De voorbije weken hebben een aantal bezorgde burgers uit Ieper overlegd over hoe ze best reageren op Frontnacht, een muziekfestival met groepen uit het neonazistisch circuit dat zaterdag 27 augustus voor het eerst gepland is in Ieper, aan de vooravond van de IJzerwake. Spijts forse verklaringen in de gemeenteraad vooraf staat het stadsbestuur de organisatie van het festival toe. In het buitenland is men niet zo meegaand. De Duitser Philipp Neumann, ‘Phil (von Flak)’, kreeg in 2016 een inreisverbod toen hij in Zwitserland werd aangekondigd voor een concert; de Hongaarse overheid verbood dit jaar een jaarlijkse manifestatie waar vorige keer Harm-Jan Smit, ‘Flatlander’, optrad. Een eerste actie is het verspreiden van onderstaande ‘open brief’ die de Ieperse, West-Vlaamse en Belgische verantwoordelijken hopelijk aanzet tot bezinning (foto hierboven: banner Frontnacht en screenshot Focus WTV).

“Geachte burgemeester en gemeenteraadsleden van Ieper, Geachte gouverneur en minister van binnenlandse zaken,

Naar aanleiding van het evenement  ‘Frontnacht’, dat georganiseerd wordt  op zaterdag 27 augustus 2022, richten wij ons tot u met deze open brief. Dat er bezorgdheden zijn, is duidelijk gesteld zowel door het gemeentebestuur zelf als door ons. Het bestuur vroeg advies bij binnenlandse zaken en OCAD en we lazen dat het negatief advies niet sluitend was, dat er dus onvoldoende reden gevonden werd om een vergunning te weigeren. We zijn blij te lezen dat het schepencollege van Vredesstad Ieper wel duidelijke voorwaarden gekoppeld heeft aan het laten plaatsvinden van het evenement Frontnacht.

‘Artikel 1 (uit het collegebesluit van 4 juli 2022, AS): toelating te verlenen tot het organiseren van het evenement mits alle opgelegde verplichtingen nageleefd worden. Indien er wordt vastgesteld dat de bands of leden van de bands die optreden veroordeeld zijn voor racisme, negationisme, deelname aan neonazistische of extremistische organisaties of er zou worden vastgesteld dat er in hun optredens of in hun liedjesteksten wordt aangezet tot discriminatie, haat, geweld of segregatie of er hierin denkbeelden worden verspreid over rassuperioriteit of rassenhaat of indien er door het college van burgemeester en schepenen of bij hoogdringendheid door de burgemeester op basis van de bevoegdheden toegekend in de Nieuwe Gemeentewet wordt vastgesteld dat de veiligheid en/of de fysieke of mentale integriteit op ‘Frontnacht’ niet kan gegarandeerd worden, zal de vergunning per direct worden ingetrokken zonder dat er hier in hoofde van de vergunningverlenende overheid enige schadevergoeding kan opeisbaar zijn.’

We maken ons echter grote zorgen dat het onmogelijk wordt om de door jullie gestelde grenzen en voorwaarden te bewaken eenmaal het evenement zich op gang heeft getrokken. Wie beslist wat door de ethische beugel kan? Waar ligt voor jullie de grens die kan leiden tot stopzetten van het evenement? Wie zal daar aanwezig zijn om dit te controleren? Wie heeft dan de bevoegdheid om te beslissen tot stopzetten? Hoe zal een eventueel ontruimen georganiseerd worden? Is er voldoende politiecapaciteit op die dag? Hoe zal dat dan georganiseerd worden? En wat zijn dan de bevoegdheden bij escalatie?

“Ik herinner me een vurige gedachte, een zwarte herfst geschreven in graniet. Onze geschiedenis. Geschiedenis van tranen en overwinning. Geen geld en geen roem. Onze dag zal komen. Donkere ogen, trage stappen. Deze foto’s in wit en zwart. Welke kracht hebben ze je gegeven? Deze liefde, voel je die niet? Rode harten in jouw hemel. En een tweede zwarte oktober (Na de mars op Rome in oktober 1922 kwam Benito Mussolini aan de macht en maakte hij van Italië een fascistische staat, AS). Een belofte, een getuigenis. Bundel van licht, straal van de zon.” (La nostria storia, het eerste nummer op de titelloze debuutplaat van Bronson – foto’s: hoes en boekje met de liedteksten © RV).

Laten we een beroep doen op uw verbeelding en het heel concreet maken: een lapsus, een moedwillige verspreking, een betekenisvolle verzwijging of verdoken allusie op een ‘gecensureerd’ nummer van een frontman in de bindteksten en… geloof ons, het vuur is aan de lont!  De fans scanderen de bekende opruiende leuzen, het hek is van de dam. Men moet dan van zeer goeden huize zijn om deze massahysterie nog te kunnen indijken. Sterker nog: men moet dan met velen zijn en wat is het effect van zo’n politiemacht op een opgezweepte menigte?

Stel dat men op zulke cruciale momenten besluit om toch maar niet in te grijpen (om geen escalatie te veroorzaken, wat in deze zeer goed te begrijpen valt), wat heeft men dan eigenlijk bereikt? Dat er zomaar een vrijgeleide werd gegeven aan het spuien van haat, racisme en fascistisch gedachtengoed wordt gedeeld! Dit is toch niet waar Ieper als vredesstad aan herinnerd wil worden?

We hebben de teksten van de geprogrammeerde bands  – met name Sacha Korn, Flak, Flatlander en Bronson –  doorgelicht. Althans, toch een deel daarvan. Sommige teksten zijn niet te vinden op internet of in albums. In bijlage vindt u een bloemlezing, opgedeeld in de door u opgestelde categorieën: aanzet tot discriminatie, aanzet tot geweld, denkbeeld van rassuperioriteit of rassenhaat en neonazisme. Het moge duidelijk zijn dat in deze songteksten in niet mis te verstane taal overduidelijk inbreuk wordt gepleegd op de gestelde voorwaarden en we vragen ons ernstig af of er met deze kennis voorhanden nu toch geen gegronde redenen zijn het evenement te annuleren. 

Dat een vredesstad  beoogt diverse geloofsovertuigingen en ideologieën te willen omarmen in een verdraagzaam en tolerant klimaat van samen-leven, zal iedereen toejuichen. Verschillende, afwijkende meningen vreedzaam naast elkaar laten bestaan is een nobel, hoog doel en daarmee zet Ieper zich op de wereldkaart. Graag verwijzen we ook naar het engagement dat Ieper zich gesteld heeft om aan te sluiten bij ECCAR (de koepel van Europese steden die een actief beleidsplan tegen racisme en discriminatie hanteren). Wat “Frontnacht” beoogt staat daar haaks op. Haat is namelijk geen mening.

“Het verscheurt mijn hart te zien wat hier gebeurt, hoe we maar al te vaak het gepeupel aantrekken en het bezinksel zich opstapelt.” (Spiel verderber uit de cd Der Maßstab van Flak verschenen in 2015 en heruitgebracht op vinyl in 2019 – foto’s: hoes en boekje met de liedteksten © RV).

Wij kiezen voor een vreedzame samenleving die open staat voor alles wat het geheel van de bevolking ten goede komt. We streven ernaar keuzes te maken die het samenleven bevorderen en verdraagzaamheid faciliteren en aanvaarden ten gronde dat we een multiculturele, superdiverse samenleving zijn. Dit is de uitdaging voor ons, voor het bestuur, voor alle burgers. Deze brief is een oproep van enkele bezorgde Ieperlingen, ondersteund door onderstaande groeperingen, verenigingen, organisaties. We hebben ons ‘Het vredescollectief@ieper’ genoemd en zijn vastberaden deze en toekomstige activiteiten die in strijd zijn met onze (medemenselijke)waarden systematisch aan te klagen.”

De oproep is ondertekend door de 8 meicoalitie, ABVV en ACV West-Vlaanderen, CD&V Ieper, Gezinsbond Colette Verschaeve, Groen Ieper, Hand in Hand tegen racisme, Hart boven Hard, Ieperse kunstkring Richten, de jongerengroepen van CD&V en Groen, Käthe Kollwitz Collectief, PVDA Ieper-Westhoek, Vrede vzw, Wakker voor Vrede, en in persoonlijke naam door: Jan Breyne (voormalig schepen in Ieper), Piet Chielens (oprichter en tot vorig jaar coördinator van het Flanders Fields Museum in Ieper, oprichter Vredesconcerten in de Westhoek), Luc Dehaene (oud-burgemeester Ieper, medeoprichter Mayors for Peace), Jan Durnez (oud-burgemeester Ieper, gewezen volksvertegenwoordiger), Gilbert Ossieur (voorzitter Cultuurraad Ieper, voorzitter vrienden van Flanders Field Museum) en Lieven Stubbe (voorzitter Milieuraad Ieper).

In de brief wordt ook nog verwezen naar het Bellingcat-artikel Waarom muziek belangrijk is voor extreemrechts in België. In een bijlage wordt uitgebreid geciteerd uit teksten van liederen terug te vinden op cd’s van de aangekondigde groepen die meermaals aanzetten tot discriminatie en geweld, ‘rassenhaat’ aanmoedigen en neonazisme verheerlijken. Voor wie de verdere ontwikkelingen wil volgen, is een Facebookpagina geopend.

Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) zegt in Het Laatste Nieuws dat volgende week dinsdag een beslissing wordt genomen over het eventueel intrekken van de vergunning. “We hebben nieuw onderzoek laten doen, onder meer door OCAD, rond de voorwaarden die we de organisatoren hadden opgelegd. Met nieuwe adviezen bekijken we nu of het festival al dan niet kan plaatsvinden.”

“Witte revolutie is de enige oplossing om het land te reinigen van de weinige (“fewish”, één letter verschil met “Jewish” (“Joodse”) kwestie niet beschuldigd te worden van antisemitisme, AS) vervuiling. Dan houden we de sleutel tot ons eigen lot in handen.” (Embers of Yesterday, een cover van de groep uit het Blood & Honour-circuit Brutal Attack op de cd van Flatlander M.M.X.X – foto’s © recherche-nord en RV).