De eerste politieke bijeenkomst die afgelast werd omwille van het coronavirus was het congres dat de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) op 7 maart 2020 in Antwerpen zouden organiseren om een nieuwe voorzitter en een nieuw nationaal bestuur te installeren. Een van de VBJ-bestuursleden was gaan skiën in Noord-Italië en had het coronavirus meegebracht naar Vlaanderen. Het congres werd daarom uitgesteld naar een latere datum. Omdat het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, werd voor de opvolging van Bart Claes als VBJ-voorzitter vorige week een digitale stemming georganiseerd. Zo werd Filip Brusselmans (22 j., foto hierboven © vlaamsparlement.tv) met 90,1 % van de stemmen verkozen als nieuwe VBJ-voorzitter. Filip Brusselmans was de enige kandidaat.

Filip Brusselmans is in Sint-Niklaas geboren op 30 oktober 1997 en groeide op in het aan Sint-Niklaas grenzende Stekene. Hij volgde een opleiding politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn studies was hij van 2017 tot 2019 praeses van de Antwerpse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV).

In januari 2018 haalde Filip Brusselmans een eerste keer de nationale media met zijn kritiek op de geslachtsverandering van VTM-journalist Bo(udewijn) Van Spilbeeck. “De beslissing om uw geslacht te veranderen, is (…) geen moedige beslissing, maar een overgave aan het absurde. Het getuigt pas echt van lef en karakter wanneer men zijn excentrieke fantasieën het hoofd kan bieden”, schreef Filip Brusselmans in de KVHV-publicatie Tegenstroom dat ook als persbericht werd verstuurd. En nog: “Iets wat tot voor kort nog als mentale stoornis werd omschreven, wordt prompt gebombardeerd tot een rolmodel in deze 21ste eeuw. De berichtgeving is éénzijdig en de mate van aandacht verontrustend. De media normaliseert het radicale en radicaliseert het normale.” Hierna vertrok Filip Brusselmans onverwijld op vakantie.

Toen het VRT-programma Terzake een debat meende te moeten organiseren over ‘Van geslacht veranderen, de (ab)normaalste zaak van het land?’ werd Dries Van Langenhove de studio binnengehaald. Op één punt heeft Filip Brusselmans soms gelijk: “De media normaliseert het radicale”.

Dries Van Langenhove springt in voor Filip Brusselmans als Terzake een debat over de door Brusselmans gelaakte geslachtsverandering van Bo Van Spilbeeck plant. Filip Brusselmans en Dries Van Langenhove hebben veel met elkaar gemeen (foto © YouTube).

Filip Brusselmans is nooit lid geweest van de Schild & Vrienden-club van Dries Van Langenhove, maar beiden hebben veel met elkaar gemeen. Om te beginnen hechten beiden veel belang aan hun uiterlijke. Als Humo-journalist Jan Antonissen voor zijn boek De onfatsoenlijken. Een reis door populistisch Europa (Uitg. Polis, 2018) Filip Brusselmans ontmoet, wordt Brusselmans omschreven als: “Geen grammetje vet aan zijn strakke lichaam, zijn haren in een streep, zijn gezicht gladgeschoren. Hij draagt kekke Italiaanse schoenen, een scherp gesneden grijs pak en een hemd met mouwen waarop de initialen FB zijn gestikt.”

De opvallendste quote van Filip Brusselmans in het boek is: “Ik heb geen geweren in mijn kelder liggen met het oog op een nakende burgeroorlog. Maar ik ken wel zulke mensen, preppers, mensen die zich met volle voorraadkasten op de oorlog voorbereiden: bonen en ravioli in blik, rijst, immens veel water, wapens. Mensen met wapenvergunningen, voor alle duidelijkheid.”

Filip Brusselmans betreurt dat we “met abortus en de pil” steeds minder kinderen hebben “en dat maakt ons zwak”. Volgens Brusselmans moeten wij ons optrekken aan een land als Hongarije. “Ik ga er elk jaar met vakantie. Fantastische sfeer, vriendelijke mensen, bijna iedereen op dezelfde golflengte.” Dries Van Langenhove is al even tuk op het Hongarije van Viktor Orban.  

Einde 2018 is Filip Brusselmans woordvoerder van de ‘Mars tegen Marrakesh’ (foto © RésistanceS).

Het boek met een hoofdstuk over Filip Brusselmans verscheen vlak na de zomer van 2018, maar het hoogtepunt voor Filip Brusselmans moet dat jaar nog komen. Einde 2018 is Filip Brusselmans woordvoerder van de ‘Mars tegen (het) Marrakesh(pact)’, ingericht door Voorpost, Schild & Vrienden, KVHV, NSV en ReAct. Met steun van het Vlaams Belang op de achtergrond. Een ‘Mars’ die op 16 december 2018 plaatsvindt in Brussel en volgens de politie 5.500 mensen op de been brengt. De ‘Mars’ wordt uitgebreid gecoverd door de media. De PVDA-betoging ‘De grote colère’ eerder dit jaar in Brussel, met volgens de politie nochtans exact hetzelfde aantal deelnemers, haalde daarentegen de kranten noch de nieuwsuitzendingen van VRT en VTM.

Filip Brusselmans wordt beloond voor zijn inzet voor de ‘Mars tegen Marrakesh’ met een vierde plaats op de Oost-Vlaamse Vlaams Belang-lijst bij de verkiezingen op 26 mei 2019. Met 11.089 voorkeurstemmen wordt Filip Brusselmans verkozen voor het Vlaams Parlement en is hij het jongste parlementslid ooit. In het Vlaams Parlement is Filip Brusselmans effectief lid van de commissie voor  Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. In verband met die laatste commissie zegt Filip Brusselmans in het Vlaams Belang Magazine van januari 2020: “Inzake wonen wil ik vooral de waanzin van regeltjes aankaarten die ons worden opgelegd onder het mom van klimaatdoelstellingen.”

Filip Brusselmans maakt evenwel vooral naam als verdediger van de besparingen op cultuur. Voor Brusselmans mag het meer zijn dan Jan Jambon wil. Filip Brusselmans in hetzelfde Vlaams Belang Magazine: “Die hele subsidiecarrousel is bezeten van corruptie, schimmige structuren en een bepaalde elite die alles te beslissen heeft. Daar moeten we dringend een einde aan maken.” Bekijk ook de mimiek van Filip Brusselmans terwijl PVDA’er Tom De Meester het woord voert over de besparingen op cultuur, en Brusselmans’ deelname aan een debat over die besparingen.

Het minst bekend is Filip Brusselmans voor zijn diepkatholieke overtuiging, inclusief het elke zondag naar de Tridentijnse mis gaan die het ultraconservatieve priesterbroederschap Pius X in Antwerpen verzorgt (foto Tridentijnse mis © YouTube).

Het minst bekend is Filip Brusselmans voor zijn diepkatholieke overtuiging, inclusief het elke zondag naar de Tridentijnse mis gaan die het ultraconservatieve priesterbroederschap Pius X in Antwerpen verzorgt. Tridentijnse missen zijn missen zoals opgevoerd vóór de hervormingen in de jaren zestig ten gevolge van het Tweede Vaticaans Concilie. Met missen in het Latijn waarbij de priester met zijn rug gekeerd naar de gelovigen staat. Het priesterbroederschap Pius X zijn volgelingen van de conservatieve aartsbisschop Marcel Lefebvre die in 1988 door paus Johannes Paulus II uit de katholieke kerk werd gezet, maar onder het bewind van zijn opvolger, de conservatieve paus Benedictus XVI (Joseph Ratzinger), voorzichtig gerehabiliteerd werd.

Filip Brusselmans is katholiek opgevoed maar revolteerde daartegen. Volgens een podcast bij Doorbraak.be deed hij naar eigen zeggen enkel zijn Plechtige Communie omdat hij dan een fiets kreeg. Maar bij het KVHV ontmoette Filip Brusselmans Wouter Jambon die Brusselmans regelmatig spreekt over het geloof en hem geregeld meeneemt naar een kerk. De zoon van Vlaams minister-president Jan Jambon is een tijdlang bestuurder van de vzw Ignatius die inrichtende macht is van de ultrakatholieke Sint-Ignatius school in het klooster van Maleizen… die onderdak bood voor de ‘zomeruniversiteit’ van Schild & Vrienden in 2017.

Dat ultrakatholieken als Filip Brusselmans niet allemaal Brave Hendriken zijn bewijzen Filip Brusselmans zelf met zijn gedrag als supporter van voetbalclub Waasland-Beveren, en Robin Vandenberghe die binnenkort voor de rechtbank in Tongeren moet verschijnen voor de vernieling van een kunstwerk in de kerk van Kuttekoven (Limburg), kunstwerk dat door ultrakatholieke kringen als godslastering wordt beschouwd.