Het Laatste Nieuws, de grootste krant van het land, presenteerde haar lezers voorbije zaterdag 19 februari 2022 een gezamenlijk interview met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en N-VA-boegbeeld Theo Francken. Beide heren gaan daarbij wel eens uit de bocht: men kent de wetgeving niet en overdrijft, verzwijgt het dubbel discours in de partij, stelt het partijbelang boven het nagestreefd algemeen belang, houdt illusies in stand… (illustratie hierboven: fragment uit ‘De parabel der blinden’ van Pieter Brueghel de Oude © cc. Wikiwand).

Is Theo Francken eerder een Belanger dan een N-VA’er zoals Karel De Gucht zegt? Theo Francken: “Karel De Gucht? (zucht) Het is al lang geleden dat Open VLD een verkiezing won, dat merk je aan de frustratie en de zuurtegraad. Na het Marrakech-pact zei die man dat N-VA een racistische ondertoon heeft en dat ik daar de emanatie van ben! Zonder bewijs uit hij dus zware beschuldigingen, want daar staat vijf jaar effectief op.” Theo Francken profileert zich graag als bestuurder, die alle wetsvoorstellen van het Vlaams Belang aandachtig leest maar ze telkens als onrealistisch moet wegleggen wegens wetten, verdragen en praktische bezwaren. De wet tegen racisme kent hij niet, alhoewel hij pretendeert ze te kennen. De maximumstraf is geen vijf jaar cel, zoals Francken beweert, maar één jaar. Ook als Francken bedoelde dat Karel De Gucht laster vertelde, is Francken mis. Ook daarvoor is de maximumstraf één jaar, en geen vijf jaar cel.  

“Een kat geboren in een viswinkel, wordt geen pladijs. Idem voor moslims in Vlaanderen”, wordt wel eens gezegd bij het Vlaams Belang. Theo Francken: “De kern van mijn ideologie is dat het gaat over gemeenschapsvorming met een gedeeld waardenkader en dan is huidskleur niet van tel.” Tom Van Grieken: “200 % akkoord!” Theo Francken: “Er zijn veel mensen die hun stinkende best doen om te integreren. En sommigen zijn van betere wil dan blanken die hier al generaties wonen. (…) Maar die uitspraak die jouw partijgenoten gebruiken wil zeggen: je mag nog zo geïntegreerd zijn als je wil, je blijft altijd buitenlander.” Tom Van Grieken: “Dat is een intentieproces en het staat niet in mijn partijprogramma.” Wat in het partijprogramma staat, is één zaak. Wat Tom Van Grieken en andere Vlaams Belangers uitkramen, is nog wat anders. Zowel Filip Dewinter als andere Vlaams Belangers gebruik(t)en de beeldspraak van de kat geboren in een viswinkel herhaaldelijk, en Tom Van Grieken himself zei in De Tijd “dat het christelijke, het Vlaamse en als u wilt zelfs het blanke een dominante factor moet zijn”. Van Grieken maakt bijgevolg een onderscheid naar geloof, afkomst en huidskleur. Voor Vlaams Belangers is er eeuwig en altijd een groep tweederangsburgers. Dat blijkt ook uit de partijslogan ‘Onze mensen eerst’.

Het Laatste Nieuws, 19 februari 2022 (foto © RV).

De interviewers Isolde Van den Eynde en Astrid Roelandt merken op dat het Vlaams Belang soms meer aanleunt bij de PVDA dan bij de N-VA. Tom Van Grieken: “(…) Een studie van de Universiteit Antwerpen en professor Stefaan Walgraeve zegt dat wij sociaal-economisch in het centrum liggen, dicht bij CD&V. En ik kan er ook niet aan doen dat een partij zoals PVDA soms zegt wat wij zeggen. (…) Wij zijn een partij die voor de vrije markt is, PVDA niet. En ja, wij zijn voor een beperking van de werkloosheid in de tijd, maar niet voor vijftigplussers.” De PVDA die soms het Vlaams Belang zou napraten? Het is andersom. Zowel de eis van 6 % btw op energie in plaats van 21 % btw, als een minimumpensioen van 1.500 euro, zijn eisen die eerst, járen geleden al, geformuleerd zijn door de PVDA. En vervolgens zijn overgenomen door het Vlaams Belang. Overigens wel met een belangrijk verschil voor wat dat minimumpensioen betreft. Het Vlaams Belang wil een minimumpensioen van 1.500 euro “voor wie 40 jaar voltijdse arbeid heeft gepresteerd”, een pensioen “op basis van het aantal effectief gewerkte uren”.  De PVDA wil de met arbeid ‘gelijkgestelde perioden’ zoals ziekte en werkloosheid behouden en zelfs uitbreiden. Dat scheelt voor het minimumpensioen meer dan een slok op een borrel. Voorts is er een groot verschil tussen wat het Vlaams Belang zegt en wat het doet bij stemmingen in de verschillende parlementen.

Ook de Vlaamse onafhankelijkheid komt ter sprake. Het Vlaams Belang wil de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen door een verklaring in het Vlaams Parlement, waarna het aan onderhandelingen begint “om de boel te splitsen”. “Denk je echt dat je federaal gaat meespelen?”, vraagt Theo aan Tom. De twee spreken elkaar aan met de voornaam. Tom Van Grieken: “Wij hebben het federale niveau niet nodig.” Theo Francken: “Wees dan consequent, Tom. En kom niet op voor het Belgisch parlement! Dien geen federale lijsten in. Doe zoals Nigel Farage! Nigel Farage streed voor de brexit. Wat deed hij? Hij trok al zijn kandidaten in en zei: ‘Je moet op Boris Johnson stemmen, zodat de brexit er eindelijk kan komen’.” Tom Van Grieken antwoordt niet rechtstreeks op het voorstel, maar lijkt niet van plan tot eenzelfde scenario. Wij zijn geen voorstander van de splitsing van ons land, en het aantal keren dat wij Theo Francken gelijk geven is niet groot, maar deze keer heeft Theo Francken wél gelijk. De kans dat de PS en andere Franstalige partijen bereid zijn tegemoet te komen aan de Vlaamse onafhankelijkheidsdroom of een verregaande vorm van regionalisering, is het grootst naarmate de N-VA de sterkste partij is in Vlaanderen. Als alle Vlaams Belang-stemmen federaal naar de N-VA zouden gaan, komt die wensdroom / dat schrikbeeld (schrappen wat niet past) heel dichtbij. Maar Tom Van Grieken past voor die strategie. Liever dan de Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij brengen: ‘Eigen Partij Eerst’.

Het blijft voer voor speculaties en zal allicht pas beslecht worden als de verkiezingsuitslag bekend is. Gaat N-VA in zee met het Vlaams Belang om samen een Vlaamse regering te vormen? Tom Van Grieken: “Zeg het nu eens gewoon, Theo. Je wil besturen met ons! Maar je mag het niet zeggen van Bart De Wever, Valerie Van Peel en Lorin Parys. Heb de moed van je overtuiging! (…) Theo zit ten onrechte op de reservebank. Hij was de populairste N-VA’er na De Wever. Hij haalde een monsterscore. Maar de linkervleugel heeft het nu voor het zeggen bij N-VA.” Een linkervleugel bij de N-VA? In de tijd dat Jan Peumans nog als parlementslid actief was bij de N-VA, werd hij genoemd als ‘de linkervleugel’ ter sprake kwam. Maar na Jan Peumans volgde de grote leegte, werd niemand anders nog genoemd. Soms werd Wilfried Vandaele genoemd als groene jongen bij de N-VA, en daardoor bij de linkervleugel gerekend alhoewel natuurbehoud geen exclusief links thema is. Maar sinds Wilfried Vandaele fractieleider is van de N-VA in het Vlaams Parlement, hebben we van hem geen ‘links’ standpunt meer gehoord. De N-VA is een rechts-conservatieve partij, met rechtse en nog rechtsere partijtoppers. Maar linkse? Vergeet het.

Tom Van Grieken en Theo Francken, elk met wat hij denkt zijn sterkste punt in het interview te zijn. De fanbasis van Van Grieken is duidelijk groter dan die van Francken. Het bericht van Tom Van Grieken kreeg na één dag zo’n 2.200 ‘likes’, 150 reacties en 150 delingen; het bericht van Theo Francken zo’n 600 ‘likes’, 150 reacties en 25 delingen (foto’s © Facebook).
Advertentie