In ’t Pallieterke van vorige week donderdag 1 september 2022 werd uiteraard teruggeblikt op de IJzerwake en de commotie die er dit jaar over is ontstaan. Het commentaar van oud-hoofdredacteur Karl Van Camp is verhuisd van blz. 2 naar blz. 19 (redactiesecretaris Pieter Van Berkel palmde blz. 2 links bovenaan in), maar Karl Van Camp blijft volgen wat er in de coulissen van de IJzerwake gebeurt.

Karl Van Camp: “We zouden gerust twee Pallieterkes kunnen vullen met de nonsens die over de IJzerwake geschreven zijn in de mainstream media. Ik moet me beperken tot enkele titels in de kranten. Het Nieuwsblad blokletterde op donderdag 26 augutus: “Veel neonazistische groeperingen verwacht op IJzerwake dit weekend.” Een week eerder lazen we in HLN: “Wie zijn de internationaal beruchte neonazi’s die naar Ieper afzakken voor de IJzerwake?” Veel van de informatie komt van de blog van het Anti-Fascistisch Front. De berichtgeving van AFF zat er trouwens ook volledig naast. De linkse jongens en meisjes hadden opgevangen dat er een 98-jarige het woord zou voeren als gastspreker. Onmiddellijk gingen ze op zoek in hun fichebakken naar een mogelijke kandidaat en ze kwamen uit bij Oswald Van Ooteghem, oud-oostfronter. Fout gedacht, want het was em. Prof. Dr. Alexander Evrard die het podium zou bestijgen. Maar het bewijst hoe gefascineerd het AFF is door alles wat met de collaboratie te maken heeft.”

’t Pallieterke heeft tweemaal gelijk. We schreven inderdaad dat Oswald Van Ooteghem “een mogelijke kandidaat” was als gastspreker, en we zijn inderdaad “gefascineerd (…) door alles wat met de collaboratie te maken heeft”. Een goedmenend mens zou voor minder: wat is er goed aan meewerken aan een regime dat voor miljoenen doden en verminkten zorgde, dat mensen indeelde in übermenschen en untermenschen, dat levens, steden en gemeenten verwoestte…? Men kan destijds naïef geweest zijn, maar bijvoorbeeld de IJzerwake blijft de oostfronters verdedigen spijts alle bewijzen van betrokkenheid van Vlaamse oostfronters bij misdaden tegen de menselijkheid. Dit jaar wapperden weer een vlag van het Sint-Maartensfonds en nog twee andere oostfrontersvlaggen bij de vlaggenparade richting IJzerwake-podium.

Oostfrontersvlaggen op de IJzerwake 2022: de opengewaaide vlag met een berkenkruis en rode accentuering, de vlag daar vóór is een vlag van het Sint-Maartensfonds, en de dichtgewaaide vlag twee vlaggen verder door is ook een oostfrontersvlag (foto © Facebook).

’t Pallieterke verzwijgt echter een en ander. ’t Pallieterke: “Op de IJzerwake was dit jaar alle mogelijke pers aanwezig, zelfs een journalist van Le Monde. Die gingen allemaal ijverig op zoek naar al die neonazi’s die uit heel Europa zouden afzakken. De journalist van De Standaard/Het Nieuwsblad vond uiteindelijk toch één neonazi, de genaamde Tomas Boutens van ‘Project Thule’.” Vermits Karl Van Camp Antifascista Siempre volgt, waarom rept hij dan niet over nog andere neonazi’s op de IJzerwake-weide? Zoals wij vorige week maandag titelden: Project Thule, Constant Kusters en Volksverzet op IJzerwake. Constant Kusters is de leider van de beruchte Nederlandse Volks-Unie (NVU); ‘Volksverzet’ zijn de Nederlanders die er openlijk voor uitkomen de verjaardag van Adolf Hitler te vieren met taart en ander gebak.

’t Pallieterke weet: “Die organisatie (Project Thule, AS) en haar leider (Tomas Boutens, AS) duiken constant op in alle berichtgeving, precies of de IJzerwake enkel daarover gaat. De IJzerwake-organisator had trouwens nog geprobeerd om de stand van Thule te annuleren, maar de groepering dreigde daarop om de boel op stelten te komen zetten…” Hierna volgt de inschatting van Karl Van Camp: “De kans dat Thule er volgend jaar opnieuw met een stand zal staan, acht ik klein. Maar dan is het afwachten hoe die organisatie daarop zal reageren.” Volgend jaar eind augustus is nog ver weg, we zullen tegen dan wel zien wat ervan komt. Maar toch wel straf: de IJzerwake zegt alles onder controle te kunnen houden met de Voorpost-ordedienst, maar die zou niet opgewassen zijn tegen zeventien – als we de fotograaf van hun eigen groepsfoto erbij rekenen – Project Thule-leden? Dat zegt veel over de Project Thule-leden en over de IJzerwake.

Overigens was ook Glenn Boréen op de IJzerwake (foto helemaal bovenaan, Glenn Boréen is de man rechts vooraan © Facebook), de zanger van Les Eburons en medeorganisator van het concert met Franstalige neonazigroepen aanstaande zaterdag 10 september 2022 ergens in Vlaanderen. Voorpost heeft al meermaals acties georganiseerd om het gebruik van het Engels maar ook het Frans in Vlaanderen aan te klagen. Van het verstoren van een Franstalige lezing in Gent tot het reclameren over een tweetalige folder van supermarktketen Aldi. Zou Voorpost als wiedergutmachung gaan protesteren aan de zaal ergens in Vlaanderen waar het Franstalig neonaziconcert plaatsvindt?

Vanavond is er de maandelijkse bijeenkomst van de gemeenteraad in Ieper. Op de agenda staat onder andere een interpellatie over Frontnacht door Sam Vancayseele (Groen). In een opiniebijdrage bij De Wereld Morgen pleiten de Vlaamse Geuzen ervoor om volgend jaar geen vergunning meer te geven voor het inrichten van de IJzerwake. Als de IJzerwake zich laat chanteren door Project Thule en een pleisterplaats is voor de medeorganisator van het volgend gepland neonaziconcert, maakt men er inderdaad beter korte metten mee.

Gaat Voorpost bij wijze van wiedergutmachung aanstaande zaterdag protesteren tegen een Franstalig neonaziconcert in Vlaanderen? (foto rechts: de Voorpost-ordedienst bij een Voorpost-betoging in Gent in 2016 © AFF)