Het geroezemoes wordt absolute stilte als Hij binnenkomt. Hij is donderdagavond 27 oktober 2022 te gast bij zijn oud-studentenclub, de Antwerpse afdeling van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) waarvan Hij praeses was in 1983-1985. Hij, Filip Dewinter, komt er een lezing geven om zijn boek ‘Omvolking’ te promoten. Een honderdtal mensen bevolken het lokaal van de Universiteit Antwerpen dat men daarvoor mocht afhuren. Een zestigtal studenten, al dan niet met een NSV-lintje en -pet. Niet enkel uit Antwerpen. Een dertigtal partijgenoten van Dewinter en andere rechtsextremisten (Carrera Neefs, Jan De Beule, Rob Verreycken…). Vier politiemensen in burger (twee achteraan in de zaal, twee vooraan) en een zestal kritische burgers. Voorpost-militanten zijn opgetrommeld als ordedienst (foto hierboven: Dewinter is klaar voor de volgende show, Voorpost-verantwoordelijke Luc Vermeulen verlaat de zaal om buiten post te vatten © AFF). Politiemensen in uniform én in burger staan er buiten werkloos bij.

Filip Dewinter feliciteert de aanwezigen voor hun intellectuele moed om te komen luisteren naar een thema dat taboe is in de politieke discussie, en de fysieke moed om naar de lezing te komen. Buiten zijn er twee tegenmanifestaties bezig. Hijzelf heeft water over zich gekregen vanuit een tweede verdieping. “Vanavond zal ik het niet hebben over LGBTQ+. Daar hoor je al genoeg over in de mainstreammedia”, aldus Dewinter. Hij zal vanavond praten over de omvolking. Dewinter verwijst naar De  Vlaamse Leeuw, lied dat hij naar eigen zeggen minstens eenmaal per week zingt. Het begin van de tweede strofe luidt: “De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan. De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan”, maar dat laatste klopt niet. De Azteken, de Inca’s… Om demografische, economische en morele redenen verdwijnen volkeren. Het Oost-Romeinse Rijk, met Constantinopel als hoofdstad… dat is verdwenen. De islam was moreel en militair sterker. Constantinopel is nu Istanbul.

Het hoge woord is eruit: de islam. Hij zal er nog regelmatig op terugkomen als incompatibel met onze wijze van leven met gelijke rechten voor mannen en vrouwen, scheiding van kerk en staat… Eerst goochelt Hij nog met cijfers over het aantal vreemdelingen, al zitten die verdoken in de statistieken. Nogal wat vreemdelingen hebben de dubbele nationaliteit: “Belg voor de voordelen, hun andere nationaliteit voor hun manier van leven”. In de zaal is er gelach als Hij de evolutie van de terminologie hekelt: gastarbeiders (“een gast die komt arbeiden en weer vertrekt”), een immigrant (“iemand die naar hier trekt”), een migrant (iemand die naar hier komt en nooit meer weggaat”)… Cijfers over miljoenen en miljarden mensen vliegen in het rond. En geboortecijfers (“In Nigeria: 5,4 kinderen per vrouw, wij: 1,5”). Hij hekelt ook de paus die zich verontschuldigt voor het racisme in Afrika, premier De Croo voor de kolonisatie, president Biden voor de slavernij… “De eigen geschiedenis verloochenen, is niet de oplossing.”

Multiculturalisme is een nieuwe verpakking voor het communisme. “De monotone kleur is vervangen door een bloemetjesmotief.” Het grootkapitaal heeft zich er tot op zekere hoogte bij aangesloten. De Europese Unie, de Verenigde Naties… “het zijn handpoppen van schimmige organisaties”. Dewinter is wél lovend voor Oost- en Midden-Europa. Het IJzeren Gordijn weerhield hen voor de multi-cultuur en de woke-cultuur. Tezelfdertijd is er ook kritiek voor de Sovjet-Unie. In Hongarije, Estland, Oekraïne… weet men wat het is om met een totalitair regime opgezadeld te zijn en trekt men zich op aan de eigen cultuur en religie. Na een uur lang geklaagd te hebben over de omvolking (“een nationaalsocialistisch begrip zeggen onze tegenstanders, maar wij bestrijden de omvolking”) komt Hij af met zijn oplossingen: zero-immigratie, remigratie van criminelen en illegalen… maar ook kiezen voor het gezin met een man en een vrouw. “LGBTQ+ is een ideologie die een aanval is op het traditionele gezin.” Dewinter wil trouw blijven aan zijn jeugdidealen, en dat is “baas zijn in eigen land. Eigen Volk Eerst!”.  

Filip Dewinter: “De tweede strofe van De Vlaamse Leeuw begint met: ‘De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan. De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan’, maar dat laatste klopt niet.” (foto © AFF).

Na meer dan een uur is er tijd voor vragen. Wat wil Dewinter nog realiseren vooraleer hij ermee stopt? Hij wil zich toeleggen op het schrijven van boeken; het is aan de jongere generatie van Tom Van Grieken om aan politiek te doen, en die doet dat goed. De partij is aan een nieuwe fase toe: mee besturen. “We hebben weinig bestuurservaring, maar we moeten de uitdaging aangaan.” Vlaanderen zal geen eiland blijven in een wereld waar rechtse partijen aan de macht komen. “Hoe wil u concreet de omvolking tegengaan?”, is de volgende vraag. Nu komen aan bod: vluchtelingen opvangen in hun eigen regio; de sociale zekerheid niet zo aantrekkelijk maken voor anderen; de islam niet meer erkennen voor subsidiëring; een gezonde gezinspolitiek door de kinderopvang te verbeteren, het onderwijs minder kostelijk te maken, een vergoeding voor de thuisblijvende ouder… “Ga en vermenigvuldig u, zorg dat er kinderen komen van het eigen volk.”

Dewinter hekelde eerder met cijfers en boeken van andere auteurs (We zijn met teveel) de snel groeiende wereldbevolking, maar kinderen van het ‘eigen volk’ moeten er meer gemaakt worden. Na nog een paar vragen staat een jonge vrouw recht: is Dewinters oproep voor meer kinderen geen illusie? Met de stijgende levensduurte moeten beide ouders gaan werken, en vrouwen willen zich focussen op hun eigen carrière. Moet er ook niets gedaan worden aan de mentaliteit van de Vlaamse jeugd? Men kiest voor ASO-onderwijsrichtingen, en als het niet kan met het watervalsysteem voor TSO, BSO… waar men meer allochtonen vindt die vervolgens aan de slag gaan in onmisbare technische beroepen. Op de vraag over de mentaliteit van de Vlaamse jeugd heeft Dewinter geen antwoord. Hij begin te hakkelen en roept de voorzitter van NSV-Antwerpen erbij om af te sluiten.

Donderdag 1 december 2022 geeft Filip Dewinter zijn Omvolkinglezing bij het KVHV-Gent.

Intussen wordt buiten bewezen dat multicultureel samenleven wél kan (foto © AFF).

Advertentie