Als inzake gewelddaden nog maar richting extreemrechts wordt gekeken, wordt vanuit die hoek steevast uitgepakt met de vernielingen na Black Lives Matter-betogingen. Onderzoek in de Verenigde Staten toont nochtans aan dat meer dan 90 % van de BLM-betogingen volledig vreedzaam verlopen én dat de politie sneller ingrijpt bij zwart dan wel blank protest. In eigen land is niet bewezen dat antiracisten betrokken waren bij de vernielingen na de BLM-manifestatie in Brussel op 7 juni vorig jaar of in Luik op 13 maart dit jaar. Wél dat volk uit Brussel en zelfs uit Frankrijk betrokken was bij de gewelddaden in Luik. Relschoppers die enkel afkomen om te rellen. Zoals wij in 2014 en 2016 neonazi’s uit het noorden van Nederland (!) bij grote vakbondsbetogingen in Brussel zagen, telkens betrokken bij rellen achteraf. In Lyon (Frankrijk) is voorbije zaterdag onomstotelijk bewezen tot welke gewelddaden extreemrechts in staat is (foto hierboven © Twitter).

Zaterdag 20 maart 2021 in de vroege namiddag. Een groep van een veertigtal jongeren trekt de rue Diderot in het eerste arrondissement van Lyon in en houdt halt aan de anarchistische boekhandel La Plume Noire. De boekhandel staat bekend als een plek waar vaak antifascisten over de vloer komen. Op het ogenblik van de feiten is een voedselinzameling voor de daklozen in Lyon bezig. De ramen en de deur worden vernield. Onder andere met een straatkassei. Hierna vertrekt de groep relatief rustig de straat weer uit. Enkelen draaien zich nog om en maken een Hitlergroet. Er zijn gelukkig geen gewonden.

De actie heeft alle kenmerken van een aanval door extreemrechts tot neonazi’s. De groep gaat doelbewust op de boekhandel af die al tweemaal eerder het doelwit was van extreemrechtse agressie. In november 2016, enkele uren na een bijeenkomst van traditionalistische katholieken, werd de boekhandel met straatkasseien en ijzeren staven aangevallen terwijl “Frankrijk voor de Fransen” wordt gescandeerd. Militanten van de extreemrechtse Parti nationaliste français, Action française en Groupe Union Défense (GUD) verzorgden de ordedienst bij de bijeenkomst van monseigneur Lefebvre-aanhangers. In december vorig jaar werden twee vakbondsmilitanten aangevallen terwijl ze de boekhandel aan het sluiten zijn.

Vernielingen aan boekhandel La Plume Noire en straatkassei die gebruikt werd bij de vernielingen (foto’s © Rue89Lyon).

Tijdens de actie voorbije zaterdag  wordt “Avant! Avant! Lion de Melhor” gescandeerd, een oorlogskreet in Lyon tijdens de Middeleeuwen. Een slogan die hernomen werd op een van de eerste websites toen de groep van Génération Identitaire in Lyon zich nog Rebeyne noemde. Het vermoeden dat de actie zaterdagnamiddag een reactie is op het van regeringswege ontbinden van Génération Identitaire, het Franse voorbeeld voor Schild & Vrienden, werd bevestigd in de eerstvolgende nacht na het vandalisme aan La Plume Noire. Op een bordje aan de boekhandel schreef iemand: “Men ontbindt niet een Generatie. Onthoud de les”, gevolgd door een Keltisch kruis.

Alhoewel Génération Identitaire officieel ontbonden is, zijn de lokalen waar de identitairen in Lyon bijeenkomen nog steeds open. De antifascistische Jeune Garde vraagt dan ook het sluiten van het lokaal van Génération Identitaire ‘La Traboule’ en het sluiten van de met Génération Identitaire verbonden bokszaal l’Agogé. Daarnaast blijft Lyon een nest voor allerlei extreemrechtse tot neonazistische groupuscules. Vanuit het eerder ontbonden Bastion Social is de groep Audace (“Gedurfd”) ontstaan, die er meteen twee lokale concullega’s bij kreeg: Lyon Populaire en Jeunesse Lyon.

Later voorbije zaterdagnamiddag werd nog een man neergeslagen in het tweede arrondissement van Lyon. Er wordt onderzocht of er een link is met de feiten aan boekhandel La Plume Noire.

Antifascisten wezen er eerder al op dat het ontbinden van een organisatie, Bastion Social of Génération Identitaire, niet volstaat. De bendeleden – waarvan sommigen herkend werden als Génération Identitaire-militanten – moeten ook individueel strafrechtelijk vervolgd worden. Het sluiten van de lokalen waar ze samenkomen, is al even vanzelfsprekend.

Illustratie © Union Communiste Libertaire Lyon