Leden van de Nederlandse Tweede Kamer van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK, Volt en Gündoğan zijn verontwaardigd over uitspraken van Filip Dewinter bij de nieuwe publieke omroep Ongehoord Nederland en hebben daarover vragen gesteld aan de minister voor Justitie en Veiligheid, en aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media. De partijen waartoe deze parlementsleden behoren vertegenwoordigen 92 van de 150 Tweede Kamerleden. Zo’n 60 % van de Tweede Kamer, te vergelijken met onze Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ongehoord Nederland (ON) is een populistische omroepvereniging die sinds 1 januari deel uitmaakt van het Nederlands publiek omroepbestel. De omroep zegt een stem te willen geven aan mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen in de gangbare politiek en media. Initiatiefnemers zijn onder andere de rechtse journalisten en opiniemakers Arnold Karskens en Joost Niemöller. Dinsdag 10 mei was Filip Dewinter te gast om zijn boekje Omvolking. De grote vervanging te promoten (foto hierboven). De ondertitel van Dewinters boekje De grote vervanging is niets anders dan de letterlijke vertaling van de titel van het boek van de Fransman Renaud Camus Le grand remplacement uit 2011 dat meerdere terroristen aanzette tot het uitmoorden van ‘de andere’ (joden, moslims, Spaanstaligen, zwarten…). Met Payton Gendron in Buffalo (Verenigde Staten) als recentste voorbeeld.

Er zijn twee versies van de omvolkingstheorie, versies die elkaar aanvullen. Er is een eerste over het loutere feit dat de allochtone bevolking toeneemt, en er is een tweede dat die andere bevolkingssamenstelling bewust gebeurt. Filip Dewinter gaf de voorzet: “Ons volk wordt vervangen door een ander volk, en samen met die bevolkingsruil komt er natuurlijk ook een beschavingsruil.”; Ongehoord Nederland-filosofe Raisa Blommestijn kopte de bal binnen: “Ik denk dat we de mensen moeten aanspreken die verantwoordelijk zijn voor dit beleid, dat is die progressief-liberale elite die de grenzen heeft open gezet en dit bewust heeft gestimuleerd, onder andere met het narratief dat wij goedkope arbeid nodig hebben.”

Filip Dewinter bij Ongehoord Nederland (foto © Ongehoord Nederland).

Wie het boek van Tom Naegels Nieuw België. Een migratiegeschiedenis gelezen heeft, weet dat de bazen van de steenkoolmijnen in het buitenland werkkrachten gingen zoeken voor werk dat de Belgen niet meer wilden doen, maar wel broodnodig was voor de hele Belgische economie. De overheid heeft daar veel te laks op gereageerd (Nederlandse taallessen werden niet aangeboden door de overheid en enkel voor het hoognodige door de werkgevers, al wat nodig was voor de integratie werd aangeboden door vrijwilligers), en ook na de eerste migratiegolf werd (te) soepel omgesprongen om buitenlandse werkkrachten te laten overkomen. Maar dat dit het werk was van een “progressief-liberale elite” met als bewust doel de bevolkingssamenstelling te vervangen, is compleet van de pot gerukt.

De Nederlandse parlementsleden hebben twaalf vragen voor hun minister en staatssecretaris, met als eerste of het hen bekend is dat Filip Dewinter in Ongehoord Nederland “de omvolkingstheorie heeft gepropageerd en dat hij daarbij niet werd tegengesproken of kritisch werd bevraagd door de presentatoren van het programma”. Verder verwijzen ze naar de schutter in Buffalo en andere terroristen die geïnspireerd zijn door de omvolkingstheorie; het jaarverslag van de AIVD, de Nederlandse Staatsveiligheid, dat waarschuwt voor de groei van extreemrechtse groeperingen die de omvolkingstheorie aanhangen; de risico’s voor de Nederlandse samenleving als de publieke omroep (onweersproken) omvolkingstheorieën uitzendt; enzovoort.

Het is niet duidelijk wanneer de minister en staatssecretaris gaan antwoorden. Mogelijk wachten zij op het onderzoek dat de Ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft geopend en begin juni afgerond zou worden. Het is inderdaad zorgwekkend wat op Ongehoord Nederland allemaal geframed wordt, maar wie had anders verwacht met initiatiefnemers als Arnold Karskens en Joost Niemöller? De Nederlandse hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen argumenteerde eerder al dat de theorie van een minderheid in eigen land worden “fascistoïde retoriek” is. Nu twitterde hij dat de Kamerleden in plaats van Ongehoord Nederland beter de omvolkingsfans in eigen midden Thierry Baudet en Geert Wilders, en hun luitenanten als respectievelijk Gideon van Meijeren en Martin Bosma, ter verantwoording roepen. Desondanks is het een opvallend initiatief van de Tweede Kamerleden. We zien het bij ons nog niet vlug gebeuren dat parlementsleden verontrust zijn door dergelijke uitspraken op televisie.

Voor een serieuze uitleg is er de webinar van het Hanna Arendt Instituut over omvolking: feiten en complotten (foto © Hannah Arendt Instituut).
Advertentie