In het verslag van De Standaard over de niet-toegelaten betoging aan Brussel-Centraal op 31 januari 2021 lazen we over de betogers op het Europakruispunt, het plein voor Brussel-Centraal: “Een oudere man in een rolstoel droeg een logo met een Vlaamse leeuw in een zwarte zon, een neonazistisch symbool. De man die hem voortduwde, had dan weer een Keltisch kruis rond de nek”. Die “zwarte zon” was geen klassieke zon (foto hierboven © cc. Pixabay), maar zoals op de foto hieronder. Een eeuwenoud symbool dat haar actuele betekenis kreeg onder het naziregime. De Vlaamse Leeuw werd toegevoegd door een neonazi. Eigenaardig genoeg doen twee van de drie Schild & Vrienden-leden die vorige week de krant haalden met hun voorliefde voor vuurwapens het met een zwarte zon zónder Vlaamse Leeuw.

Tomas Boutens die, terwijl hij in de gevangenis van Hasselt zijn straf uitzat voor het leiding geven aan het neonazistische BBET, een dik boek schreef over het heidendom, zegt dat de Zwarte Zon teruggaat tot de wortels van zowel de Indische als de Germaanse culturen. Tegenwoordig zou de Zwarte Zon enerzijds gezien worden “als een symbool van Kosmische Orde, het evenwicht dat ontstaat in het spanningsveld der conflict waaruit de creatie mogelijk is” en anderzijds “ook (vaak in metapolitieke middens) als een symbool voor het spirituele (her-)ontwaken van de Germaanse Volkeren”. Een mooie theorie voor wie erin gelooft, maar zoals een swastika meer is dan een heilig teken uit het hindoeïsme en jaïnisme, is de Zwarte Zon meer dan een heidens symbool.

De Zwarte Zon mét Vlaamse Leeuw zoals op een jas van een van de vrienden van Tomas Boutens, en het Keltisch kruis zoals op deze vlag bij een betoging in Nederland. Keltisch kruis dat teruggaat tot vóór het begin van onze jaartelling maar midden vorige eeuw in meerdere landen bij uitstek een symbool van extreemrechts werd. Naar verluidt droeg de man die de andere man in een rolstoel voortduwde evenwel geen Keltisch kruis maar een IJzeren Kruis, een Duitse militaire onderscheiding van Pruisische oorsprong. Nostalgie troef in Brussel ! (foto’s © Facebook en Recherche-Nord).

De Zwarte Zon verschijnt in haar huidige vorm voor het eerst in de vloer van een van de zalen in Wewelsburg, dat in de tijd van het nationaalsocialistische regime in Duitsland eerst als opleidingscentrum voor de toekomstige leiders van Schutzstaffel (SS) diende, en vervolgens als een plek waar onderzoek werd gedaan naar de Germaanse wortels van het Duitse volk om zo nazi-theorieën te onderbouwen. In die tijd werd het ook gelinkt aan de meer occulte praktijken van de nazi’s waarmee Heinrich Himmler, Reichsführer-SS en een van de belangrijkste leiders van Adolf Hitlers partij NSDAP, bezig was. De Oostenrijkse ex-SS’er Wilhelm Landig gaf ook bekendheid aan de Zwarte Zon met de oprichting in 1950 van de occult-fascistische groep Landig Gruppe die liever dan het hakenkruis de Zwarte Zon als symbool gebruikte.

In Vlaanderen was het de al genoemde Tomas Boutens die de Zwarte Zon populariseerde met een Vlaamse Leeuw in het midden. Behalve een hoogdravende uitleg (“de erkenning van de diepere en oudere wortels van ons Volk”) heeft die Vlaamse Leeuw in het midden ook een praktische reden. Facebook herkent de Zwarte Zon als een fascistisch symbool, en zet Facebookgebruikers die ermee pronken tijdelijk en desgevallend definitief offline. Door in het midden een Vlaamse Leeuw te plaatsen, herkent Facebook niet onmiddellijk de Zwarte Zon als fascistisch symbool. Het heeft een half jaar geduurd vooraleer Facebook inzag dat de combinatie met een Vlaamse Leeuw een poging tot misleiding is, maar begin vorig jaar werd Tomas Boutens omwille van die Zwarte Zon mét Vlaamse Leeuw drie dagen offline gezet door Facebook.

Op 7 juli 2019 pakte Tomas Boutens op de Grote Markt in Antwerpen een eerste keer uit met zijn Zwarte Zon-symboliek, na een lezing voor het kruim van rechtsextremistisch tot neonazistisch Vlaanderen. Later zou de Zwarte Zon-club bekend geraken als ‘Project Thule’. De fotograaf op de Grote Markt in Antwerpen toonde zich zondag 31 januari 2021 in Brussel met zo’n Zwarte Zon in combinatie met een Vlaamse Leeuw op de linkermouw van zijn jas. Hij was met de trein naar Brussel gereisd samen met de “oudere man in een rolstoel” en ”de man die hem voortduwde”. De rolstoel was overigens meer een afleidingsmanoeuvre om tot op het Europakruispunt in Brussel te geraken dan dat het voormalig gemeenteraadslid van het Vlaams Belang die echt nodig had.

De Zwarte Zon-vlag van het ‘Project Thule’ van Tomas Boutens, op 7 juli 2019 op de Grote Markt in Antwerpen, en de Zwarte Zon op de jas van de fotograaf, deze keer op 31 januari 2021 in Brussel. Een man die wij eerder onder andere al zagen toen in Antwerpen geprotesteerd werd tegen het cordon sanitaire voor het Vlaams Belang (foto’s © Facebook).

Ook in het nieuws vorige week: Stijn L., Gaetan P., Koen S. en Silvy V. De drie eerstgenoemden zijn lid van Schild & Vrienden.

Het Laatste Nieuws en De Morgen, 2 februari 2021 (foto’s © RV).

De Zwarte Zon, maar eigenaardig genoeg zonder de Vlaamse Leeuw in het midden, is ook populair bij de leden van Schild & Vrienden die vorige week Het Laatste Nieuws en De Morgen haalden voor hun liefde voor vuurwapens en trainingen in kampen in het buitenland. Er is Stijn L. wiens torso getatoeëerd met een Zwarte Zon we hier al eerder toonden. Hij ging, met de Zwarte Zon op zijn borst, zich bekwamen in gevechtstechnieken bij het Franse Vreemdelingenlegioen, de European Bodyguard and Security Association (EBSSA) in Servië en de Tactical Risk Group in Polen. Bij Schild & Vrienden is hij lesgever boksen.

En er is Gaetan P., die zich op Telegram ‘Son of Dietsland’ noemt. Op 22 november 2020  plaatste hij daar een animatie van een dansende vrouw met een draaiende Zwarte Zon op de achtergrond. In zijn beste Nederlands schrijft hij: “Many people have asked me what the black sun means. To me, it is a very personal symbol, and represents my thousands of ancestors and the ancient european spirit. I know that it is used by fedposters calling themselves ‘nazis’ as a sort of secondary swastika symbol, as the ss quite liked the symbol as well. The black sun is defined by those who use it, and meaning can be given to it, differing by its user. To me, its nothing edgy or bad. The ss used cars as well, that does not make cars nazi”. Samenvattend vertaald: De Zwarte Zon is een eeuwenoud symbool dat zijn duizenden voorouders en oude Europese geest symboliseert. Het is ook wel door de nazi’s gebruikt, maar er is niets slecht aan. De SS gebruikte ook auto’s, dat maakt auto’s niet nazi.”

Op 30 november 2020 verscheen op de Telegrampagina van Gaetan P. de foto van een huurling die er prat op gaat op twintig maanden tijd tussen de 5.000 en 10.000 Congolese rebellen te hebben gedood en daarvoor op de afbeelding… een Zwarte Zon als aureool achter zijn hoofd krijgt. Alweer is de uitleg erbij in het Engels, en alweer wordt de Zwarte Zon gekoesterd als symbool. Het is ingestuurde post, maar Gaetan P. kan zich erin vinden want de afbeelding staat al twee maanden op zijn Telegrampagina. De heiligverklaring van een man die naar eigen zeggen tussen de 5.000 en 10.000 mensen heeft vermoord. Bij Schild & Vrienden hebben ze eigenaardige opvattingen over goed en kwaad.

Van de derde Schild & Vrienden’er in het rijtje, Koen S., is niet bekend of hij de Zwarte Zon koestert. Op Instagram toont hij zich wel als een liefhebber van vuurwapens en actief schutter, en dan bedoelen we niet met airsoft wapens.

De Zwarte Zon op de borstkas van Schild & Vrienden-instructeur boksen Stijn L., een tweet van Schild & Vrienden over weerbare jeugd die geen pauze neemt tijdens de hittegolf (met Stijn L. als één van de boksers) en berichten van Schild & Vrienden’er Gaetan P. (foto’s © Instagram, Twitter en Telegram).

Het dwepen met de Zwarte Zon beperkt zich overigens niet tot de Zwarte Zon op de Grote Markt in Antwerpen of het Europakruispunt in Brussel tonen, of daarmee uitpakken op sociale media. De Zwarte Zon was vroeger verwerkt in het embleem van het Azovbataljon. Aanvankelijk een neofascistische militie, nu een groep geïntegreerd in het Oekraïense leger. In dat embleem staat ook een wolfsangel, en blijkbaar was twee fascistische symbolen in één embleem van het goede (?) teveel. Een Zwarte Zon prijkte ook op de rugzak van Brenton Tarrant die op 15 maart 2019 in twee moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland) 51 mensen doodschoot. In januari 2018 maakte Brenton Tarrant 1.500 euro steun over aan Martin Sellner, de Oostenrijkse informele leider van de identaire beweging met groepen als Génération Identitaire en Schild & Vrienden. Zo is er alweer een link tussen een Zwarte Zon-adept en Schild & Vrienden.

Het vroegere embleem van het neofascistische Azovbataljon dat actief is in Oekraïne, en de rugzak van Brenton Tarrant mét Zwarte Zon (foto’s © RV en Twitter).