Vrijdagavond 17 januari 2020 hield de PVDA haar nationale nieuwjaarsreceptie in het Zuiderpershuis in Antwerpen met sfeervolle muziek van de Maria Dolores Band, drank, hapjes en toespraken. Met de uitreiking van de Franken Teut-prijs aan het gemeentepersoneel van Edegem (in verzet tegen het afdanken van 49 % van het personeel door de N-VA-bestuursmeerderheid) kreeg de receptie toch nog een Antwerps tintje. De pers was er, maar er was ook een observator van het Vlaams Belang.

De jongste dagen zit het bovenarms op tussen het Vlaams Belang en de PVDA. Aanleiding is de ledenbijdrage bij de PVDA. Het Vlaams Belang wil dat de controlecommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich buigt over de inkomsten die de PVDA/PTB haalt uit lidgelden. De leden betalen aan de partij meer dan 1,5 miljoen euro per jaar, bijna evenveel als bij de PS, MR, N-VA en CD&V sámen.

In tegenstelling tot bij de andere partijen werkt de PVDA met variabele lidgelden. Lid worden kan vanaf 20 euro per jaar. Naarmate je actiever wordt in de partij betaal je meer: 60 euro voor wie actief deelneemt; voor kaderleden nog een pak meer. Voor deze laatsten geldt dat zij leven volgens een referentiebudget. Terwijl doorsnee-parlementsleden elke maand netto ongeveer 6.000 euro cashen, is dat voor PVDA-parlementsleden slechts iets rond de 2.000 euro.

De wet op de partijfinanciering zegt dat politieke partijen giften en sponsoring van bedragen hoger dan 125 euro moeten registreren. Giften van meer dan 500 euro per persoon zijn wettelijk verboden. Vlaams Belang vraagt een onderzoek door de parlementaire controlecommissie om na te gaan of de lidmaatschapsbijdragen van de PVDA geen verkapte vorm van gift zijn. “Als zou blijken dat de zelfverklaarde politieke maagden van PVDA-PTB inderdaad de wet hebben overtreden en hebben gesjoemeld met het niet-registreren van giften, dan moeten de nodige sancties worden opgelegd”, vindt Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas.

Aan het slot van zijn nieuwjaarstoespraak ging PVDA-voorzitter Peter Mertens in op de hetze die gecreëerd wordt vanuit het Vlaams Belang.

PVDA-voorzitter Peter Mertens tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in Antwerpen (foto © Han Soete).

Peter Mertens: “Hoe meer de PVDA als rebelse partij op de kaart staat, hoe meer tegenwind wij krijgen. Vandaag valt het Vlaams Belang de PVDA aan. Waarom valt extreemrechts ons aan? Omdat de PVDA vijfentwintig keer meer steun binnenhaalt van de eigen achterban dan het Vlaams Belang. Omdat de PVDA zich consequent verzet tegen de talloze miljoenen aan uittredingsvergoedingen, dotaties, steekpenningen. Allemaal zaken die het Vlaams Belang wél wil laten duren. Omdat de PVDA niet afhankelijk wil zijn van belastinggeld, maar op eigen kracht wil steunen. Het tegendeel van het Vlaams Belang dat elk jaar 7,5 miljoen euro van de Belgische staat krijgt en niet kan leven zonder dat Belgische infuus. Denk daar maar eens over na.”

“Ja, wij willen het huidige partijfinancieringssysteem grondig herzien. Wij hebben het meest gesubsidieerde partijsysteem van Europa. (…) Dat willen wij veranderen. En wat gebeurt er dan? Als wij voorstellen om 17 miljoen te besparen op de partijdotaties, dat gigantische subsidie-infuus waar alle partijen aan hangen, dan stemt het Vlaams Belang tegen. Als wij voorstellen om de uittredingsvergoedingen af te schaffen, dan stemt het Vlaams Belang tegen. Weet je hoeveel uittredingsvergoedingen de parlementairen van het Vlaams Belang hebben opgestreken de laatste vijf jaar? Zeven miljoen euro. Zeven miljoen! En dat is dan zogezegd een partij tegen de elite? Het Vlaams Belang is zelf een partij van de elite.”

“Wij zijn fier dat wij kunnen steunen op onze bijna twintigduizend leden. Buitengewone mensen die gewoon zijn, samen met gewone mensen die buitengewoon zijn. Dat is onze partij. Voor een écht sociaal alternatief moet je bij de PVDA zijn. Wij zetten geen mensen tegen elkaar op door racisme, chauvinisme of seksisme. Wij zijn de partij van respect, gelijkheid, en solidariteit. Dat zijn onze waarden. Wij zijn en blijven antiracistisch en antifascistisch!”

Onder de toehoorders was ook een man die we al jaren kennen van bijeenkomsten in het Vlaams Belang-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen en elders.

Wat deed een Vlaams Belanger op de nationale nieuwjaarsreceptie van de PVDA, achteraf zenuwachtig sms’end? (illustratie © cc. Flickr/Olarte Ollie).

De ‘kameraad’ was een aandachtige toehoorder bij de toespraken. Hij ging nadien naar het belendend café waar hij zenuwachtig boodschappen verstuurde met zijn gsm. Wat later ging hij in gesprek met een vriend die er Rudi Kennes, voormalig hoofdvakbondsafgevaardigde bij de intussen gesloten Opel-vestiging in Antwerpen, bij betrok. Rudi Kennes vertelde achteraf: “Het (= de Vlaams Belang-infiltrant, AS) was een vriendelijke man.” Een militant van het Anti-Fascistisch Front (AFF) repliceerde: “Wij hebben Karel Dillen nog persoonlijk gekend, dat was ook een vriendelijke man.” Waarna Rudi Kennes: “En den Dolf was een dierenvriend.”

Blijft natuurlijk een intrigerende vraag: waarom was een Vlaams Belang-militant op de nationale nieuwjaarsreceptie van de PVDA en reageerde hij zo zenuwachtig? Na het gesprek met Rudi Kennes en de derde man, eveneens een voormalige vakbondsafgevaardigde bij Opel-Antwerpen, trok onze ‘kameraad’ haastig zijn jas aan en spoedde hij zich naar buiten. Om hem niet te verbranden bij het Vlaams Belang voor het geval hij toch oprechte interesse zou hebben in de PVDA, publiceren we geen foto van de man. Een foto van de man bij een Vlaams Belang-activiteit is wél bezorgd aan het PVDA-secretariaat.

Advertentie