Het is het voorbije weekend opvallend rustig gebleven aan de kust. Het is moeilijk de hand te leggen op wat precies de reden is. Was het de rel met Brusselse jongeren in Blankenberge een week eerder? Was het de oproep van politici om niet naar de kust te gaan en de beperkingen op het treinverkeer die die politici vroegen en verkregen? Was het het weer? Was het de voorpagina van Het Laatste Nieuws vrijdag waar de burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) waarschuwde dat extreemrechtse groepen oproepen om de “boel te komen opkuisen” (foto links hierboven)? De meningen zijn verdeeld (screenshot rechts hierboven: Focus | WTV).

“Ik houd mijn hart vast voor komend weekend”, zei Daphné Dumery vrijdag in Het Laatste Nieuws, de meest gelezen krant van het land. “Ik vrees niet zozeer voor bendes uit Brussel”, vervolgde ze, “maar ik hoor dat extreemrechtse groepen van plan zouden zijn om ‘de boel te komen opkuisen’. Dat soort acties moeten we echt voorkomen, we hebben daarvoor versterking gevraagd.”

Er waren op Facebook twee ‘evenementen’ aangekondigd. Voor “Batteren in Blankenberge” zouden 1.200 mensen aangegeven hebben dat ze naar het ‘evenement’ zaterdag 15 augustus 2020 om 17 uur in Blankenberge zouden gaan, en zo’n 8.300 mensen dat ze erin ‘geïnteresseerd’ zijn. Wie zich hiervoor heeft opgegeven, is intussen niet meer te achterhalen omdat het ‘evenement’ vorige week vrij vlug verwijderd is van Facebook. Het initiatief “Knokken in Knokke (of Blankenberge)” werd gelanceerd onmiddellijk na de rel in Blankenberge zaterdag 8 augustus en zou ’s anderendaags, zondag 9 augustus 2020 om 12u30, plaatsvinden. Hiervoor hebben 85 mensen gezegd dat ze zouden gaan, en 503 dat ze ‘geïnteresseerd’ zijn. Bij de 85 mensen die zouden gaan, was er maar één naam uit pakweg de top-50 van bekende namen uit het wereldje van extreemrechts tot neonazi’s: Bart Vanpachtenbeke, voorzitter van de Heel-Nederlandse actiegroep Voorpost.

Voorpost-voorzitter Bart Vanpachtenbeke schreef zich in voor ‘Knokken in Knokke (of Blankenberge)’; “Sta op en vecht!” is het jongste ordewoord in extreme Vlaams-nationalistische kringen (foto’s © Facebook).

Voor zover ons bekend is de Voorpost-voorzitter niet afgezakt naar de kust, maar dat hij zich inschrijft voor “Knokken in Knokke (of Blankenberge)” sluit aan bij een bericht dat Voorpost-organisatieverantwoordelijke Luc Vermeulen op Facebook deelde van een andere Voorpost-militant, van Kenneth Cauwenberghs. Een in een hoodie gehulde Vlaams-nationalist roept op: “Tijd om ons land terug te nemen! Sta op en vecht!”. In een commentaar bij de Facebookdiscussie die volgde, legde Luc Vermeulen uit: “En ‘vechten’ kan je op veel manieren doen. Plakken, acties, betogen, pamfletten. Met Sint-Niklaas Zwarte Pieten de baan opsturen, in het stemhokje enzovoort. Er zijn vele mogelijkheden om in het verzet te gaan.” Maar als de voorzitter van Voorpost zegt te zullen gaan naar het evenement “Knokken in Knokke (of Blankenberge)” betekent dit dat men óók denkt aan fysieke confrontaties. De veiligheidsdiensten hebben dus redenen om zich ongerust te maken over de dreiging vanuit extreemrechts.

Dat bleek overigens ook voorbije zaterdag 15 augustus 2020. Volgens VTM waren een dertigtal extreemrechtsen afgezakt naar de dijk in Blankenberge. Zelf zagen we enkele leden van de Hells Angels-motorbende, een aantal Club Brugge-voetbalhooligans, de twee spilfiguren van de Facebookgroep ‘S.O.S. Vrijheid & Recht’ in gezelschap van twee mensen die gelieerd zijn met de Zwarte Zon-club van Tomas Boutens, en een tiental mensen uit de hoek van extreemrechts tot neonazi’s die niet bij een bepaalde organisatie zijn aangesloten maar altijd weer present zijn als extreemrechts een manifestatie inricht. Bij de Hells Angels-leden was onder andere de nieuwe partner van de vrouw wiens echtgenoot maandag 27 juli 2020 een molotovcocktail gooide naar het federaal parlement. Volgens vrienden van de vier voetbalhooligans die aangehouden werden nadat ze dronken allochtonen lastig vielen, zijn de vier voor eerdere feiten al bekend bij de Staatsveiligheid. In de woorden van die vrienden hadden ze (= de voetbalhooligans en mensen uit de groep van een tiental uit extreemrechtse tot neonazistische hoek) eerst “achter 4 negers gerend” en vervolgens “achter 3 makakken gezeten op de dijk” (sic). Het gaat bijgevolg over méér dan een “incident met dronken voetbalsupporters” waarover sommige media spreken of een “incidentje” waarover de politie van Blankenberge spreekt.

Eén van de aangehouden voetbalhooligans (screenshot VRT/Het journaal, 16 augustus 2020).

’s Anderendaags, zondag 16 augustus 2020, waren opnieuw een tiental mensen uit de extreemrechtse tot neonazistische hoek aan de kust. Nu in Oostende. Deels dezelfde mensen als zaterdag in Blankenberge, deels anderen onder wie Tomas Boutens, het veroordeelde kopstuk van het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw (BBET). Een plotse felle regenbui verplichtte het gezelschap een terras aan de dijk te verlaten. Tomas Boutens & Co gingen dan maar schuilen in galerie Beausite, maar of de kunst daar hen tot zachtaardige ideeën bracht durven wij betwijfelen.

Een aantal mensen plant om op 30 augustus terug te keren naar de kust, maar het is niet duidelijk of het evenement effectief zal doorgaan en met welke ordewoorden. Op sociale media spitst de discussie bij extreemrechts zich toe op of men de politie wil steunen of niet.

Tomas Boutens vlucht naar binnen voor de regen (screenshot Facebook).