Gisteren, op 25 december 2022, is op 94-jarige leeftijd Joop Glimmerveen overleden (rechts op de foto hierboven © YouTube). Hij bewonderde Adolf Hitler als “een groot econoom en een visionair leider”. Dat Hitler voor raszuiverheid was, vond Glimmerveen eveneens een pluspunt. Hij pleitte als eerste politicus voor het uit Nederland zetten van alle vreemdelingen. Na een toespraak op een Blood & Honour-bijeenkomst in 2007 op de militaire begraafplaats in Lommel werd Glimmerveen veroordeeld voor het uitbrengen van de Hitlergroet.

In 1971 wordt de Nederlandse Volks-Unie (NVU) opgericht als een van de naoorlogse pogingen om eerherstel te bekomen voor oorlogsmisdadigers. Het Heelnederlands gedachtengoed, het samengaan van Nederland en Vlaanderen, wordt omarmd en in 1973 krijgt de NVU een Vlaming als medevoorzitter: Roeland Raes die in 1976 hoofdredacteur wordt van het Voorpost-blad Revolte, vanaf 1977 het negationistisch maandblad Haro uitbrengt, het schopt tot senator en ondervoorzitter van het Vlaams Blok, maar uit die functies ontslag moet nemen na negationistische uitspraken in een Nederlandse televisieprogramma in 2001. De NVU met haar Heelnederlandse gedachte en Roeland Raes als medevoorzitter kent geen succes. Dat verandert in 1974 wanneer Joop Glimmerveen als eerste politicus in Nederland deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen met als slogan Den Haag moet blank en veilig blijven!. Joop Glimmerveen komt slechts enkele honderden stemmen te kort voor een gemeenteraadszetel. Hierdoor wordt Glimmerveen een held bij de NVU en datzelfde jaar wordt hij er de voorzitter van.

In 1975 wordt Glimmerveen ontslagen als medewerker van de NAVO. Sindsdien leeft hij van een uitkering. De NVU is onder Glimmerveen betrokken bij enkele spraakmakende incidenten. Zo verspreidt de NVU in 1976 een opruiend pamflet bij vechtpartijen tussen autochtonen en allochtonen in Schiedam en houdt de NVU in 1979 in Soestduinen een betoging waaraan enkele tientallen neonazi’s en oud-collaborateurs deelnemen. Een poging van de Nederlandse Justitie om de NVU te verbieden loopt op niets uit. In een interview in de Haagse Post in 1981 zegt Joop Glimmerveen over Adolf Hitler: “Ik ontken dat die man een misdadiger was, evenmin als de Waffen-SS een misdadige organisatie was. Hitler was een groot econoom, en uit publicaties is ook gebleken dat hij in de omgang een heel prettige man was”. Datzelfde jaar neemt ook de gelijkaardige Centrumpartij deel aan de parlementsverkiezingen, wat uitdraait op een debacle voor de NVU. Joop Glimmerveen stapt op als NVU-voorzitter. Het jaar nadien wordt Centrumpartij-voorzitter en -lijsttrekker Hans Janmaat verkozen als parlementslid. Glimmerveen vindt dat Janmaat veel te gematigd is.

Joop Glimmerveen in zijn glorieperiode, met achter hem een NVU-verkiezingsaffiche “Stem voor een blank Nederland” (foto © Facebook).

In 1983 keert Joop Glimmerveen terug als voorzitter van de NVU. Er worden vele straatacties en betogingen georganiseerd. Zo houdt men een tegenbetoging bij de anti-kruisrakettenbetoging in Den Haag in 1983. Vanaf 1984 gaat de partij zich ook steeds meer associëren met nazi-Duitsland en mensen als Rudolf Hess, door Adolf Hitler genoemd als zijn opvolger, en Anton Mussert, de leider van de Nederlandse collaborerende Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). In 1987 stopt Glimmerveen weer als voorzitter. De NVU heeft geen succes, heeft teveel concurrentie van de opvolgers van de Centrumpartij: de Centrum Democraten en CP’86. Met Glimmerveen voor een derde keer als partijvoorzitter van 1996 tot 2001 probeert men de NVU nogmaals te reanimeren. In 2001 neemt huidig voorzitter Constant Kusters de zaak over. In bepaalde kringen blijft Joop Glimmerveen een geliefd spreker. Zo is Glimmerveen samen met Stefan Wijkamp (de Nederlandse lookalike van Adolf Hitler, links op de foto helemaal bovenaan) spreker op een bijeenkomst in 2007 van het neonazistisch netwerk Blood & Honour op de militaire begraafplaats in Lommel.  De neonazi’s zijn naar schatting met een 150 tot 200-tal, en blijven duidelijk wachten tot Stefan Wijkamp en Joop Glimmerveen er ook zijn voor hun toespraken. De politie noteert 57 autonummerplaten: 17 Belgische, 21 Nederlandse, 15 Duitse, 2 Engelse en 1 Franse. ’s Avonds is er nog een neonaziconcert in Mechelen.

Na een klacht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR, nu Unia) worden Wijkamp en Glimmerveen verhoord door de Nederlandse politie. Wijkamp weigert een verklaring af te leggen; Glimmerveen zegt geen Hitlergroet maar een Germaanse groet te hebben gebracht. Volgens een politieverslag zei Glimmerveen bij zijn toespraak in Lommel dat de Nederlandse regering vol zit met Turken en Marokkanen, bovendien waarschijnlijk homo’s. Glimmerveen spreekt er ook over het Groot Germaans rijk dat volgens hem een paradijs zal zijn. Ook spreekt hij over het terechtstellen en verdelgen van 10.000 politici, 10.000 welzijnswerkers en 2.000.000 vreemdelingen in Nederland, waarna Nederland er heel anders zal uitzien. In 2008 worden Wijkamp en Glimmerveen door de correctionele rechtbank van Hasselt elk veroordeeld tot een geldboete van 1.100 euro voor hun Hitlergroet in Lommel.

In een artikel in het Nederlands Dagblad van 17 november 2008 naar aanleiding van die veroordeling zegt onderzoeker naar extreemrechts Jaap van Donselaar: “Glimmerveen was de eerste politicus in ons land die het migrantenvraagstuk op de agenda zette. Hij deed dat met rauwe, krasse uitspraken waar nog niemand aan gewend was. Later is het punt van de multi-etnische samenleving binnengehaald door andere politieke partijen.” Intussen zeggen politici als Geert Wilders (“Willen jullie meer of minder Marokkanen?”, waarna op een PVV-verkiezingsbijeenkomst “Minder, minder, minder” wordt gescandeerd en Wilders antwoordt: “Dat gaan we dan regelen.”) ongeveer hetzelfde als Glimmerveen, en is Freek Jansen, Forum voor Democratie-parlementslid en rechterhand van Thierry Baudet, enthousiast over het economisch beleid van Adolf Hitler.

Partijen als de NVU en groepen als de Vlaams Militanten Orde (VMO), waarvan affiches op bovenstaande foto, hebben hun doelstellingen niet gehaald, maar tegenwoordig vertellen royaal door de overheid betaalde heren in maatpak en dames in een fraaie jurk ongeveer hetzelfde als die groupuscules (foto © cc. Wikimedia/Rob Bogaerts).
Advertentie