De bestorming van het Capitool woensdagavond 6 januari 2021 in Washington was te verwachten en te voorzien. De Proud Boys en andere extreemrechtse groepen en milities waren al een paar dagen in de Amerikaanse hoofdstad, en na het door Donald Trump maandenlang in twijfel trekken van het eerlijk verloop van de verkiezingen gooide Trump nog wat olie op het vuur door in een toespraak woensdag op te roepen naar het Capitool te marcheren (foto © cc. Flickr/Elvert Barnes). Het Amerikaans parlement waar zou bevestigd worden dat Joe Biden de rechtmatige volgende Amerikaanse president is. In Vlaanderen en elders in de wereld werd met open mond naar de beelden gekeken. En onze Vlaamse politici? Wat dachten zij van het spektakel?

Wie een bocht van 180 graden moest maken, is Theo Francken (N-VA). In De Zondag van 4 november 2019, exact één jaar voor de jongste presidentsverkiezing, haalde de burgemeester van Lubbeek en gewezen staatsecretaris voor Asiel en Migratie, nog zijn loftrompet boven. “Trump heeft goed beleid gevoerd”, steekt Francken van wal. “Vlak vóór de verkiezingen heeft hij elke Amerikaan een brief toegestuurd met x-aantal beloften. Die waren heel eenvoudig opgesteld. Een muur bouwen aan de Mexicaanse grens. Geen nieuwe oorlogen aangaan. Een stevige belastingverlaging voor bedrijven. Noem maar op. Wie vandaag die brief bekijkt, zal zien dat hij best veel gerealiseerd heeft.”

In Europa wordt Trump gezien als een gek. Hoe verklaart Francken dat? Theo Francken: “Dat is vooral de media. Ik vind de berichtgeving over de Amerikaanse politiek vaak schabouwelijk. De media hebben vooraf uitgemaakt dat Obama God de vader is, en Trump de reïncarnatie van de duivel op aarde. Ze doen er alles aan om dat beeld bevestigd te krijgen.” Ook Bart De Wever noemt Trump een schertsfiguur. “Dat kan. Trump is ook een vreemd figuur. Maar ik zou hem niet gek verklaren. Hij wordt onderschat. Dat is ook zijn kracht. Trump staat aan de kant van de kleine man, van het volk. Hij is de vijand van het establishment. De mensen hebben dat graag.”

“Ik heb wel geleerd van hem”, besluit Theo Francken. “De manier waarop hij aan politiek doet, is best slim, vind ik. Zijn directe communicatie bijvoorbeeld, via sociale media. Dat vind ik slim gezien. Trump is subliem in zijn eenvoud. Hij stuurt eenvoudige boodschappen de wereld in, zonder blad voor de mond te nemen. Hij heeft op dat vlak zijn stempel gedrukt op de politiek in Amerika en ver daarbuiten.”

Trump-fan op stap in Antwerpen, 30 augustus 2018 (foto © cc. Flickr/Voka).

Nu klinkt het anders. Theo Francken nu (op Facebook): “Wat er in de States gebeurt kan geen zinnig mens goedkeuren. (…) Sinds de verkiezingen is het zelfs voor de supporters van het eerste uur beschamend geworden. Maandenlang ‘They stole my election!’ roepen zonder bewijs is gewoon zielig. Deze houding kost hem nu de solide Republikeinse meerderheid in de Senaat. De nederlaag is compleet. Hopelijk krijgen Joe Biden en zijn Democraten de schwung er terug in. Hun oproep tot verbondenheid en eenheid klinkt alvast hoopvol. De radicale elementen in zijn partij zijn dat minder. Het zou goed zijn moest nu toch een aantal wetgevende initiatieven bipartisan – over de partijgrenzen heen – gestemd kunnen worden.”

Maar even later in dezelfde Facebookpost bezondigt Theo Francken zich alweer aan Trumpiaanse retoriek. Theo Francken: “De wereldwijde eenzijdige afkeuring van het gebeuren op Capitol Hill is logisch en terecht. De manier waarop sommigen dit gebruiken als bliksemafleider voor het eigen coronafalen is iets te opzichtig. Ik voorspel heel wat al dan niet gespeelde verontwaardiging in de Kamer deze namiddag. Vanwege een Vlaamse minderheidsregering met heel wat regeringsleden zonder (noemenswaardige) stemmen, klinkt dat altijd wat hol.”

De regering-De Croo heeft een meerderheid in het federaal parlement, en dat is wat de grondwet vereist. Blijven zeveren over die “Vlaamse minderheidsregering” is het ondermijnen van de geloofwaardigheid van de instellingen van ons land. En “regeringsleden zonder (noemenswaardige) stemmen”. Hoeveel stemmen heeft Johan Van Overtveldt gehaald bij de federale verkiezingen in 2014, waarna hij datzelfde jaar federaal minister van Financiën werd? 0 (nul).

Trump-fans op stap in Washington, 6 augustus 2021. “Commie killer” op de T-shirt van de man vooraan wil zoveel zeggen als “Communistendoder”. Naast dat iemand doden een misdrijf is, word je in de Verenigde Staten ook al vlug versleten voor een socialist of een communist (foto © cc. Flickr/Elvert Barnes).

Bij het Vlaams Belang zijn het allemaal supporters van Donald Trump, minstens zouden ze nooit voor Joe Biden stemmen. De uitleg van Tom Van Grieken in Het Nieuwsblad van 3 november 2020 was: “Ik zou als Amerikaan vooral niet willen dat Joe Biden aan de macht komt. Hij wekt dan wel een heel slapende indruk, hij behoort tot hetzelfde links-liberale establishment van Hillary Clinton, dat in heel de wereld bommen wil droppen en in het binnenland de lonen van de lokale arbeiders wil drukken door meer immigratie. ​​Tegelijk weigeren Biden en co het recente geweld van Antifa, Black Lives Matter en andere links-extremistische groepen te veroordelen. Donald Trump heeft een aantal gebreken, in deze context is hij ongetwijfeld te verkiezen boven Biden.”

In dezelfde krant zegt Tom Van Grieken nu: “Geweld is verwerpelijk, het kan nooit de oplossing zijn. Dit is dom. Er zal politiek garen bij gesponnen worden.” De mogelijkheid dat zijn partij geconfronteerd zal worden met het Amerikaanse voorbeeld als datgene waartoe extreemrechts leidt, verwerpt Tom Van Grieken met een verwijzing naar de soms kleurrijk uitgedoste betogers: “Alsof ik halfnaakt rondloop met een berenvacht en een hoedje met horens op mijn hoofd.” Dat van dat halfnaakt rondlopen met een berenvacht en een hoedje met horens op het hoofd… is overigens ook de manier waarop Vlaams Belang-fractieleidster in het federaal parlement Barbara Pas in Villa Politica probeerde te verduidelijken dat zij nooit zou deelnemen aan een bestorming zoals in Washington. In het parlementair halfrond was het Vlaams Belang de enige Vlaamse partij die niet naar het spreekgestoelte stapte in verband met de bestorming van het Capitool en de houding van Donald Trump. Soms is zwijgen betekenisvoller dan spreken.

Barbara Pas in Villa Politica, 7 augustus 2021. De Vlaams Belang-fractieleidster in het federaal parlement belooft niet halfnaakt, met een berenvel om zich heen en een hoedje met horens op het hoofd, iets te bestormen (foto © VRT/Villa Politica).

Gerolf Annemans, Filip Brusselmans en Dries Van Langenhove zijn ongewild terechtgekomen in een competitie om de zotste beoordeling te geven van de bestorming van het Capitool. Europarlementslid Gerolf Annemans relativeert op Twitter: “Een stelletje foor-apen zijn nog geen staatsgreep.” Vlaams parlementslid Filip Brusselmans vraagt zich af hoe het mogelijk is “dat die gekken het Capitool zelfs kunnen binnendringen”, om nadien plechtig te beloven: “Ik zal nooit een tegenstander wegzetten als vijand, laat staan dood wensen en geweld ALTIJD veroordelen.” Maar daarna begint het geklaag: “Maar aan alle Vlaamse deugpolitici die nu plots tweeten over polarisatie en democratie, kijk eerst in de spiegel. Elke dag mensen van VB wegzetten als fascisten, ongedierte, kiezers zijn dom… zelfs weigeren om een hand te geven. Jullie dragen bij tot zulk klimaat.”

“Democratie bewieroken, maar als de uitslag u niet aanstaat, een partij en zijn kiezers wegzetten als vuil (…)”, vervolgt Brusselmans in een derde tweet. Sinds wanneer is men verplicht het Vlaams Belang in een bestuursmeerderheid op te nemen als er een andere en betere bestuursmeerderheid kan gevormd worden?

Brusselmans’ collega in het federaal parlement Dries Van Langenhove had een tweet die een lange uitleg behoeft. Briesje: “De trieste taferelen in de V.S. zijn exact wat het establishment wil en waar het al maanden op aanstuurt. Het establishment doet alles om ervoor te zorgen dat enkele rechtse activisten geweld zouden gebruiken, om een excuus te hebben om ze allemaal te vervolgen en op te sluiten.”

Commentaren over de bestorming van het Capitool van Gerolf Annemans, Filip Brusselmans en Dries Van Langenhove (screenshots Twitter).

Voor de uitleg over zijn tweet verwijst Briesje naar een podcast van 15 november vorig jaar die 48 minuten lang duurt. Het komt erop neer Donald Trump zich, volgens Briesje, verzet tegen het establishment, zijnde: de mainstreammedia, het grootkapitaal, de big tech-bedrijven, de Deep State (bureaucraten, lobbyisten, “corrupte politici”…) en het militair-industrieel complex. Joe Biden, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Black Lives Matter en ‘Antifa’ maken deel uit van het establishment, minstens zijn het “nuttige idioten” voor het establishment. ‘Antifa’ bijvoorbeeld wil, volgens Briesje, het sociaal weefsel kapot maken uit haat voor het nationalisme, en een anarchistisch-communistisch systeem installeren. En daarmee zou ‘Antifa’ het establishment dienen. 0ok als ‘Antifa’ winkels plundert en brand sticht zou het het establishment dienen. Alleen Donald Trump en organisaties als Schild & Vrienden en Génération Identitaire zijn, volgens Briesje, tegen het establishment.

Waarom al die anderen deel uitmaken van het establishment wordt uitvoerig uitgelegd; waarom Trump, Schild & Vrienden en Génération Identitaire de enigen tégen het establishment zijn, wordt minder of helemaal niet uitgelegd. Waarom zakenman en miljardair Donald Trump geen lid zou zijn van het establishment is trouwens niet uit te leggen. Als Amerikaans president tekende hij daarenboven voor een gigantische belastingvermindering die vooral de rijken ten goede komt.

Maar het strafste in de uitleg van Briesje moet nog komen: Schild & Vrienden en Génération Identitaire willen geweldloos verzet plegen, maar het establishment werkt hen tegen. In de hoop dat rechts dan maar naar geweld zou grijpen, en het establishment rechts dan kan oppakken en veroordelen voor geweldpleging. Hoe dat “geweldloos verzet” te combineren is met de manie bij Schild & Vrienden en Génération Identitaire voor bokstrainingen en andere gevechtssporten, wapentuig en bepaalde commentaren legt Briesje niet uit in zijn podcast.

Foto’s van Schild & Vrienden-activiteiten, en commentaar van Dries Van Langenhove in een geheime discussiegroep van Schild & Vrienden. Desondanks beweert Dries Van Langenhove dat Schild & Vrienden enkel geweldloos verzet wil plegen (foto’s © Facebook en VRT NWS).