Het college van burgemeester en schepenen van Ieper besliste gisterennamiddag, 16 augustus 2022, dan toch geen vergunning te geven voor Frontnacht, muziekfestival met groepen uit het neonazistisch circuit dat gepland was aan de vooravond van de IJzerwake einde deze maand. Hoe is het zover kunnen komen? We maakten een reconstructie in tien stappen (foto hierboven: Het Journaal © VRT NU).

1. De Standaard schetst op 25 mei 2022 de voor Frontnacht aangekondigde groepen onder de titel Rechts-extremistische bands moeten IJzerwake verjongen. De titel is zacht geformuleerd want uit het artikel blijkt dat de aangekondigde groepen banden hebben met neonazistische organisaties. Bij de sympathisanten van Frontnacht roept men dat het “nepnieuws” is omdat de afgebeelde zanger van Bronson niet meer bij de groep speelt. Het is hun enige kritiek.

2. In de gemeenteraadszitting van 30 mei 2022 interpelleert Groen-fractieleider Jordy Sabels het Ieperse stadsbestuur over Frontnacht. Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) zegt dat er nog geen aanvraag binnen is, maar dat het festival niet kan doorgaan als de aangekondigde groepen verbonden zijn met neofascistische en neonazistische organisaties.

3. Het college van burgemeester en schepenen geeft op 4 juli 2022 een toelating voor Frontnacht onder voorwaarden.

De voorwaarden opgesomd in de collegebeslissing van 4 juli 2022 (foto © RV).

4. Na het artikel Foute argumenten voor neonazistische ‘Frontnacht’ een maand eerder publiceert Antifascista Siempre op 6 juli 2022 meer duiding over de aangekondigde groepen onder de titel Toelating voor Frontacht spijts neonazi muziekgroepen. De campagne tegen Frontnacht wordt op deze website gevoed met zeven artikels.

5. Groen Ieper lanceert op 12 juli 2022 op haar website een petitie tegen het toelaten van Frontnacht. In Ieper zoeken een aantal mensen elkaar op voor een initiatief breder dan van één partij. De kiemen worden gelegd voor het Vredescollectief Ieper.

6. Het internationaal onderzoeksplatform Bellingcat publiceert een artikel over Frontnacht. Thorsten Hindrichs, expert op het gebied van de Europese extreemrechtse muziekscène, van de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz (Duitsland) zegt aan Bellingcat:  “Door Frontnacht op deze manier te laten plaatsvinden, werkt men mee aan de strategie om extreemrechts te normaliseren.”

7. In Ieper is het Vredescollectief de voorbije weken op zoek gegaan naar de cd’s en bijhorende tekstvellen van de voor Frontnacht aangekondigde groepen. Er wordt een vertaling gemaakt vanuit het Italiaans en Duits, waarna de tekstfragmenten geklasseerd worden in de categorieën: aanzetten tot discriminatie, aanzetten tot geweld, rassuperioriteit en rassenhaat, en verheerlijken van (neo)nazisme. Het resultaat wordt begin augustus gepresenteerd in een Open Brief, samen met vragen over de praktische haalbaarheid om het festival desgevallend ter plekke stil te leggen. De Open Brief wordt goed opgepikt in de media.

Het Vredescollectief Ieper vertaalde vanuit het Italiaans en Duits de liedteksten die men vond op de cd’s van de voor Frontnacht aangekondigde groepen (foto’s © RV).

8. Op Twitter wordt druk geageerd tegen Frontnacht door de Vlaamse Geuzen, de 8 meicoalitie, Tom Lanoye en anderen. De petitie Geen fascistisch festival in vredesstad Ieper verzamelt vlug enkele duizenden handtekeningen. De verdediging door de IJzerwake is zwak.

9. Het Nieuwsblad publiceert op 16 augustus 2012 een artikel onder de titels Buitenlandse inlichtingendiensten waarschuwen voor neonazi’s op IJzerwake (op de voorpagina) en “Mensen van kleur blijven eind augustus beter weg uit Ieper” (op blz. 3, een uitspraak van expert Thorsten Hindrichs die averechts werkt: het zijn niet de mensen van kleur maar de neonazi’s die weg moeten blijven uit Ieper). Conner Rousseau springt op de kar van het protest en zegt dat Vooruit opstapt uit de bestuurscoalitie in Ieper als die het festival toelaat. Een rijkelijk late reactie. Groen en PVDA hebben ook het niet-toelaten gevraagd en hebben concreet meegewerkt aan het protest. De CD&V was met twee oud-burgemeesters uit Ieper vertegenwoordigd bij de mensen die de Open Brief ondertekenden.

10. Na een tweede advies van het OCAD, coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse over terrorisme, extremisme en problematische radicalisering, besluit het college van burgemeester en schepenen van Ieper op 16 augustus 2022 geen toestemming te geven voor de organisatie van Frontnacht. Schepen Diego Desmadryl zegt in Terzake IJzerwake aangeboden hebben Frontnacht met een ander aanbod van muziekgroepen in te richten, maar dat werd door de IJzerwake afgewezen. Tja. Als je een lange traditie hebt om elk jaar weer een of andere collaborateur te huldigen, is er een gewoonte waar je moeilijk van afstapt.

Schepen Diego Desmadryl: “We hebben IJzerwake aangeboden Frontnacht met een ander aanbod van muziekgroepen in te richten, maar IJzerwake weigerde dit.” (foto © VRT/Terzake).

Bij het Vredescollectief Ieper is men tevreden, en met hen vele duizenden anderen ook. Bij Frontnacht wacht men op de officiële tekst van de beslissing om zich er over te beraden. Zal men naar een rechtbank stappen om de beslissing aan te vechten of vindt men dat het welletjes is geweest?

De kranten De Standaard en Het Nieuwsblad melden vandaag dat het OCAD-rapport waar het Ieperse schepencollege naar verwijst dateert van 5 augustus 2022 en bijgevolg al 11 dagen oud was toen men een beslissing nam op het Ieperse stadhuis. Het OCAD hield rekening met een 300 Belgische en een 300 buitenlandse bezoekers voor Frontnacht. Volgens het OCAD-rapport was het de bedoeling de beveiliging van Frontnacht te laten doen door Project Thule, de groepering die Tomas Boutens heeft opgezet na zijn veroordeling als leider van het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw (BBET). Project Thule heeft intussen afdelingen in Oost-Vlaanderen, waar het is ontstaan, in West-Vlaanderen, waar het geleid wordt door een mede veroordeelde BBET’er, en in Antwerpen, waar het geleid wordt door iemand uit de Rupelstreek. Tomas Boutens en medeorganisator van de IJzerwake Rob Verreycken hebben al meermaals gezamenlijk actie gevoerd: zoals bij een betoging tegen de coronamaatregelen, een herdenking van de geflipte beroepsmilitair Jürgen Conings en de provinciale voorstellingsronde van Project Thule.

Bij het Vredescollectief Ieper is men tevreden over de jongste collegebeslissing. Maar ook alert voor de toekomst (foto © VRT/Het Journaal).