Zaterdagavond 21 december 2019 werd in Lebbeke, vlakbij Aalst en Dendermonde, de benefiet- en kameraadschapsavond ingericht waar Tomas Boutens sinds 1 november publiciteit voor maakte onder zijn extreemrechtse tot neonazistische vrienden. De bedoeling was onder andere geld in te zamelen voor twee mensen die betrokken waren bij de rellen na de Mars tegen Marrakesh op 16 december 2018 en weinig of geen geld hebben om de boetes en advocaatskosten te betalen.

De plaats van de bijeenkomst werd tot op het laatst geheim gehouden. Het was de bedoeling om de ontmoetingsplaats om 17 uur bekend te maken, twee uur vóór het openen van de deuren. Niet iedereen kreeg op dat tijdstip evenwel al het adres doorgestuurd: zaal Toreken in Lebbeke, waarbij de straat vermeld werd maar een verkeerd huisnummer werd meegegeven. De instructie luidde  dat dit “mag gedeeld worden onder gekende kameraden, maar gelieve dit niet openbaar te delen”.

Bijkomende mededeling was: “Nabij de locatie is een drukbezochte ijspiste, wij verwachten correct gedrag en respect voor passanten en omwonenden”, waarna nog “Kameraadschappelijke groeten” volgden. Voor wie geen locatie doorgestuurd kreeg of de locatie niet vond, werd een telefoonnummer medegedeeld op de Facebookpagina van ‘Plons De Rechtse Kikker’. Een Facebookpagina die geopend is samen met het lanceren van de publiciteit voor de benefiet- en kameraadschapsavond. Intussen is daar het telefoonnummer alweer verwijderd.

Lebbeke (met een 20.000 inwoners) grenst onder andere aan Aalst (86.000 inwoners) en Dendermonde (46.000 inwoners), en ook aan Buggenhout (14.000 inwoners) waarmee Lebbeke één politiezone vormt. Buggenhout is een gemeente waar de veroordeelde leider van het neonazistische Bloed – Bodem – Eer – Trouw (BBET) Tomas Boutens nog woonde en er op 31 december 2010 naar terugkeerde voor een nieuwjaarsfuif waar hij bij een vechtpartij het kaakbeen van een politieagent in burger brak. Tomas Boutens zocht dus bekend terrein uit voor het inrichten van zijn benefiet- en kameraadschapsavond.

Foto, zoals ook de foto helemaal bovenaan © VTM Nieuws, 22 september 2019.

En de kameraden kwamen van heinde en verre naar zaal Toreken in Lebbeke: van de kust met Nico Lefevre en Ann Planckaert, over Sint-Niklaas met Koen Jennes en Hilde Geerinck, tot Limburg met Voorpost-militante Melissa Vanderwee-L’Hoyes… alhoewel op hetzelfde ogenblik in Langdorp, bij Aarschot, het jaarlijks Joelfeest van Voorpost plaatsvond – inclusief het over een brandstapel springen om de vastberadenheid van de Voorpost-militanten aan te tonen.

Vanzelfsprekend waren de drie belangrijkste extreemrechtse tot neonazistische groupuscules in Vlaanderen vertegenwoordigd met onder andere Kevin ‘Bubs’ De Graeve (Right Wing Resistance Vlaanderen), Andy Hendrickx (Autonome Nationalisten Vlaanderen) en Fred De Meulemeester (van de Zwarte Zon-groep rond Tomas Boutens). Ster van de avond was evenwel Sven Lemmens, op Facebook bekend als ‘Svenius Teribuluss’ die nog meer ‘teribuluss’ is als tevoren sinds hij half november de hele bovenkant van zijn hoofd liet tatoeëren.

Pechvogel van de avond was Chantal Meerkens die bij een controle na het feestje door de politie staande werd gehouden met haar auto en geen rijbewijs op zak bleek te hebben. Er werd meteen een klem op een van de wielen van haar auto vastgemaakt. Chantal Meerkens is een van de mensen die al het langst actief is in de neonazistische scene in Vlaanderen en daarbuiten. Ze is gelinkt aan de Vlaamse afdeling van de Blood & Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force (RVF). De Nederlandse RVF-afdeling Zuidwest maakte overigens ook reclame voor de benefiet- en kameraadschapsavond van Tomas Boutens.

Chantal Meerkens, eerste van rechts op een betoging op 6 augustus 2016 in het Nederlandse Oss. Spijts de Nederlandse vlag die ze vasthoudt een Vlaamse vrouw (foto © Kafka).

Spijts alle sociale media- en andere communicatie bracht de avond naargelang de telling en bron maar 50 à 60 mensen tot 80 mensen bijeen. Tomas Boutens verwachtte ongetwijfeld meer volk. Materiële steun in de vorm van soep en brood werd hem beloofd vanuit de organisatoren van de S.O.S. Democratie-manifestaties. Albert Boeckx en Carine Baudeweyns waren daarvoor vanuit Antwerpen naar Lebbeke afgezakt. Overigens bleek de Staatsveiligheid sneller dan de plaatselijke politie op de hoogte te zijn van de plaats van bijeenkomst. Vermits de Staatsveiligheid in belangrijke mate steunt op informanten, zijn er blijkbaar in de directe omgeving van Tomas Boutens mensen met een dubbele opdracht.

Naschrift. Op YouTube is een fragment geplaatst van de toespraak van Tomas Boutens op de benefiet- en kameraadschapsavond van achter een Zwarte Zon-logo. Boutens spreekt hierin onder andere over “de nakende dood van ons volk”. Volgens Boutens wordt een volk gemaakt door “een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijke cultuur, een gemeenschappelijke geschiedenis, een gemeenschappelijke herkomst en de uiterlijke en innerlijke kenmerken die uit de specifieke samenloop van al die facetten voortkomen.” “Ik denk dat we het daar eens over kunnen zijn”, besluit Boutens. Oh ja?

Met zijn verwijzing naar de gemeenschappelijke cultuur, geschiedenis, herkomst…, die veruitwendigd wordt in “uiterlijke kenmerken”, maakt Boutens onder andere onderscheid op basis van huidskleur. Volgens Boutens heeft een volk ook bepaalde “innerlijke kenmerken” gemeenschappelijk. Zelf hebben nogal wat antifascisten dezelfde huidskleur als Boutens, maar qua “innerlijke kenmerken” komen ze echt niet overeen met Boutens & Co. Het is een ander volk dat zaterdagavond in zaal Toreken in Lebbeke verzamelde. Gelukkig wacht dat ander volk, “ons volk” volgens Boutens, “de nakende dood”.

Advertentie