen als eerste een nieuwe Project Thule-afdeling is opgericht. De leider ervan is een medeveroordeelde uit de BBET-periode.

Begin jaren 2000 worden twee neonazistische groeperingen opgericht onder de naam Blood & Honour Vlaanderen. De eerste en actiefste sluit zich aan bij het traditionele internationale netwerk van Blood & Honour en houdt zich vooral onledig met het inrichten van muziekconcerten. De tweede – de groep van Boutens – zoekt aansluiting met de meer gewelddadige afsplitsing van het traditionele Blood & Honour, Combat 18. De Vlaamse groep wordt evenwel niet erkend door de internationale top van Blood & Honour/Combat 18 en maakt dan maar naam met de titel van hun tijdschrift, later ook website, Bloed Bodem Eer Trouw (BBET). De eerste activiteit wordt in 2001 ingericht en is een Adolf Hitler-herdenking op 20 april, de geboortedag van Adolf Hitler, met een 30-tal aanwezigen. Drie jaar later is het aantal aanwezigen aangegroeid tot een 180-tal. Als de veiligheidsdiensten vernemen dat er enorme hoeveelheden wapens verhandeld worden in en om BBET worden op 7 september 2006 huiszoekingen verricht in vijf legerkazernes – Boutens is op dat ogenblik beroepsmilitair met als thuisbasis de legerkazerne van Leopoldsburg – en in achttien privéwoningen in Vlaanderen. Boutens wordt acht maanden in voorarrest gehouden.

Na meerdere vertragingsmanoeuvres van de advocaten van de verdachten start op 12 september 2011 de rechtszaak tegen een aantal BBET-leden en wapenhandelaars. Na opnieuw meerdere vertragingsmanoeuvres van de advocaten van de verdachten valt op 7 februari 2014 het vonnis. Tomas Boutens wordt veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan één jaar met uitstel gedurende vijf jaar, en twee keer zes maanden cel met uitstel voor enerzijds handel in anabolen enzomeer en anderzijds allerhande geweldplegingen in de privésfeer. Boutens brengt zijn celstraf vooral door in de gevangenis van Hasselt waar hij intussen schrijft aan een vuistdik boek De roep van de raaf over het Noords heidendom. Eens terug vrij toont Tomas Boutens zich vooral als lid van zijn motorclub Mjölnir. Een motorclub met heidense inspiratie die Boutens voorjaar 2019, tot verbazing en verontwaardiging van nogal wat leden, opdoekt. Boutens zint op een ander project. Op 7 juli 2019 – de vijf jaar uitstel voor één jaar celstraf zijn net voorbij – houdt Tomas Boutens een lezing in een café aan de Grote Markt in Antwerpen. Na afloop wordt buiten een groepsfoto gemaakt waarbij voor het eerst het symbool van Project Thule wordt getoond: een Zwarte Zon met in het midden een Vlaamse Leeuw.

De Zwarte Zon-vlag van het Project Thule getoond na de lezing van Tomas Boutens op 7 juli 2019 in Antwerpen, en de Zwarte Zon op de jas van de fotograaf, deze keer bij een manifestatie tegen de coronamaatregelen op 31 januari 2021 in Brussel (foto’s © Facebook).

Even tussendoor: Het Observatorium en Het Laatste Nieuws/De Morgen publiceerden gisteren dat Tomas Boutens in de nacht van 13 op 14 november 2021 betrapt werd als bewakingsagent aan Club Industrial in Wetteren, een functie die hij niet mag uitoefenen gezien bewakingsagenten een blanco strafblad moeten hebben. Volgens Boutens zijn dit “valselijke” beschuldigingen. “De laatste keer dat eender welke ‘diender’ mij controleerde op eender wat was tijdens een verkeerscontrole ergens in de lente van 2021 te Geraardsbergen”, zegt Boutens. Wat er ook van is: Boutens kent wel degelijk Club Industrial in Wetteren. Op 12 oktober 2019 verzamelde hij er rechtsextremisten om te bespreken hoe Project Thule vorm zou krijgen, en meteen een oproep te doen om geld te doneren voor Project Thule. Maar nu terug naar de Zwarte Zon.

De Zwarte Zon verschijnt in haar huidige vorm voor het eerst in de vloer van een van de zalen in Wewelsburg, dat in de tijd van het nationaalsocialistische regime in Duitsland eerst als opleidingscentrum voor de toekomstige leiders van Schutzstaffel (SS) diende, en vervolgens als een plek waar onderzoek werd gedaan naar de Germaanse wortels van het Duitse volk om zo nazi-theorieën te onderbouwen. Volgens Boutens is de Zwarte Zon een symbool dat teruggaat naar de wortel van zowel de Indische als de Germaanse culturen. “Heden ten dage”, aldus Boutens, “wordt de Zwarte Zon enerzijds gezien als een symbool van Kosmische Orde, het evenwicht dat ontstaat in het spanningsveld der conflict waaruit de creatie mogelijk is, en anderzijds ook (vaak in metapolitieke middens) als een symbool voor het spirituele (her-)ontwaken van de Germaanse Volkeren.”

Ook “Project Thule” heeft een naam verbonden met de nazi’s, maar even vanzelfsprekend verwijst Tomas Boutens – de leider van BBET dat als eerste activiteit een Adolf Hitler-herdenking inrichtte – naar een oudere betekenis. Thule was een benaming in de oudheid voor het ‘uiterste Noorden’, de uiterste grens van de bekende wereld. In hun zoektocht naar de oorsprong van het superieur gewaande Arische ras kwamen de nazi’s uit op Thule waar een ras van supermensen zou gewoond hebben die door magische krachten verbonden waren met de kosmos. Vandaar het Thule-Gesellschaft dat aan de wieg stond van de Deutsche Arbeiterpartei (DAP), de voorloper van Hitlers Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Nazikopstukken zoals Rudolf Hess en Heinrich Himmler vonden in het Thule-genootschap heel wat inspiratie.

Wensen voor een heilvol joelfeest (= Germaans winterzonnewendefeest, AS) waarvoor zo nodig priester-dichter, maar vooral ook collaborateur Cyriel Verschaeve moest geciteerd worden. Het Joelfeest van Project Thule werd einde vorig jaar gehouden samen met leden van Rob Verreyckens Project Yggdrasil Waasland. Een andere activiteit in december 2021 was een nachtelijke dropping in de omgeving van Lommel, waarbij ook langs werd gegaan aan het graf van een Duitse overledene op de militaire begraafplaats van Lommel. Cyriel Verschaeve, het graf van een Duitse soldaat of officier… Het maakt het allemaal ongeloofwaardig dat de door Project Thule gebruikte symboliek enkel teruggaat naar de oudheid en niet naar het nazitijdperk (foto’s © Facebook).

In West-Vlaanderen weet men dat er een kwalijke reputatie hangt aan Thule. De leider van de West-Vlaamse afdeling zegt daarover: “Dat de naam Thule misbruikt is in het verleden zal niemand ontkennen, dit neemt echter niet weg dat het begrip veel ouder is dan deze donkere periode uit onze recente geschiedenis en een heel mooie symbolische waarde heeft.” Voor wat staat Project Thule dan wel? “Wij zijn een Vlaamse identitaire vereniging die zich ten dienste wil stellen van het Vlaamse volk en de autochtone Europese volkeren bij uitbreiding, dit zowel op gebied van burgerrechten en -vrijheden, cultuur, veiligheid, hulp bij rampen en algemeen welzijn. Hiervoor besteden wij veel aandacht aan het vormen van een zo hecht mogelijke Sibbe (Sibbe is een oud-Germaanse benaming voor grootfamilie, AS) door fysiek samen te komen voor verschillende activiteiten, waaronder sport, vorming, manifestaties,… Dit alles gebaseerd op een democratisch systeem en een volstrekte gelijkheid van leden (die hun kandidatuurperiode afgerond hebben).”

Je kan dus niet zomaar lid worden van Project Thule. Je moet eerst tonen het waard te zijn. Wat je daarvoor moet doen, werd gemeld aan wie op de infodag in Geraardsbergen was. Intussen zijn alle videoverslagen van de infodag in Geraardsbergen verwijderd, maar de presentatie van de voorwaarden om Project Thule-lid te kunnen worden, is nooit publiek online gezet. Een probleem voor Project Thule, maar ook voor antifascistische waarnemers, is dat de Zwarte Zon met Vlaamse Leeuw in het midden sinds de lezing van Boutens in juli 2019 zo populair werd in rechtsextremistische middens dat ook niet-leden van Project Thule inmiddels zo’n Zwarte Zon op hun kledij hebben genaaid. Pas in oktober 2021 is men eisen gaan stellen om tot de Project Thule-club te behoren. Het is af te wachten hoe vlot de kledij met het nieuwe logo van Project Thule (illustratie helemaal bovenaan © Facebook) nu verkocht wordt.

Wie geen moeite had om aan de eisen te voldoen om Project Thule-lid te worden, en meteen leider van de West-Vlaamse Project Thule-afdeling werd, is Stan Van Meerhaeghe. Hij is 41 jaar oud en woont in Waregem. Net zoals Tomas Boutens was Stan Van Meerhaeghe beroepsmilitair die onder andere op missie vertrok naar Afghanistan. Samen met Boutens was Stan Van Meerhaeghe actief in het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw (BBET). Het kostte hem bij de rechtszaak in Dendermonde acht maanden celstraf met uitstel gedurende drie jaar voor het deel uitmaken van BBET die volgens de rechtbank een vereniging was “met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen” waar zware straffen op staan, en inbreuken pleegde tegen de wetten over racisme en negationisme. Volgens Boutens zijn Project Thule-afdelingen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant “gepland in de niet al te verre toekomst”.

Project Thule op de IJzerwake in 2021. Eerste van rechts: Stan Van Meerhaeghe; vijfde van rechts: Tomas Boutens (foto © Facebook).
Stan Van Meerhaeghe en de eerste affiche van Project Thule West-Vlaanderen (foto’s © Facebook).