Politiek is een harde stiel. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zette Maarten De Veuster (N-VA, rechts op de foto hierboven en op de verkiezingsbanner hieronder © RV) zijn schoonvader en burgemeester in Schoten sinds 2003 Harrie Hendrickx (CD&V) opzij om zelf burgemeester van Schoten te worden. De CD&V leverde de burgemeester in deze randgemeente van de stad Antwerpen vanaf 1947, met uitzondering van de periode 1965-1982 toen de sociaaldemocraat Marcel Imler burgemeester was in een coalitie met de CVP/CD&V. Maarten De Veuster vormde in 2012 een bestuursmeerderheid van N-VA (16 gemeenteraadszetels op 31) met Open VLD (1 zetel, voor Paul Valkeniers – voorzitter van de vereniging van Antwerpse havenpatroons en broer van voormalig Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers). In de oppositie: Vlaams Belang (7 gemeenteraadszetels, waaronder eentje voor nationaal voorzitter Tom Van Grieken), Groen (3 gemeenteraadszetels), CD&V (3), en Vooruit (1). Vorige week donderdag 28 oktober 2021 geraakte bekend dat N-VA-gemeenteraadslid Nadine Van Mol (links op de foto hierboven en op de verkiezingsbanner hieronder © RV) overstapte naar het Vlaams Belang. Diezelfde dag had dat ’s avonds al gevolgen bij de stemming voor een begrotingswijziging.

Volgens Gazet van Antwerpen is Nadine Van Mol (46 j.) “niet de grootste vis in de vijver van burgemeester Maarten De Veuster”. Ze is vastgoedadviseur en bijna tien jaar actief in de lokale politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 is ze van de 28ste plaats op de N-VA-lijst opgeklommen tot het 16de en laatste verkozen N-VA-gemeenteraadslid. Naar eigen zeggen heeft ze meer problemen met Bart De Wever dan met Maarten De Veuster. “De N-VA-partijtop is wereldvreemd geworden”, stelt Van Mol in Gazet van Antwerpen. “Gezien de vele raakvlakken tussen onze beide partijen beschouw ik Vlaams Belang namelijk wel als een natuurlijke partner om samen met N-VA beleid te voeren. De partijtop keldert elke vorm van samenwerking. In tegenstelling tot Bart De Wever vind ik niet dat Vlaams Belang thuishoort op de stortplaats van de geschiedenis. Hij doet er alles aan om de deur naar de PS wel open te houden. Dat stoort me enorm. Als we voor echte verandering willen zorgen, zal dat niet met de PS maar met het Vlaams Belang zijn.”

Tom Van Grieken hoedt zich ervoor om fel van leer te trekken tegen burgemeester Maarten De Veuster. Hij blijft dromen dat het cordon sanitaire in Schoten kan sneuvelen. Tom Van Grieken: “Zolang De Veuster Vlaams Parlementslid is, zal die nooit durven samenwerken met ons. Maar zal hij in oktober 2024 nog wel Vlaams Parlementslid zijn?” Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Schoten in 2019 ging het Vlaams Belang (met 7 gemeenteraadszetels) bij een geheime stemming al aan de haal met vijf mandaten in intercommunales die evengoed naar de andere oppositiepartijen (Groen, CD&V en Vooruit, samen ook 7 gemeenteraadszetels) hadden kunnen gaan. Groen, CD&V en Vooruit hadden daarover een stemafspraak. Het kan haast niet anders dan dat vanuit de N-VA/Open VLD-bestuursmeerderheid vijf keer stemmen zijn gegaan naar het Vlaams Belang om die partij mandaten in intercommunales te geven, liever dan aan een lid van een andere oppositiepartij.

Verkiezingsbanner bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (foto © RV).

Op de gemeenteraadszitting van voorbije donderdag 28 oktober 2021 bleef de stoel voor N-VA’ster Ilse Stockbroekx leeg wegens vakantie in het buitenland. De oppositie was voltallig en daarmee was er een gelijk aantal verkozenen van de ‘bestuursmeerderheid’ en de oppositie in de gemeenteraadszaal. De door het college gevraagde kredietaanpassing geraakte daarmee niet goedgekeurd. Burgemeester Maarten De Veuster feliciteerde Tom Van Grieken met zijn “nieuwe coalitie”.  Die sneer leidde tot felle reacties. Onder meer van Kurt Vermeiren (Vooruit). “Ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen kijken moest ik het op een akkoordje gooien met Tom Van Grieken. Ik heb zelf mijn analyse en keuze gemaakt”, zei Vermeiren. “Voor de laatste twee maanden van het jaar wilden we extra budget voorzien voor de gemeentelijke dienstverlening en extra projecten zoals tegen armoede. Het betrof ook een verhoging voor mensen met een leefloon. Nu moeten we het doen met de initiële begroting”, betreurde burgemeester De Veuster.

Tom Van Grieken noemde De Veuster een drama queen. “De oude begroting blijft gewoon van kracht”, zegt Van Grieken in Gazet van Antwerpen. Dat daarmee de extra projecten zoals voor mensen in armoede en de verhoging van het leefloon niet kunnen doorgaan, werd door Gazet van Antwerpen noch Het Laatste Nieuws voorgelegd aan de Vlaams Belang-voorzitter. In laatstgenoemde krant mag Tom Van Grieken wel nog kwijt: “In 2018 haalden we in Schoten al 21 procent van de stemmen. Het is zeer opmerkelijk dat N-VA en Vlaams Belang samen twee derde van de stemmen kreeg. Geen enkele gemeente is meer Vlaams en nationalistischer dan Schoten. Er is meer dat ons bindt dan scheidt. Om samen te kunnen besturen, moet De Veuster niet langer aan het handje van Jan Jambon en Bart De Wever lopen.”

In tegenstelling tot wat in sommige media gesuggereerd werd, is Tom Van Grieken niet van plan naar Antwerpen te verhuizen om er de Vlaams Belang-lijst tegen Bart De Wever te trekken, beter dan Filip Dewinter en Sam Van Rooy dat kunnen. Tom Van Grieken (35 j.) blijft in Schoten wonen, waar hij een huis heeft in de wijk Deuzeld en er woont samen met zijn Nederlandse echtgenote Félice Palmen (29 j.) en zoontje Floris (1 j.). De eerste twee weken na zijn huwelijk in september 2019 was Van Grieken evenwel maar één dag thuis. Dat wil(de) hij beter plannen.

De voorheen in Schoten wonende Marie-Rose Morel is er niet meer, maar de vraag of het Vlaams Belang in de bestuursmeerderheid op het Schotense gemeentehuis (foto) geraakt, blijft actueel (foto © cc. Wikimedia/Rafaël Delaedt).
 
Advertentie