“Zou u samenwerken met het Vlaams Belang als ze mensen zoals Dries Van Langenhove aan de kant schuiven?”, vraagt VTM Nieuws-anker Danny Verstraeten aan Bart De Wever zondag 11 december 2022. Bart De Wever antwoordt: “Ik ben geneigd om daar Ja op te antwoorden. Als die partij zegt afscheid te nemen van figuren die nog altijd achter Poetin aanlopen (…), als die partij afscheid neemt van de mensen die écht over de racistische schreef gaan, antisemitische praat vertellen, seksistische praat vertellen, die mensen aanvallen op hun seksuele identiteit zoals mijnheer Van Langenhove. Maar daar zijn er nog zo’n paar. Zeker hier in Antwerpen. Je moet maar eens de gemeenteraad komen volgen.” Maar zonder die mensen (dus ook Filip Dewinter en Sam Van Rooy, AS) kan het. Bart De Wever: “Ik zie dat ook in Italië gebeuren. Die mevrouw Meloni schuift op naar het centrum en zoekt op Europees niveau contact op met ons. Dan denk ik: je mag niemand uitsluiten. Ik ben tegen het cordon sanitaire als principe. Als mensen binnen de redelijke krijtlijnen kunnen komen, dan moet je die een kans geven om te besturen. Mijnheer Van Grieken moet dat perfect kunnen. Die is zo populair, die is zo sterk binnen zijn eigen partij. Dat hij nog altijd geen afscheid kan nemen van mensen die hem continu in verlegenheid brengen…”. Of je Tom Van Grieken met veel in verlegenheid kan brengen, is maar de vraag.

Maar een eerste struikelsteen is opgeruimd. Dries Van Langenhove is weg als parlementslid (foto hierboven: de inderhaast bijeengeroepen persconferentie waar het bekend werd gemaakt © VRT NWS) en bijgevolg weg uit de Vlaams Belang-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Want partijlid is hij nooit geweest, al mocht hij wel de Vlaams Belang-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers trekken in Vlaams-Brabant. Waar Van Langenhove 39.295 voorkeurstemmen aanbracht. Weliswaar veel minder dan Theo Francken (N-VA, 122.738), en minder dan Koen Geens (CD&V, 45.962) en Maggie De Block (Open VLD, 40.819). Op een perslunch op 13 december wees Vlaams Belang-voorzitter nog naar Dries Van Langenhove als “partijwoordvoerder over de thema’s asiel en migratie”. Van Langenhove werd dus wel degelijk beschouwd als ‘ene van ons’. Het Vlaams Belang gaat nu op zoek naar een nieuwe woordvoerder. Van Grieken verwacht hiervoor voldoende gegadigden te vinden. Die zal allicht met een minder luide stem spreken – ook in besloten ruimtes spreekt Dries Van Langenhove als een marktkramer in open lucht – maar hij of zij zal allicht even hysterisch als Van Langenhove spreken over asiel en migratie.

Dries Van Langenhove heeft nog vele ijzers in het vuur liggen. Om te beginnen zijn YouTube-kanaal, wat het YouTube-kanaal van Schild & Vrienden had moeten worden maar Kies Dries werd. De vraag is of het aantal kijkers zal toenemen nu de televisie geen quotes meer kan tonen van Dries Van Langenhove in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de commissiezittingen. Hoe kort ook, het wegvallen van die beelden is een handicap. Misschien wordt Schild & Vrienden gereactiveerd, want de jongste jaren is dat maar een mager beestje geworden. Er is ook nog de vzw Weerbaar waarmee Dries Van Langenhove boks- en andere lessen inricht om de fysieke weerbaarheid van de Vlaamse jeugd op te krikken. En Van Langenhove zal ook zoet zijn met de rechtszaak tegen hem en andere Schild & Vrienden-leden na de Pano-reportage in 2018. Dat nog steeds niet beslist is of het wel of niet tot een rechtszaak komt, ligt overigens maar voor een klein deel aan de burgerlijke partijen in deze zaak. Twee flaters van de rechtbank in Gent en nog meer procedurekwesties aangebracht door Van Langenhoves advocaat Hans Rieder zijn daar veel meer de reden van.

Dries Van Langenhove heeft nog vele mogelijkheden. Zo zou hij lessen boksen kunnen gaan geven met zijn vzw Weerbaar (foto © Facebook).

Het stoppen als parlementslid en terug activist worden van Van Langenhove werd zaterdag 4 februari 2023 bekendgemaakt op een inderhaast bijeengroepen persconferentie. De journalisten werden hiervoor uit hun bed gebeld. Gezien het Kies Dries-filmpje over het ontslag was het nochtans iets dat al langer in de lucht hing. Tom Van Grieken spreekt zichzelf tegen als hem gevraagd wordt wanneer de datum voor de persconferentie gepland werd. Aan Het Laatste Nieuws zegt hij voorbije vrijdag, bij De Zevende Dag zegt hij voorbije dinsdag. Was het artikel zaterdag in De Standaard over de Telegram-berichten van Van Langenhove de onmiddellijke aanleiding?

Of was het omdat Van Langenhove met het bekendmaken van zijn opstappen als parlementslid en terug meer activist worden gisteren, zondag 5 februari 2023, de talk of the town zou zijn op de betoging die zijn strijdmakkers tegen de coronamaatregelen in Brussel organiseerden? Helaas voor Van Langenhove daagden er maar een 400-tal betogers op voor een betoging tegen alles en nog wat. Met antivaxers, complotdenkers, extreemrechts, ‘gele hesjes’, preppers, ‘souvereine burgers’… en mensen die in meerdere van die vakjes thuishoren. In het Jaarverslag  2021-2022 van de Staatsveiligheid omschreven als een salad bar-netwerk, waarbij iedereen een eigen ideologisch menu samenstelt. Het Nieuwsblad publiceerde zaterdag een groot en goed artikel over die groep mensen, waarbij we het wel niet eens zijn met dat organisatrice Sarah Melis “in geen enkel vakje” thuishoort (Het Nieuwsblad schrijft weliswaar: “naar eigen zeggen”). Terwijl het ook niet klopt dat de ‘gele hesjes’ extreemlinks geïnspireerd zijn.

Er zijn extreemlinks geïnspireerde ‘gele hesjes’, maar de ‘gele hesjes’ die de betoging gisteren hebben opgezet komen uit de omgeving van Marko Kleijn, gewezen lid van Voorpost Limburg. Afdeling die uit Voorpost werd gezet omdat ze zelfs naar de normen van Voorpost te radicaal was geworden. Sarah Melis hebben we nog niet kunnen betrappen op linkse sympathieën. We kennen haar daarentegen van het dragen van een trui van de Schild & Vrienden-afsplitsing Feniks, haar aanwezigheid op de IJzerwake, haar fulmineren tegen een vakbond en de op sociale media gedeelde foto’s van een privéfeestje waar we Sarah Melis zien thuis bij Jonathan Diels (Vlaams Belang Jongeren, Schild & Vrienden, Feniks), terwijl Sarah Melis ook goed bevriend is met Sacha Vliegen (NSV, Voorpost, Schild & Vrienden, Feniks…). Met wat hij de voorbije maand op Telegram gepost heeft aan berichten tegen vaccinatie, pro apartheid, complotdenken, pedofilie in hogere kringen enzomeer, heeft Dries Van Langehove ‘goede’ kaarten om opgenomen worden in het wereldje dat tegen alles is en geen zinnig alternatief heeft. Wedden dat Van Langenhove daarbij nog radicaler en nog meer geflipt uit de hoek gaat komen?

Het Nieuwsblad ziet als kopstukken van de antibeweging (na anti-coronamaatregelen, nu anti-alles en nog wat): v.l.n.r. organisator Sarah Melis, econoom Brecht Arnaert, cafébaas Hans Blanckaert, ideoloog Mattias Desmet en rechtsextremist Tomas Boutens. Gaat Dries Van Langenhove zich daar nu tussen wringen? (foto © Het Nieuwsblad)