Als afsluiter van de Gentse Feesten speelde Raymond Van het Groenewoud in de nacht van voorbije zondag 24 juli op maandag 25 juli 2022 acht uur lang op een podium aan het Walter De Buckplein. Het begon met Maria, Maria, Ik hou van jou uit 1978 en stopte met een cover van het onverwoestbare Wooly Bully van Sam The Sham & The Pharaohs uit 1965. Halverwege de set, het moet rond 5 uur in de ochtend geweest zijn, vlak na Bleke Lena, speelde Raymond Vlaanderen Boven. “Waar er mossel met friet is, waar een kip aan het spit is, waar de kerk in het midden staat, waar de purperen hei bloeit, en het geld in het zwart vloeit…”enzovoort. Uit 1978. Het “geld in het zwart” vloeit nog altijd in Vlaanderen, voor zover het niet zit bij de bijna 266 miljard euro die vanuit België naar buitenlandse fiscale paradijzen gaat. Hoelang nog “de purperen hei bloeit” is afhankelijk van het reduceren van de stikstof, en extreemrechts kant zich tegen de maatregelen die men in Vlaanderen en Nederland plant. Waar extreemrechts het ook niet op begrepen heeft, minstens nationalistisch Vlaanderen, is enige kritiek op de 11 juli-gedachte. Dat ondervond journalist bij de Krant van West-Vlaanderen Kurt Vandemaele.

Vermits zijn collega’s vaste opinieschrijvers bij de krant op vakantie zijn, werd van Kurt Vandemaele verwacht de opiniebijdrage te schrijven. Op 15 juli 2022 relativeerde hij dat meteen in zijn eerste paragraaf: “Dit is geen opiniestuk. Ik ben tegen opinies. Zeker als dat betekent dat ik me daarmee afzet tegen anderen. Ik heb daar geen zin in. Met ouder worden ben ik milder geworden en wil ik dat we elkaar allemaal graag zien. Maar je mag het weten, ik ben blij dat 11 juli voorbij is. Niet dat ik op 21 juli zit te wachten.” Vandemaele maakt meteen duidelijk dat hij niet warm loopt voor de ‘Vlaamse feestdag’, maar evenmin voor de ‘Belgische feestdag’. Toch wordt het hem kwalijk genomen niet apetrots te zijn op 11 juli.   

Kurt Vandemaele legt uit: “Ben ik niet trots om Vlaming te zijn, evenmin voel ik enige voldaanheid omdat ik Belg ben of Kortrijkzaan. Het maakt me niets uit, een mens moet ergens geboren worden. Laten we zeggen dat ik geluk heb dat ik Belg ben en dat ik aan de rijkere kant van het land woon. Waarom komen politici bij de herdenking van een strijd tegen een Frans ridderleger jaarlijks op de Walen afgeven? Gaan we alles zonder hen doen? Zie naar de staat van ons onderwijs, sinds we het zelf mogen regelen. Nee, ik heb niets met de Vlaamse identiteit. Het is niet uit mildheid dat ik er niets voor voel om met leeuwenvlaggen rond te zeulen. Die leeuw brult, heeft tanden en klauwen en wil vechten. Zet een poes op de vaandels, en laat ze miauwen of spinnen. Laten we de Guldensporenslag herdenken als het feest van de kleine man. Meer was het uiteindelijk niet.”

“In hun strijd tegen de gewone mensen die ze uitbuitten, beten een buitenlandse dwingeland en de rijke elite die hem steunde in het zand. Geschiedkundig stelt het allemaal niet zoveel voor als sommigen ons willen laten geloven. Zelfs de Slag bij Westrozebeke van 1382 was veel belangrijker. Nu de kloof tussen rijk en arm alleen maar weer groter wordt, zal ik de eerste zijn om te juichen als zij die op het zweet van de gewone man teren, in de brokken delen. Nee, de Guldensporenslag had niets met taal te maken, niets met de Vlaamse identiteit. Er zijn zo weinig sporen van, zeker al geen gulden sporen, dat er een fabel van wordt gemaakt, een mythe, een sprookje. In virtual reality natuurlijk. Hoe kan het ook anders? En daarin blijven Vlaanderen en Kortrijk geld pompen. Ik kan een krant vullen met manieren waarop die centen beter zouden kunnen worden besteed.”

Deze Vlaams-nationalisten willen enkel een Vlaanderen met het Vlaams Belang aan de macht (foto © AFF).

Het was slikken bij de Vlaams-nationalisten in Kortrijk en elders in West-Vlaanderen na het lezen van de opinie van Kurt Vandemaele. Vorige week, op 21 juli, de ‘Belgische feestdag’, werd de voortuin van Kurt Vandemaele in Kortrijk vol geplant met Vlaamse leeuwenvlaggen (foto helemaal bovenaan © Facebook). De volledig zwarte vlaggen, ook nog ‘strijdvlag’ en ‘collaboratievlag’ genoemd. Het voelde aan als een vorm van intimidatie. Hij die nochtans geschreven had ook niet hoog op te lopen met de ‘Belgische feestdag’ moest vaststellen dat mensen anoniem zijn voortuin waren ingetrokken om duidelijk te maken dat er met Vlaamse Leeuwvlaggen móet gezwaaid worden. Dat Vandemaele meer geeft om “de kleine man” dan om het opgeklopt gedoe rond een veldslag in 1302, het werd niet geapprecieerd door Vlaams-nationalisten die daarvoor naar Vandemaeles privéadres trokken.

Kurt Vandemaele wilde hierover klacht neerleggen bij de politie, maar de politie vond het niet de moeite waard van een klacht op papier zetten. De Vlaamse pers vond het ook niet nodig om te melden hoe een kritisch journalist geïntimideerd wordt door Vlaams-nationalisten. De RTBF en 7sur7 hadden er wél aandacht voor. Vlaanderen boven? Vlaanderen beneden alle peil!

Nog enthousiasme voor de Vlaamse Leeuw op dezelfde manifestatie als op de vorige foto (foto © YouTube).
Advertentie