Dries Van Langenhove heeft de gewoonte om waar hij ook komt, op straat, in een partijvergadering of in het parlement, te spreken met de luide stem van een marktkramer. Maar sinds De Morgen voorbije donderdag onthulde voor welke feiten hij en acht anderen dreigen voor de rechtbank te moeten verschijnen, is het opvallend stil bij Dries Van Langenhove (foto uit de Pano-reportage waarna een gerechtelijk onderzoek opgestart werd © VRT NWS). Over Sihame El Kaouakibi daarentegen…

Het gerechtelijk onderzoek naar Schild & Vrienden ging van start na een uitzending van het VRT-programma Pano op 5 september 2018. Uit die reportage bleek dat de door Dries Van Langenhove in 2017 opgerichte Schild & Vrienden twee gezichten had. Naar buiten gedroeg ze zich als fatsoenlijk rechts, sportief, conservatief en Vlaams-nationalistisch. In besloten groepen op Facebook en het communicatieplatform Discord, enkel toegankelijk voor een beperkt aantal leden van Schild & Vrienden, werden echter duizenden berichten gepost die vaak van racistische, antisemitische, seksistische en gewelddadige aard waren. Volgens het parket zesduizend beledigende berichten, waarvan twintig procent racistisch.

Het parket beschuldigt Dries Van Langenhove van meerdere misdrijven, als dader of mededader. Het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld; denkbeelden verspreiden die gegrond zijn op rassensuperioriteit of rassenhaat; behoren of medewerking verlenen aan een groep die discriminatie of segregatie verkondigt; en het te koop stellen van een verboden wapen (in casu: pepperspray). Van Langenhove beweerde steevast dat de ophefmakende berichten die in Pano getoond werden niet door hem gepost waren. Een computerexpert toonde echter aan dat meerdere profielen die de berichten plaatsten en de groepen beheerden te linken zijn aan de computer van Van Langenhove.

Zes van de negen Schild & Vrienden’ers die riskeren voor de rechtbank gedagvaard te worden, zijn actief bij het Vlaams Belang. Zo de auteurs van de artikels hierboven in het Vlaams Belang-ledenblad. B.C., auteur van het Black Lives Matter-artikel, is een medewerker van de Europarlementsleden van het Vlaams Belang. G.C. mocht met Dries Van Langenhove mee naar de Grieks-Turkse grens om foto’s te nemen van de ‘eindbaas’ en er over berichten in het ledenblad van het Vlaams Belang. J.V. (foto rechts) is voorzitter van de Vlaams Belang-afdeling in een Oost-Vlaamse stad. Op de foto zie je hem twee weken terug pannenkoeken aan huis brengen naar aanleiding van Maria-Lichtmis (foto’s © RV en Facebook).

Van Langenhove verdedigt zich in De Morgen met: “Ik heb altijd gezegd dat de aantijgingen in de reportage, en het beeld dat daarin van mij geschetst werd, volkomen fout en vals zijn. Ik heb nooit aangezet tot geweld of discriminatie. Ik ben ook geen racist. Als ik een eerlijke kans krijg om mijzelf te verdedigen in de rechtbank, zal ik dat ook aantonen. Er is natuurlijk een reden waarom er negen mensen door het parket geviseerd worden. Ze doen dat net om de indruk te wekken dat het hier zou gaan om een soort criminele bende. Daarom sleuren ze er een heleboel doodbrave mensen bij die helemaal niks verkeerd hebben gedaan.”

Op Twitter verdedigt Dries Van Langenhove zich met: “’Rechtsstaat’ België: VRT wist vier dagen voor mij dat het dossier werd doorverwezen naar Raadkamer. De Morgen had het finale dossier illegaal in handen voor de verdediging. Rechten van de verdediging? Als je in België rechts bent, ben je schuldig tot het tegendeel is bewezen.” Wat een verschil met hoe Dries Van Langenhove over de zaak van Sihame El Kaouakibi spreekt. Het gerecht heeft ambtshalve een onderzoek geopend naar de financiële handel en wandel van de liberale politica, maar van een mogelijke verwijzing naar een rechtbank – zoals in de zaak-Van Langenhove wél sprake is – is nog niet gesproken in de zaak- El Kaouakibi.

Desondanks twitterde en telegramde Van Langenhove zaken als: “Ik wees al langer op haar overduidelijke fraude, maar niemand wou luisteren want kritiek geven op een niet-blanke persoon is tegenwoordig rasssiesties en stout, ook al heb je gelijk. En ik had dus gelijk.”, “De media applaudisseerden uiteraard voor een corrupte subsidiegraaister als Sihame El Kaouakibi aangezien het mediakartel in realiteit zélf één groot corrupt subsidiecarrousel is.”, enzovoort, enzoverder. Moord en brand schreeuwen als het over een allochtone politica gaat waarvan nog geen sprake is dat ze naar de rechtbank wordt verwezen; voor hemzelf, waarvoor de verwijzing naar de raadkamer is gevraagd, complottheorieën bovenhalen…

Dries van Langenhove op Telegram over Sihame El Kaouakibi, en (voor het verdere verhaal: zie hieronder) het resultaat van de fundraising om de verkiezingscampagne van Dries Van Langenhove als ‘onafhankelijke’ op de Vlaams Belang-lijst te financieren (foto’s © Telegram en Twitter).

Er is wél iets wat Van Langenhove en El Kaouakibi gemeen hebben: de ruime financiële steun die ze kregen bij de verkiezingscampagne in 2019. Over El Kaouakibi is een week lang geschreven over 50.000 euro die ze uit de partijkas kreeg om zich als verkiezingskandidate te lanceren. Uiteindelijk is het verhaal complexer, maar gaat het om in totaal 103.000 euro die gefactureerd werd. Het relativeert meteen El Kaouakibis stelling dat mensen louter op basis van hun stemmenaantal, en niet op basis van hun plaats op de lijst, zouden moeten zetelen in het parlement. Wie krijgt nog zo’n startkapitaal als El Kaouakibi?

In De Zevende Dag benadrukte Chris Janssens, Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement, gisteren dat Dries Van Langenhove “niet cash, niet op zijn bankrekening, niet op de rekening van een of ander vennootschap” geld kreeg van het Vlaams Belang. De partij heeft hem enkel wat affiches en folders bezorgd. De Zevende Dag-anker Liesbeth Imbo stamelde: “Er wordt wel gezegd dat hij (Dries Van Langenhove, AS) 30.000 euro…”, maar ging daar niet op door. Chris Janssens kwam ermee weg zonder te verduidelijken dat 90 %, mogelijk zelfs 99 %, van de verkiezingscampagne van de ‘onafhankelijke’ Dries Van Langenhove betaald werd door het Vlaams Belang. Over het geld dat Van Langenhove via fundraising heeft opgehaald om zijn verkiezingscampagne te financieren En Daar Niet Aan Besteedde, zweeg Janssens in alle mogelijke talen.

Dries Van Langenhove heeft volgens de ingediende stukken 35.045 euro uitgegeven voor zijn verkiezingscampagne in 2019. Volgens De Morgen werd hiervan 34.657 euro betaald door het Vlaams Belang, volgens Apache 31.606 euro. Dat maakt 388 tot 3.439 euro die Van Langenhove zelf moest financieren. Wat gebeurde met de 11.863 euro die opgehaald werd bij een fundraising om de verkiezingscampagne van Van Langenhove als ‘onafhankelijke’ lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de provincie Vlaams-Brabant mogelijk te maken? Vermits maar 388 tot 3.439 euro moest toegelegd worden voor de grotendeels door het Vlaams Belang betaalde verkiezingscampagne, blijft er van het geld opgehaald bij de fundraising 8.424 tot 11.475 euro over.

We nemen aan dat Van Langenhove dit geld niet verbrand heeft, Van Langenhove zou zoiets nooit doen. Heeft Van Langenhove dan dit geld teruggestort? Of zijn de mensen die dit geld gestort hebben nog altijd in de waan dat het was voor de verkiezingscampagne van Dries?

“Ik ben ook geen racist”, zegt Dries Van Langenhove in De Morgen van 12 februari 2021. Wanneer de uitbaatster van een broodjeszaak op Twitter enthousiast meldt dat de Antwerpse politie bij haar broodjes heeft besteld, en Dries Van Langenhove ziet dat de vrouw van Afrikaanse afkomst is, spreekt hij de politiezone Antwerpen aan: “Misschien toch jullie broodjes ergens anders bestellen in de toekomst.” Dries Van Langenhove geen racist? (foto’s © RV en Twitter).