In de databank van de politie zijn, volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, 2.848 mensen opgenomen die gekoppeld worden aan rechts-extremistische organisaties die voorkomen op de lijst ‘te volgen groeperingen en fenomenen’. Navraag van De Tijd leert dat de meeste van de gevolgde rechts-extremisten en rechts-extremistische organisaties Nederlandstalig zijn. Zowat 7 op 10. Een aantal ervan wordt aanstaande zaterdag 21 december verwacht op een ‘Benefiet- en Kameraadschapsavond’ waarvoor Tomas Boutens de uitnodigingen verstuurde. Waar die avond zal doorgaan is nog niet bekend. Het zou in de regio Groot-Aalst zijn, maar de exacte locatie wordt pas vlak voor het begin van de bijeenkomst bekend gemaakt.

Organisator Tomas Boutens haalde in 1999, hij is dan 17 jaar oud, een eerste keer de notulen van de politie. Hij zit in het vijfde jaar van de Vrije Katholieke School in Opwijk, vlakbij Dendermonde. Twintig klaslokalen, de turnzaal, een laboratorium en het secretariaat van de school worden door een brand in de as gelegd. Boutens blijkt een van de drie brandstichters te zijn. De drie jongeren vormden samen een soort satanische groep. De jeugdrechter stuurt Boutens hierna voor een paar maanden naar een jeugdinstelling.

Na nog andere baldadigheden gaat Boutens in 2001 bij het leger in dienst als paracommando. Hij wordt hiervoor in Leopoldsburg (Limburg) gekazerneerd. Nog geen jaar later is Boutens betrokken bij een zware vechtpartij in Izegem (West-Vlaanderen). Slachtoffer is een 22-jarige jongeman uit Tienen. “Boutens vond het nodig om de jongen in de rug aan te vallen. Hij sloeg en schopte hem zo hard dat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis”, noteerde Het Nieuwsblad. Kort daarna vertrekt Boutens op buitenlandse missie naar Afghanistan, waar hij zich tot een modelsoldaat ontpopt.

Tomas Boutens als gedecoreerde militair, jaren 2000+ (foto © Facebook) en Tomas Boutens in een VRT-uitzending van Rudi Vranckx in 2011 (foto © VRT).

Begin jaren 2000 wordt ook de neonazistische groep Blood & Honour Vlaanderen opgericht. In feite zijn er twee groepen onder dezelfde naam actief. Die van Boutens zoekt aansluiting bij de meer gewelddadige Combat 18-versie van Blood & Honour. Maar de groep van Boutens wordt niet erkend door de moederorganisatie. De groep geraakt vervolgens bekend onder de naam die ze aan haar tijdschrift en website geeft: Bloed – Bodem – Eer – Trouw.

Hoe het verder liep met BBET is omstandig belicht op de vroegere blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF): het ontstaan, de huiszoekingen op 7 september 2006 in achttien privéwoningen en vijf legerkazernes, het BBET-tijdschrift, de BBET-website, de White Freedom Fighter-handleiding, de handel in wapens, anabolen, viagra…, de vertragingsmanoeuvres van de advocaten van de BBET-verdachten, de retoriek van de verdediging en het vonnis waarbij Tomas Boutens uiteindelijk op 7 februari 2014 door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld wordt tot vijf jaar cel voor zijn BBET-activiteiten, waarvan één jaar met uitstel, en twee keer zes maanden cel met uitstel voor enerzijds handel in anabolen enz. en anderzijds vechtpartijen allerhande in de privésfeer. Boutens wordt in dezelfde periode ook in Nederland veroordeeld voor gedoe met wapens bij de Nederlandse Blood & Honour-splintergroep Ulfhednar.

Met aftrek van de tijd die hij in voorarrest zat, zit Boutens zijn gevangenisstraf uit in Hasselt waar hij zich vooral bezighoudt met lezen, sportactiviteiten en het schrijven van het vuistdikke boek De roep van de Raaf. Noords heidendom door de eeuwen heen. Terug op vrije voeten kan Boutens zich wijden aan nog een andere hobby: motorrijden met de Mjölnir-motorclub.

Op 7 juli 2019, de vijf jaar uitstel voor een jaar celstraf voor Boutens is dan net achter de rug, wordt in café Den Bengel aan de Grote Markt in Antwerpen een bijeenkomst gehouden op initiatief van het neonazistische Right Wing Resistance Vlaanderen, de bloedbroeders van de Autonome Nationalisten Vlaanderen en de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Boutens geeft er een lezing over het heidendom. Na afloop van de bijeenkomst laat Boutens zich met een aantal vrienden op de Grote Markt fotograferen terwijl voor het eerst zijn Zwarte Zon-vlaggen getoond worden. Volgens Boutens moet de Zwarte Zon louter als een heidens symbool beschouwd worden, maar dat is net zo geloofwaardig als dat de swastika louter een symbool uit het hindoeïsme is. “Het symbool is afkomstig uit de mystieke beweging die Hitlers NSDAP en de SS voorzag van esoterische theorieën over de suprematie van het arische ras. Het symbool (…) ligt nog altijd in mozaïek in de vloer van Wewelsburg in het Duitse Paderborn, het ‘esoterisch centrum’ van de SS”, lezen we in een brochure over extreemrechtse symboliek.

Groepsfoto van de deelnemers aan de bijeenkomst in het bovenzaaltje van café Den Bengel aan de Grote Markt in Antwerpen, 7 juli 2019. Uitvergrote foto met Zwarte Zon-vlag: v.r.n.l.: Peter Samson, Bart Lontie die de alternatieve Hitlergroet ‘Der Kühnengruß’ brengt, en Tomas Boutens. Verder door mensen uit de voormalige Mjölnir-motorclub (foto © Facebook).

De Antwerpse politie heeft een aantal mensen verhoord over de alternatieve Hitlergroet die ze met drie vingers bij de groepsfoto op de Grote Markt brachten. ‘Der Kühnengruß’. Op de terugweg naar het Centraal Station wordt een vijftal deelnemers aan de bijeenkomst in Den Bengel opgemerkt met racistische slogans en Hitlergroeten, zaak waarvoor zij intussen verhoord zijn door de politie. Het is nu kwestie dat beide zaken doorgestuurd worden naar het parket en vervolgens de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB).

Als het Vlaams Belang niet opgenomen wordt in de nieuwe Vlaamse regering, richt Tomas Boutens op 15 september 2019 een ‘Mars op Brussel’ in. In de hoop dat het evenveel volk op de been zou brengen als de ‘Mars tegen Marrakesh’ op 16 december 2018 in Brussel. ‘Mars tegen Marrakesh’ die 5.500 mensen op de been brengt en eindigt met ernstige rellen tussen een deel van de betogers en de politie. Boutens is wel niet de officiële aanvrager van de betoging, maar bij het Vlaams Belang weten ze vanwaar de wind waait en distantiëren ze zich van het initiatief. De ‘Mars op Brussel’ flopt dan ook.

Boutens & Co komen terug boven water als vier mensen op 20 oktober 2019 op de Groenplaats in Antwerpen een S.O.S. Democratie-manifestatie inrichten om te protesteren tegen het cordon sanitaire voor het Vlaams Belang. Onze fotoreportage over de die bijeenkomst Neonazi’s en Vlaams Belang samen op straat in Antwerpen – overigens het tot nu toe meest bekeken artikel van Antifascista Siempre – is nogal gênant voor de Vlaams Belang-top.

Tomas Boutens op de S.O.S. Democratie-manifestatie op 20 oktober 2019, met op dezelfde manifestatie op de Groenplaats in Antwerpen onder andere Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en de Vlaams Belang-boegbeelden Filip Dewinter en Anke Van dermeersch (foto © AFF).

Daarenboven brengt De Morgen daags vóór de tweede S.O.S. Democratie-bijeenkomst het relaas over de Hitlergroet van Right Wing Resistance Vlaanderen-lid Gunnar Verreycken in het Fort van Breendonk. Right Wing Resistance Vlaanderen die opnieuw aanwezig zou zijn op de tweede S.O.S. Democratie-manifestatie en intussen geïnfiltreerd is in de ordedienst voor die bijeenkomst. Het gevolg is dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn mandatarissen verbiedt naar de S.O.S. Democratie-manifestatie op 24 november 2019 te gaan. Tomas Boutens & Co zijn er wél.

Boutens is dan al een paar weken bezig om mensen warm te maken voor de ‘Benefiet- en Kameraadschapsavond’ van aanstaande zaterdag 21 december 2019. Op 1 november 2019 verspreidt hij een uitnodiging voor een “Benefiet ten voordele van individuele gerechtskosten van de Mars tegen Marrakesh en de oprichting van bewegingshuizen”. Met “bewegingshuizen” wordt gedacht aan plaatsen zoals de café’s De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen en De Klokke in Duffel waar iedereen van extreemrechts tot neonazi’s welkom is.

Boutens vraagt de uitnodiging niet publiek te maken via Facebook maar drie dagen later bericht Apache al over de ‘Benefiet- en Kameraadschapsavond’. Intussen wordt de bijeenkomst openlijk aangekondigd op Facebook – weliswaar nog altijd met verzwijgen van waar precies de avond zal plaatsvinden. De avond gaat door “omdat we hen die de prijs van gerechtvaardigd verzet betalen nooit in de steek mogen laten. Omdat het Vlaamse Volk een nieuw initiatief waard is, ja zelfs nodig heeft.”

Om 19 uur openen de deuren. Er zijn drie sprekers voorzien. Eén over “de benadeelden van de Marrakechmars”, een tweede over S.O.S. Democratie (organisator Albert Boeckx heeft zijn komst aangekondigd) en een derde over het “Project Thule”. Er is livemuziek voorzien met akoestische covers van bekende rocknummers, waarna het tijd is voor een “afterparty” en voor “napraten”. Er is kinderopvang voorzien gedurende de eerste uren van de avond. Tot 16 jaar moet je de 10 euro inkom niet betalen. Het einde is gepland ergens tussen 3 en 4 uur ’s nachts.

Wat is het “Project Thule” waarover de derde spreker zal praten? “Thule” is een begrip uit het heidendom over een land dat “ergens in het hoge noorden lag, waar de wereld ophoudt”,  maar is ook de naam waaronder Tomas Boutens zijn merchandising van T-shirts, Zwarte Zon-zelfklevers en meer van dat heeft opgezet. Op de ‘Benefiet- en Kameraadschapsavond’ zal Boutens zijn hele handel uitstallen, met daarbij ook “aanvraagformulieren voor toekomstige vrijwilligers”.

De merchandising van Tomas Boutens. T-shirts met het BBET-logo zijn nog steeds verkrijgbaar. ‘Svenius Teribuluss’ (zie verder) heeft zich al zo’n BBET-T-shirt aangeschaft (foto’s © Facebook).

Bij de mensen die aangekondigd hebben naar de ‘Benefiet- en Kameraadschapsavond’ te gaan, noteerden we onder andere de namen van Hitler-fan Dany Tournoy, mede BBET-veroordeelde Stan Van Meerhaeghe, Kevin ‘Bubs’ De Graeve (Right Wing Resistance Vlaanderen), voetbalhooligan Peter Samson, Voorpost-militante Melissa Vanderwee-L’Hoyes, Andy Hendrickx (Autonome Nationalisten Vlaanderen) en Sven Lemmens (op Facebook ook bekend als ‘Svenius Teribuluss’).

Over die twee laatsten nog dit. De S.O.S. Democratie-manifestatie op zondag 24 november 2019 eindigt omstreeks 13u30. Zeven uur later, omstreeks 20u30, stappen Andy Hendrickx, Sven Lemmens en nog vier andere mannen en twee vrouwen het bluescafé van Kid Van Thienen aan de Grote Markt in Antwerpen binnen. In het volgepakt café zijn optredens geprogrammeerd van drie punkgroepen. De binnenkomers roepen “White Power” en een aantal onder hen brengt de Hitlergroet. Vooral Sven Lemmens (‘Svenius Teribuluss’) laat zich gelden. De aanwezige muziekliefhebbers reageren verontwaardigd en ter hoogte van de toog krijgt Sven Lemmens rake klappen. De groep wordt buitengezet, op straat is er nog altijd ambras en de politie komt langs.

Na verzorging in een ziekenhuis keert iedereen naar huis. Sven Lemmens, die twee jaar geleden een maffe huwelijksplechtigheid had in Mechelen,  plaatst een foto van zijn geschonden aangezicht op Facebook. Na allerlei eerdere tatoeages heeft Sven Lemmens nu ook heel de bovenste kant van zijn hoofd laten tatoeëren met de koppen van twee bloeddorstige honden of zoiets en met heidense symboliek. Nog meer dan de verwonding in zijn aangezicht, doen die tatoeages schrikken. Andy Hendrickx en ‘Svenius Teribuluss’ melden op Facebook dat ze aangevallen zijn  door “antifa” en “linkse ratten”, er gewonden zijn, maar ze weerwraak zullen nemen. Wat er echt gebeurd is, verzwijgen ze. Even later wordt alle commentaar en de foto van ‘Svenius Teribuluss’ op weg naar huis weggehaald van Facebook.

Op de ‘Benefiet- en Kameraadschapsavond’ zullen Andy Hendrickx en ‘Svenius Teribuluss’ onder min of meer gelijkgezinden zijn, maar dat is natuurlijk nog geen garantie dat het daar niet tot een vechtpartij komt.

‘Svenius Teribuluss’ op de terugweg naar huis na zijn bezoek aan Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee in Antwerpen, 24 november 2019 (grote foto © AFF, kleine foto © Facebook).