Begin februari ging de ronde dat Marion Maréchal, nicht van Marine Le Pen, partij zou kiezen voor Éric Zemmour in de strijd om Frans president te worden. Het bleek een gerucht te zijn dat verspreid werd door Marine Le Pen in de hoop dat haar nicht dit zou ontkennen en zich zou uitspreken voor haar tante. Maar Marion Maréchal liet in het midden voor wie ze opriep te stemmen, naar eigen zeggen gevangen tussen het verstand (sympathie voor Éric Zemmour) en het hart (familiale banden met Marine Le Pen). Tot voorbije zondag 6 maart 2022 toen ze op een meeting van Éric Zemmour in Toulon de 8.000 aanwezigen en 94.000 kijkers via live streaming toesprak. Intussen hebben al meer dan 930.000 mensen de toespraken in Toulon bekeken (en nog eens meer dan 130.000 een video met enkel de toespraak van Marion Maréchal) (foto hierboven © YouTube).

Marion Maréchal, die zich als jonge politica bekendmaakte als Marion Maréchal-Le Pen naar de familienaam van haar moeder Yann Le Pen en grootvader Jean-Marie Le Pen, was in 2012 – 2017 als aanvankelijk 22-jarige het jongste Frans parlementslid en één van de twee voor het Franse parlement verkozenen van het Front National (FN). In 2017 trekt ze zich terug uit de actieve politiek. In 2018 stampt ze het Institut de sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP) in Lyon uit de grond om een nieuwe conservatieve elite op te leiden. Opiniepeilingen naar aanleiding van een FN-congres in 2018 brengen aan het licht dat Marion Maréchal zowel bij de FN-militanten als bij rechtse kiezers populairder is als Marine Le Pen. In 2019 geraakt bekend dat ze niet langer lid is van het Rassemblement National (RN), zoals het Front National (FN) inmiddels heet. Van 2018 tot 2021 wordt Marion Maréchal uitgenodigd om spreekbeurten te geven in de Verenigde Staten, Engeland en Hongarije. Ze ontmoet Éric Zemmour onder andere op een ‘conventie van rechts’ in Frankrijk in 2019, op uitnodiging van het tijdschrift L’Incorrect; en op een topbijeenkomst over demografie in Hongarije in 2021, op uitnodiging van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Marion Maréchal is op economisch vlak liberaal; op ethisch vlak is ze conservatief. Vandaar al twee breuken met Marine Le Pen. Bij de in Frankrijk grote manifestaties tegen het homohuwelijk staat Marion Maréchal mee op de barricaden, terwijl Marine Le Pen zich op de vlakte houdt. Dat meerdere van de (toenmalige) directe medewerkers van Marine Le Pen (Florian Philippot, Steeve Briois…) homo zijn, is daar allicht niet vreemd aan. Dat Marine Le Pen in een poging om zich aanvaardbaar te maken voor alle Fransen meer sociale aspecten in haar programma opneemt, is een tweede punt waarover Marion en Marine niet overeenkomen. Een derde punt is de politieke appreciatie voor Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen volgt in 2011 haar vader en oprichter van het Front National (FN) op als voorzitter van het FN. Als Jean-Marie Le Pen in 2015 meerdere aangebrande uitspraken doet over de Tweede Wereldoorlog werkt Marine Le Pen aan een verandering van de partijstatuten die Jean-Marie Le Pen het erevoorzitterschap van het FN moeten ontnemen. De verwijdering tussen vader en dochter gaat zover dat Jean-Marie Le Pen in het Europees Parlement in 2018 in een andere fractie gaat zetelen dan de overige leden van het Front National/Rassemblement National. Marion Maréchal is altijd haar grootvader blijven steunen.

Éric Zemmour dolblij met de steun van Marion Maréchal (foto hierboven © YouTube).

In een interview met het extreemrechtse blad Valeurs Actuelles licht Marion Maréchal toe waarom ze partij koos voor Éric Zemmour. Onlangs zei ze eerst geen keuze te kunnen maken tussen Éric Zemmour en Marine Le Pen, daarna zei ze te kiezen voor de kandidaat die het beste scoort in de opiniepeilingen en de andere kandidaat te vragen zijn of haar kiezers te overtuigen voor de best geplaatste kandidaat te kiezen. Nu zegt Marion Maréchal te kiezen voor “de kandidaat die ik vandaag als de beste beschouw om de ideeën die ik altijd heb verdedigd te realiseren (…) Sinds enkele weken ben ik van mening dat de kloof in de peilingen (Zemmour ligt achter op Le Pen, AS), kloof die meestal binnen de foutenmarge ligt en in het voordeel van de een of de ander fluctueert, van weinig politieke betekenis is. Politiek is niet statisch, maar dynamisch.” Volgens Marion Maréchal is Éric Zemmour de kandidaat die het beste erin geslaagd is om Fransen van verschillende klassen en achtergronden samen te brengen. Zemmour zou ook als beste erin slagen om het cordon sanitaire af te zwakken. Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, Etienne Blanc en andere Les Républicains-verkozenen hebben al verklaard voor Zemmour te zullen stemmen als Zemmour doorstoot naar de tweede stemronde. Marion Maréchal zegt een actieve rol te zullen spelen naast Éric Zemmour, maar nog niet concreet te weten hoe. In de periode rond de tweede stemronde op 24 april is de bevalling gepland van een eerste kind uit haar huwelijk met Vincenzo Sofo, Europarlementslid voor Fratelli d’Italia.

Volgens Marine Le Pen wordt “de arme Marion (…) getransformeerd tot een soort reddingsboei voor een campagne die volop bezig is in te storten”. Marine Le Pen zag eerder ook al Gilbert Collard, europarlementslid en de andere FN-verkozene in het Frans parlement in 2012-2017, vertrekken naar Éric Zemmour. Europarlementslid en campagnemedewerker Jérôme Rivière, woordvoerder van Marine Le Pen Nicolas Bay, RN-senator Stéphane Ravier en nog andere verkozenen en partijmedewerkers vervoegden eveneens Éric Zemmour. Intussen heeft Éric Zemmour iets om uit te leggen: voor de camera’s van Mediapart getuigen acht vrouwen over onaanvaardbaar gedrag en seksuele agressie van Zemmour tussen 1999 en 2019.

Bij het Vlaams Belang zijn de gevoelens verdeeld, maar gaat het finaal richting Marine Le Pen. Filip Dewinter zei begin vorige maand aan De Standaard: “Inhoudelijk en ideologisch sta ik het dichtst bij Zemmour. Le Pen legt de lat wat lager. Haar pragmatiek biedt weliswaar meer uitzicht op de tweede ronde. Daarom zou ik uiteindelijk op haar stemmen. Een keuze van het hoofd.” Na een vraag van Mia Doornaert – die enthousiast deelnam aan Toog Praat met Tom Van Grieken – zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vorige week gecharmeerd te zijn door het discours van Zemmour, maar om twee redenen voor Marine Le Pen te kiezen. Vooreerst uit loyauteit. Toen het Vlaams Belang nog maar 5,9 % van de stemmen behaalde, steunde Marine Le Pen toch de prille voorzitter Tom Van Grieken. Ten tweede omdat de sociale accenten van Marine Le Pen hem meer bevallen. Van Grieken die valt voor sociale accenten, terwijl die sociale accenten in zijn eigen partij fake zijn. Zie hier en hier en hier. In perioden van verkiezingen wordt niet altijd helder geredeneerd.

Filip Dewinter wijst Marion Maréchal op wat voor militanten het Vlaams Belang beroep kan doen, op een Vlaams Belang-meeting in Boom in 2013, en een Hitlergroet bij het publiek tijdens de toespraak van Marion Maréchal in Toulon voorbije zondag 6 maart 2022 (foto’s © Facebook en Twitter).
Advertentie