Toen wij vorige week op de Facebookpagina van Carrera Neefs lazen dat in plaats van in Brussel te gaan betogen “het veel efficiënter voor onze strijd en belangen is dat wij samen een beweging/partij opbouwen”, dachten wij: dit lijkt haar ingefluisterd te zijn door Jan De Beule, voorzitter van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). De families Neefs en De Beule kennen elkaar al jaren, vandaar. Maar wat is het eerste wat Carrera Neefs vervolgens doet? Mee oproepen voor een manifestatie in Schoten, de woonplaats van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Weliswaar samen met het N-SA. We schreven het al: “Consequent zijn, staat niet in het woordenboek van Carrera Neefs”.

Aan een nieuwe partij is Carrera Neefs nog niet toe, anders dan De Morgen laat uitschijnen. Het N-SA heeft al eens geprobeerd een partij op te richten waarmee men wilde deelnemen aan verkiezingen. Maar daar kwam niets van in huis. Op het derde congres van het N-SA, op 6 november 2010 in Edegem, werd de naam ‘Nationaaldemocratische Partij’ (NPD) gelanceerd waarmee zou deelgenomen worden aan verkiezingen. Maar nergens werd een kandidatenlijst ingediend. In voorkomend geval had men het trouwens moeten doen zonder boegbeeld Eddy Hermy (inmiddels 70 jaar oud, foto hierboven © AFF). Eddy Hermy werd op 5 december 2011 in Brugge veroordeeld voor racistische uitspraken tijdens het tweede congres van het N-SA, waarbij Hermy voor vijf jaar zijn burgerrechten, en dus het recht om te gaan kiezen en zelf kandidaat te zijn bij verkiezingen, verloor.

Het was overigens niet de eerste veroordeling voor racisme. Op 23 april 2002 werd Hermy in Brugge al eens veroordeeld voor racisme wegens een pamflet dat hij onder de kop ‘Burgerinitiatief Oostende’ verspreidde bij de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers in Oostende. Volgens de rechtbank was de grens van het wettelijke toelaatbare overschreden door de bewoners van het asielcentrum te bestempelen als “vreemde criminelen die hun land ontvlucht zijn”, “vreemdelingen die zich herschoold hebben tot drugdealers en afpersers, dieven en hoeren” en “vreemde klaplopers”. De veroordeling in Brugge werd bevestigd door het hof van beroep in Gent op 30 september 2003.

Eddy Hermy wil in Schoten, woonplaats van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, protesteren tegen “de compleet arbitraire massa-arrestaties” voorbije zondag 31 januari in Brussel. “Bij het zien van de beelden die dag in Brussel werden Carrera en ik misselijk. Zoveel politiegeweld, zoveel haat van de elite tegenover eigen mensen”, schrijft Hermy. Hij wil de minister vragen “hoe ver (…) de arrogantie van de elite nog kan gaan”, “hoeveel geweld en discriminatie tegen eigen mensen” nog kan plaatsvinden. “Daarom gaan wij op 21 februari haar en de elite aan de macht deze boodschap brengen: dat wij de als sanitaire maatregelen verpakte repressie tegen eigen volk niet langer pikken.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wordt het kordate politieoptreden vorige zondag in Brussel verweten (foto ©  VRT/Het journaal)

Hoe kleiner organisaties worden, hoe meer kans dat ze uit armoede gaan samenwerken. Najaar 2019 werd ‘Nationale Beweging’ opgericht, het samengaan van het Vlaams-nationalistische N-SA met het Belgicistische (Franstalige) Nation. Voorzitter van ‘Nationale Beweging’ is Nation-voorzitter Hervé Van Laethem. Ondervoorzitters zijn Eddy Hermy en een tweede vertegenwoordiger van Nation. Over die ‘Nationale Beweging’ zie je enkel iets in Vlaanderen: de Facebookpagina van het N-SA die op 15 november 2019 van naam veranderde, en een website waar amper informatie op te vinden is. In Franstalig België doet Hervé Van Laethem intussen lustig verder als… Nation.

Eddy Hermy heeft zich voorbije zomer, naar eigen zeggen, bezig gehouden met de ondersteuning van de marsen die in Oostende en Blankenberge gehouden werden na een rel op het strand van Blankenberge. De laatste betoging die het N-SA op eigen kracht wilde inrichten, was een betoging tegen de deelname van de PVDA aan het districtsbestuur in Borgerhout. Het N-SA zou daartegen betogen op 1 mei 2013, maar prompt werd op het geplande vertrekpunt een buurtfeest ingericht.

Burgemeester Bart De Wever, die toelating had gegeven voor de betoging van het N-SA, moest zijn toelating intrekken gezien de tegenmobilisatie in Borgerhout. Als alternatief mocht het N-SA in café Den Bengel aan de Grote Markt in Antwerpen een persconferentie houden, maar er was politiebescherming nodig opdat Eddy Hermy, Jan De Beule en Thierry Vanroy het café konden verlaten zonder slagen te incasseren van de vakbondsmensen die aan café Den Bengel verzameld hadden.

Oostendenaar Eddy Hermy bij de parlementsverkiezingen op 26 mei 2019 kandidaat op de lijst van Nation in… Luxemburg. Iemand moest de derde plaats op de drie namen tellende lijst vullen. En Eddy Hermy, Jan De Beule (met donkere jas) en Thierry Vanroy (met bril) toen ze op 1 mei 2013 politiebescherming nodig hadden om ongehavend het café te verlaten waar ze een persconferentie hielden (foto’s © RV en ATV).

Carrera Neefs is gevraagd te spreken bij de manifestatie in Schoten – waarvoor een toelating is gevraagd, maar nog niet is gekregen. Eddy Hermy zal eveneens de ‘massa’ toespreken. Hervé Van Laethem heeft op Facebook gemeld dat hij naar Schoten afzakt, zoals ook de voor zijn activiteiten bij het neonazistische BBET (Bloed Bodem Eer Trouw) veroordeelde Tomas Boutens.

Carrera Neefs en Eddy Hermy zijn allebei al eens uit hun partij gezet. Carrera Neefs omdat ze geen loyauteitsverklaring voor het Vlaams Belang wilde tekenen; Eddy Hermy omdat hij het naar de normen van het Vlaams Blok te bont maakte. Eddy Hermy is zelfs tweemaal uit het Vlaams Blok gezet. Il faut le faire. Maar Carrera Neefs komt ook straf uit de hoek. Ze wil in Schoten “onze vrijheid bevechten, onze toekomst als volk vrijwaren”, maar gaat dan wel bloemen neerleggen (kleine foto helemaal bovenaan © Facebook) aan het graf van een vrijwilliger van de Waffen-SS die mee de vrijheid van miljoenen mensen heeft ontnomen. Hoe leg je dat uit?