“Aan een linkse liberaal heb je in België evenveel als aan een wintermantel in Dubai: helemaal niks.” Georges-Louis Bouchez (35 j., foto hierboven © cc. Wikimedia/Thierry Louis), de flamboyante voorzitter van de Franstalige liberalen, was op dreef toen hij voor de krant van voorbije zaterdag, 29 januari 2022, geïnterviewd werd door Het Laatste Nieuws. Nog eentje van de voorzitter van de Mouvement Réformateur (MR): “Als het van de MR afhangt, komt er meer respect voor het privéleven, ook in bankzaken.” Versta: de overheid moet minder mogelijkheden hebben om fiscale fraude op te sporen.

Georges-Louis Bouchez weet hoe hij het Vlaams Belang zou aanpakken. “Als ik een Vlaams politicus was, ik discussieerde elke week met het Vlaams Belang. Het is een partij die je heel gemakkelijk kan ontmaskeren. Niet door te zeggen dat ze slecht zijn en dat de mensen die ervoor stemmen stout zijn, want dat wérkt niet, maar gewoon door hun economisch programma te ontleden. Dat is bijna copy paste een manifest van de Kommunistische Partij uit de jaren tachtig.” Misschien heeft Hilde Roosens in het archief van haar vader nog een economisch programma van de Kommunistische Partij uit de jaren tachtig liggen. Wij hebben dat niet. Hilde Roosens is nu voorzitster van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), vanaf 2008 aan de slag als Vlaams Belang-personeelslid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor de juridische dienst van het Vlaams Belang. In 2014 ook kandidaat op de Vlaams Belang-lijst in Brussel. Haar vader, Antoon Roosens, was van 1978 tot 1995 voorzitter van het Masereelfonds, culturele organisatie die tot 1978 gelieerd was aan de Belgische Kommunistische Partij. Maar het Vlaams Belang is de inspiratie voor haar economisch programma natuurlijk niet gaan halen uit die archieven.

Was het vroeger vooral Gerolf Annemans die het economisch programma van het Vlaams Blok/Belang schreef, het huidig economisch programma is vooral het werk van Wouter Vermeersch, nu federaal parlementslid voor het Vlaams Belang en tevoren actief bij Lijst Dedecker (LDD), en van Tom Vandendriessche, nu Europarlementslid voor het Vlaams Belang en voorheen actief in extreemrechtse studentengroepen als het NJSV in Brugge en het KVHV in Gent. Een rechtse jongen pur sang dus, en Wouter Vermeersch is dat ook. In De Zondag van 16 juni 2019 zei journalist Paul Cobbaert bij een interview met Wouter Vermeersch dat zijn overstap van LDD naar VB in 2016 opmerkelijk was (“Op sociaaleconomisch vlak, uw dada, liggen die twee partijen mijlenver uiteen.”) maar dat was een misverstand. Wouter Vermeersch: “Neen, dat is niet helemaal waar. VB is op economisch vlak een centrumpartij, eerder rechts zelfs. En ik kan het weten, want ik heb dat deel van het programma mee geschreven. Ik kan vaak debatfiches van LDD gebruiken, hoor (somt een reeks maatregelen op). De media maken er een links verhaal van.”

Wouter Vermeersch op het jongste sociaal-economisch congres van het Vlaams Belang (Asse, 16 februari 2019; foto © Facebook).

In het programma van het Vlaams Belang voor de verkiezingen in 2019 lezen we over het economisch programma van het Vlaams Belang (met grote foto’s geïllustreerd, 8 blzn. op in totaal 98 blzn.) weliswaar zaken als: “behoud wet-Major op havenarbeid” en “voor werknemers mag de sociale verworvenheid van de loonindex niet op de helling komen” en “economische groei mag zich wel vertalen in hogere lonen”. Maar ook een pleidooi voor “een verdere ontvetting van de overheid”, “we beperken de werkloosheid (bedoeld wordt: de werkloosheidsuitkering, AS) in de tijd, behalve voor wie een opleiding volgt of boven de 50 jaar is”, en “het Vlaams Belang wil de vennootschapsbelasting verlagen tot 20 %”. We gokken, maar we denken niet dat Kommunistische Partij (in die tijd nog met een hoofdletter K) in de jaren tachtig pleitte voor een verdere ontvetting van de overheid, een beperking van de werkloosheidsuitkering en een verlaging van de vennootschapsbelasting. De stelling van Georges-Louis Bouchez is bijgevolg fout.

De stelling van Georges-Louis Bouchez is daarenboven om een tweede reden fout: er is een groot verschil tussen wat het Vlaams Belang zegt en wat het Vlaams Belang doet, zoals bij stemming in de verschillende parlementen. “Economische groei mag zich wel vertalen in hogere lonen”? Solidair noteerde: “Toen in het parlement de loonwet van ’96 werd aangepast stemde het Vlaams Belang voor. Dat betekent dat ze stemden voor een wet die ervoor zorgt dat onze lonen minder snel mogen stijgen dan in de buurlanden. Zo verloor een gemiddeld gezin niet minder dan 735 euro in de periode 2017-2018!” Diezelfde – mee door het Vlaams Belang gestemde aangepaste loonwet – zorgt ervoor dat de lonen nu maar 0,4 % boven de index mogen stijgen. Nog Solidair op 31 januari 2019: “In het Europees Parlement lag een voorstel voor om het minimumloon in alle Europese landen op te trekken tot minstens 60 % van het mediaanloon. Op deze manier wordt zowel de armoede aangepakt als de sociale dumping. In België zou dit een loonsverhoging betekenen voor de allerlaagste lonen. Het Vlaams Belang was minder overtuigd: Europarlementslid Gerolf Annemans stemde tegen.”

En het was niet dat Vlaams Belanger Gerolf Annemans per ongeluk op het verkeerde knopje drukte. Apache noteerde op 18 februari 2021 dat de Europarlementsleden van het Vlaams Belang andermaal tegen een verhoging van de minimumlonen stemden. De Europarlementsleden van de N-VA trouwens ook, maar niemand heeft beweerd dat het economisch programma van de N-VA “bijna copy paste (is van) een manifest van de Kommunistische Partij uit de jaren tachtig”. De uitleg van Vlaams Belang-woordvoerder in het Europees Parlement Dimitri Hoegaerts (echtgenoot van Vlaams Belang federaal parlementslid Ellen Samyn, AS) is: “Het is niet aan de EU om zoiets (de minimumlonen, AS) arbitrair vast te stellen.” Dat is om minstens twee redenen fout: (1) het maakt werknemers in de allerlaagste looncategorieën geen bal uit of het Europa, België of Vlaanderen is die zorgt voor een verhoging van de minimumlonen, (2) een verhoging van de minimumlonen in heel Europa biedt minder concurrentienadeel voor de Vlaamse economie omdat de minimumlonen in Oost- en Zuid-Europa nog lager liggen dan in België.

Wij beoordelen de stelling van Georges-Louis Bouchez over het economisch programma van het Vlaams Belang dat bijna copy paste zou zijn van een manifest van de Kommunistische Partij uit de jaren tachtig dan ook als onwaar. Meer zelfs: het Vlaams Belang is een asociale partij, die ingaat tegen de belangen van de werkmensen.

Vlaams Belang-nieuwjaarsreceptie gisteren, zondag 30 januari 2022, met als sprekers Filip Dewinter en Tom Van Grieken. Twee handen op één buik (foto © Facebook).
Advertentie