Inhoudelijk is er veel overeenkomst tussen wat het Vlaams Belang wil en wat de N-VA deze week bekend maakte over haar programma voor de parlementsverkiezingen in 2024: de vakbonden aanpakken, de geldkraan dicht voor de andere regio’s, beperken van het leefloon voor nieuwkomers, bouwen van kerncentrales…. Blijven dan nog over als zogezegde struikelstenen voor een coalitie van N-VA en Vlaams Belang: nu Dries Van Langenhove weg is, Filip Dewinter en Sam Van Rooy als Vlaams Belang-leden (foto hierboven © AFF). Laatstgenoemde kreeg vorige week dinsdag in Gazet van Antwerpen een paginagroot interview.

Sam Van Rooy voelt naar eigen zeggen geen druk vanwege Tom Van Grieken om, in het vooruitzicht van een mogelijke coalitie met de N-VA, voorzichtiger te reageren. Sam Van Rooy (in Gazet van Antwerpen, 7 februari 2023): “Absoluut niet. Zoals de voorzitter al zei is het ook niet aan anderen om te bepalen wie onze partij vertegenwoordigt. Dat is aan het Vlaams Belang zelf en aan de kiezer. Het spreekt voor zich dat er wel eens gepraat wordt over een tweet of een uitspraak. Dat is maar logisch. Wij zijn een democratische, moderne partij. Maar ik mag geheel mijn ding doen, met volledige vrijheid van maningsuiting.”

Maar tweets als dat lastige allochtonen jongeren maar moeten gaan zwemmen in de Middellandse Zee? Sam Van Rooy: “Het wordt geframed alsof ik wilde dat ze zouden verdrinken, wat een kwaadwillig intentieproces is. (…) Iedereen maakt wel eens een uitschuiver, maar om daarom te worden uitgesloten uit de politiek? Ik heb geen moord of een misdrijf gepleegd.” Of het gefilmd citaat ‘Natuurlijk schoppen we dan al die allochtonen buiten.”? Sam Van Rooy: “Dat is van die keer, jaren geleden, dat iemand één zin uit een toespraak van 24 minuten doormidden knipte. Ik zei dat we iedereen omarmen die Vlaming is onder de Vlamingen. En dat sommigen met een migratie-achtergrond meer Vlaming zijn dan sommige autochtone Vlamingen. En dat we diegenen eruit schoppen die onze samenleving haten of onderuit willen halen.”

Sam Van Rooy heeft het wel sterker verwoord dan hij in Gazet van Antwerpen vertelt. Hij noemt in de bewuste toespraak (foto rechts) zijn Iraanse vriendin meer Vlaming onder de Vlaming dan Kristof Calvo, en wil ook graag de Meyrem Almaci’s, Peter Mertens’ en Conner Rousseau’s naar een shariasamenleving sturen. Sam Van Rooy: “En natuurlijk schoppen we dan ook al die allochtonen buiten, en al die moslims, en al die Afrikanen die nu Black Lives Matter aangrijpen om onze samenleving totaal onderuit te halen.” Sam Van Rooy verwijst naar de beelden die het kolonialisme verheerlijken die voor sommigen weg moeten, en suggereert dat het volgende is dat “onze” kerken weg moeten. Nochtans heeft geen enkele allochtoon, moslim of Afrikaan daar om gevraagd. Wie de Afrikaanse gemeenschap een beetje kent, weet dat het aantal kerkgangers en zich opkleden voor de kerkdienst bij hen pakken hoger ligt dan bij andere gelovigen. Conclusie: Sam Van Rooy spreekt wel degelijk over “al die…” die buiten moeten, en in ruil voor de allochtonen die mogen blijven, moeten wel alle (vermeende) linksen buiten (foto’s © RV en Twitter).  

Gazet van Antwerpen vraagt niet expliciet of Sam Van Rooy van plan is om op te stappen als hij in de weg staat voor een coalitie van Vlaams Belang en N-VA. ’t Pallieterke deed dat wel op 5 januari 2023 en toen was het antwoord van Sam Van Rooy: “Dan doe ik dat direct. Want het gaat natuurlijk niet om mij maar om onze unieke, steengoede ideeën en het ‘eigen volk eerst’-beleid dat wij met het Vlaams Belang willen voeren. Misschien willen Filip en Dries met mij dan een padelclub oprichten (lacht). Nee, serieus: áls het Vlaams Belang daardoor geschiedenis zou kunnen schrijven, dan zou ik geen seconde twijfelen.”

Filip Dewinter zei hetzelfde al in 2016 nadat Theo Francken in De Afspraak zei: “Als we in Antwerpen een meerderheid hebben met Vlaams Belang, dan lijkt mij het moeilijk dat Bart De Wever met Filip Dewinter in zee gaat.” Filip Dewinter reageerde toen met: “Indien ze echt samen met ons in zee willen gaan, als mijn figuur het struikelblok zou zijn, dan ben ik bereid om mijn lidmaatschap van de partij ter beschikking stellen.” Filip Dewinter was toen net terug van zijn rondtrekken met de Griekse neonazi’s van Gouden Dageraad, maar tot een serieuze sanctie leidde dat niet. Tom Van Grieken was not amused, dat wel.

Sam Van Rooy en Filip Dewinter willen dus opstappen bij het Vlaams Belang als dat nodig zou zijn voor een coalitie met de N-VA. Maar ze zullen dat natuurlijk niet doen zolang hun voorzitter hen dat niet vraagt. En die vraagt hen dat niet, integendeel. Hij zet een hoge borst op om Dewinter en Van Rooy als Vlaams Belang-leden te verdedigen. Het zegt veel over Tom Van Grieken, de toch niet zo ideale schoonzoon.

Als Tom Van Grieken (foto) het hen vraagt, willen Filip Dewinter en Sam Van Rooy opstappen om een bestuursmeerderheid van Vlaams Belang met N-VA mogelijk te maken. Maar Tom Van Grieken vraagt hen dat niet (foto © VRT NWS).