Twee weken geleden werd Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy breeduit geïnterviewd in ’t Pallieterke. Twee bladzijden lang. Vorige week was het overigens de beurt aan Erik De Bruyn, voormalig Vonk-militant, tegenkandidaat van Caroline Gennez bij de sp.a-voorzittersverkiezingen in 2017, oprichter van Rood! en nu opnieuw Vooruit-lid, om de middenbladzijden van ’t Pallieterke te vullen. Maar terug naar twee weken geleden. In Antwerpen is een 16-jarige jongen dodelijk neergestoken, volgens de media ingevolge een conflict tussen een Antwerpse en een Aalsterse groep uit het drillrapmilieu. Een vraag hierover is het eerste dat Sam Van Rooy voorgeschoteld krijgt. Sam Van Rooy in ’t Pallieterke van 5 januari 2023: “Het zijn importfenomenen die ook samenhangen met bepaalde importculturen. Zo goed als al die zogenaamde drillrappers hebben Afrikaanse roots. Als je toelaat dat je land openstaat voor de hele wereld, dan krijg je deze nieuwe meedogenloze vormen van (bende)geweld. (…) West-Europa is het afvoerputje van de wereld. Iedereen die zijn of haar land wil verlaten, met goede of kwade bedoelingen, kan hier terecht. West-Europese steden verworden tot geïslamiseerde no-gozones.” Daarmee is hét punt van Sam Van Rooy gemaakt: de islam als bron van alle kwaad (foto hierboven © cc. Pixabay).

Socioloog Jan Hertogen onderzocht tegen de achtergrond van de omvolkingstheorie van Filip Dewinter de relatie tussen het toenemend aantal moslims en de criminaliteit. Dewinter zal het hem niet kwalijk nemen: in zijn boek Omvolking. De grote vervanging citeert Dewinter uit een interview met “de linkse socioloog Jan Hertogen” (blz. 166) en gebruikt Dewinter cijfers over het aantal inwoners met een migratieachtergrond die Jan Hertogen publiceerde op npdata.be (blz. 16 en verder in het boek van Dewinter). Eerder stelde Jan Hertogen al vast dat een stijging van de migratieachtergrond samengaat met een daling van de criminaliteitscijfers. Maar geldt dit ook bij een stijging van het aantal moslims?

Jan Hertogen haalde er de recentste criminaliteitsrapporten van de federale politie bij, met weglating van de processen-verbaal opgesteld omwille van de coronamaatregelen, en corrigeerde de bevolkingscijfers met de toevloed van niet-inwoners zoals door pendelarbeid en toerisme (= ‘criminaliteitsgraad+’). Eerder berekende Jan Hertogen ook het aantal moslims per gewest, provincie en gemeente. Dat waren toen cijfers van het aantal moslims in 2019. Voor een correcte vergelijking met de criminaliteitscijfers van 2021 werd de berekening van het aantal moslims doorgetrokken naar 2021. De vergelijking van de twee levert grafieken op die overduidelijk zijn, en overal gelijklopend zijn. Bij een stijgend aantal moslims is er terzelfdertijd een dalende criminaliteitsgraad.

Voor een grotere versie: tweemaal klikken op de afbeelding. Groen = evolutie aantal moslims; oranje = criminaliteitsgraad+. Voor meer uitleg over de berekeningswijze en meer grafieken per gewest, provincie en gemeenten en steden: npdata.be.

Criminologen zullen terecht opmerken dat het stijgend aantal moslims maar 1 van de bij wijze van spreken 101 factoren is die een stijging of daling van de criminaliteit beïnvloeden. Maar de grafieken spreken wel de generaliserend uitspraken van Filip Dewinter & Co tegen over “de criminalisering die de multiculturele samenleving heeft meegebracht”. Als er een tweede druk komt van het boekje van Filip Dewinter, worden dan naast de eerder geciteerde cijfers en uitspraken van Jan Hertogen ook de jongste grafieken van Jan Hertogen toegevoegd?

Gaat Filip Dewinter nu ook de cijfers van Jan Hertogen citeren die niet in zijn kraam passen? (foto © Facebook).