De strafste quote in de nieuwjaarstoespraken van de partijvoorzitters komt van CD&V-voorzitter Sammy Madhi: “De voorbije jaren heb ik bijna geen feestje gezien zonder dat er gesnoven en geslikt werd”. De CD&V-voorzitter komt op andere feestjes dan de redactie van Antifascista Siempre. Maar de nieuwjaarstoespraken zijn nog niet gedaan. Aanstaande zaterdag houdt Voorpost ’s namiddags haar nieuwjaarsreceptie in Sint-Niklaas, en Project Thule ’s avonds haar nieuwjaarsreceptie in Geraardsbergen. Bij Voorpost zullen Nick Van Mieghem (Voorpost Vlaanderen) en Florens van der Kooi (Voorpost Nederland) terugblikken op de Voorpost-acties het voorbije jaar, Luc Vermeulen blikt terug op de Huizen van Vlaamse Solidariteit-acties het voorbije jaar, en voorzitter Bart Vanpachtenbeke zal een ‘strijdrede’ afsteken. Bij BBET zijn de sprekers: Tomas Boutens (die in 2019 van start ging met Project Thule na het uitzitten van zijn straf voor zijn leiding geven aan het neonazistische BBET), Stan Van Meerhaeghe (leider van Project Thule sinds oktober 2022, overigens ook een BBET-veroordeelde) en Rob Verreycken (ex-parlementslid voor het Vlaams Belang, nu in het Europees Parlement aan de slag bij parlementsleden die ze bij het Vlaams Belang te extreem vinden). Rob Verreycken belooft er te spreken over “het feit dat er naast een grote partij ook nood is aan een vrije, onafhankelijke Vrijheidsbeweging”. Met een hoofdletter V, maar denk niet dat Verreycken iedereen zijn of haar vrijheid gunt. ‘Rob Klop’ heeft zijn bijnaam niet voor niets gekregen.

Het Vlaams Belang hield haar nieuwjaarsreceptie voorbije zondag 15 januari 2023 in Londerzeel. Gastheer was man van de streek, voormalig perswoordvoerder van het Vlaams Belang en nu Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (foto hierboven © Facebook). Zijn toespraak was meer bevlogen dan de toespraak van partijvoorzitter Tom Van Grieken die erop volgde. Tom Van Grieken kwam niet verder dan het citeren van krantenkoppen uit de eerste twee weken van het nieuwe jaar, het bespelen van de klassieke Vlaams Belang-thema’s en een oproep om Vlaams Belang te stemmen om te vermijden dat je socialisten in een bestuur krijgt. Met alle aanvallen vanuit Vlaams Belang-hoek op de N-VA zou je misschien anders denken, maar de grootste gruwel voor Vlaams Belangers zijn nog altijd socialisten die in een regering, stads- of gemeentebestuur in een bestuursmeerderheid zitten. Zelfs als ze maar een rol in de rand spelen van een door de N-VA beheerde meerderheid.

Klaas Slootmans begon zijn toespraak met te citeren uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over het wereldwijd alcoholgebruik, waaruit blijkt dat niet België maar Moldavië de absolute wereldkampioen is inzake alcoholverbruik. België staat wereldwijd op de 31ste plaats, met gemiddeld de helft van het alcoholverbruik van de Moldaviërs. Alcoholgebruik hangt samen met zich onttrekken aan de maatschappelijke realiteit, en met volgens Slootmans de grootste belastingdruk ter wereld, het grootste begrotingstekort enzomeer verwacht Slootmans dat de Belgen volgend jaar de Moldaviërs van de troon zullen stoten qua alcoholverbruik. Na de nieuwjaarstoespraken gaven de Vlaams Belangers in Londerzeel meteen het ‘goede’ voorbeeld.

De gastheer verwees hierna naar Vlaams Blok-stichter Karel Dillen – altijd een goed idee in Vlaams Belang-middens – die weggezet werd als een onverbeterlijke utopist wanneer hij zijn onafhankelijkheidsdroom “op ons” losliet. Maar nu geven zelfs virulente tegenstanders toe dat de Vlaamse onafhankelijkheid wel degelijk tot de reële opties behoort. Zo verklaarde “opperbelgiciste” Gwendolyn Rutten in Knack dat ze er niet aan twijfelt dat die onafhankelijkheid er komt als de V-partijen een meerderheid behalen. PS-kabinetschef en universiteitsprofessor Philippe Destadt zei zelfs dat als het Vlaams Belang in 2024 de grootste Vlaamse partij zou worden, Wallonië zelf de splitsing van het land zou aanvragen. Een stem voor het Vlaams Belang is daarom, volgens Klaas Slootmans, de beste garantie dat het verhaal voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen eindelijk kan beginnen.

Tot tweemaal toe werd in de toespraak van Klaas Slootmans verwezen naar Vlaams Blok-oprichter Karel Dillen (foto @YouTube).

Eerst moet natuurlijk dat verkiezingssucces voor het Vlaams Belang binnengehaald worden, en volgens Slootmans zullen tegenstanders elke misstap uitvergroten en elke lapsus misbruiken om het Vlaams Belang te beschadigen. “Extremisten, populisten, racisten, azijnpissers, verzuurde mestkevers, malcontenten… het zal allemaal passeren, maar – zoals Karel Dillen het oproept in zijn boek Wij marginalen – zullen we het allemaal dragen als geuzennamen. Niet omdat we ze gepast vinden, en nog minder omdat we ons aangesproken voelen, maar omdat ze zo grotesk en potsierlijk zijn dat ze hun reële betekenis totaal verliezen.”

Klaas Slootmans: “Een andere voorspelling met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, is dat men ons op alle mogelijke manieren zal proberen te verdelen. Zeker ook door persoonlijke veto’s uit te spreken. ‘Wij willen wel met het Vlaams Belang samenwerken, maar niet met Jan, Piet of Pol.’ Laat ons daarom kristalhelder zeggen aan onze politieke tegenstanders: het Vlaams Belang is geen keuzemenu, het Vlaams Belang is geen restaurantkaart. Het Vlaams Belang is een massief granieten blok dat een en ondeelbaar is, en geen Rousseau, Demir of De Wever die daar ooit een speld zal tussen krijgen.”

Victor Hugo citerend wees Klaas Slootmans erop dat er maar één zaak sterker is dan alle legers ter wereld, en dat is een idee waarvoor de tijd rijp is. “Het is de troefkaart waar alleen wij, als Vlaams Belang, over beschikken. Onze ideeën zijn niet alleen rijp, ze worden ook geplukt. Wij had ooit gedacht dat de voorzitter van de Vlaamse liberalen (Egbert Lachaert, AS) zich in de kijker zou plaatsen met de oude Vlaams Blok-slogan ‘Vol is vol’? Wie had ooit durven denken dat de voorzitter van de Vlaamse socialisten (Conner Rousseau, AS) in De Morgen zou uitschreeuwen dat ons land minder aantrekkelijk moet gemaakt worden voor vreemdelingen? Vandaag is dat realiteit. Door jarenlang, tegen de stroom in, met de kracht van onze overtuiging, op dezelfde nagel te blijven kloppen, hebben wij de ideeënstrijd gewonnen.”

Klaas Slootmans begon hierna aan een laudatio om Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan te kondigen. Politieke tegenstanders kunnen uit de toespraak van Klaas Slootmans twee lessen trekken. 1. Stop met het Vlaams Belang als potentiële bestuurpartner te beschouwen als het Vlaams Belang Filip Dewinter, Sam Van Rooy en Dries Van Langenhove uit de partij zou zetten. Die drie zullen nog eerder opstappen uit het Vlaams Belang dan dat het Vlaams Belang van hen afscheid wil nemen. Maar echt afscheid nemen, zal nooit gebeuren. 2. Stop met overnemen van de Vlaams Blok-slogans en ideeën. Het maakt het Vlaams Belang alleen maar groter in plaats van dat het stemmen zal weghalen bij het Vlaams Belang. Het origineel blijft sterker dan een kopie.

Aandachtige luisteraars tijdens de toespraak, voor een toespraak waarvoor Klaas Slootmans achteraf lof kreeg toegezwaaid door voormalig Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers (foto © Facebook).