Dries Van Langenhove werd voorbije vrijdag 15 juli 2022 door de raadkamer in Gent, samen met zes andere Schild & Vrienden-leden, verwezen naar de correctionele rechtbank voor onder andere de racistische bagger die bij Schild & Vrienden verspreid werd. Van Langenhove spreekt beweringen in kranten en op deze website tegen dat hij zorgt voor vertragingsmanoeuvres. In Bart De Wever-stijl, waarin alles altijd de schuld van een ander is, wijst Van Langenhove op de lange duur van het onderzoek “wellicht omdat ze niets vonden van bewijs voor de grove aanklachten tegen ons”, het te laat indienen van conclusies door de burgerlijke partijen en een fout bij de griffie. “Het is dus objectief vaststelbaar dat ik nooit voor vertraging zorg en dat ik net wil dat het zo snel mogelijk vooruit gaat”, aldus nog Van Langenhove. Over de manoeuvres van zijn advocaat Hans Rieder rept Van Langenhove niet. Zoals wraking van onderzoeksrechter Annemie Serlippens omdat ze een gedicht van Stijn De Paepe over Theo Francken en Dries Van Langenhove, met daarin de zin “waar ranzig normaal wordt, fascistisch banaal wordt”, geliket had. Nadat Serlippens zich vrijwillig terugtrok, vroeg Hans Rieder vervolgens om het hele onderzoek naar Schild & Vrienden in de vuilnisbak te kieperen – een zaak die een nieuwe beoordeling vergde. Hans Rieders reputatie als procedurepleiter kennend, zal het daar niet bij ophouden.

Onze voorspelling is dat de rechtszaak tegen Dries Van Langenhove (foto rechts hierboven © Instagram) en andere Schild & Vrienden-leden nog niet definitief zal beslecht zijn tegen de volgende federale verkiezingen in mei 2024 of vroeger. Tegen een mogelijk veroordeling is beroep mogelijk, hierna kan men nog naar het hof van cassatie trekken, tussendoor kunnen prejudiciële vragen gesteld worden waarover een hogere rechtbank zich moet uitspreken vooraleer de zaak van Schild & Vrienden kan verdergezet worden… Van Tom Van Grieken wordt niet verwacht dat hij afstand neemt van Dries Van Langenhove: hij heeft Van Langenhove lijsttrekker gemaakt van de Vlaams Belang-lijst in Vlaams-Brabant, wetend wat Van Langenhove boven het hoofd hangt. Daarenboven heeft men bij het Vlaams Belang een traditie om de spons te vegen over fouten van hun mandatarissen.

“Van Tom Van Grieken wordt niet verwacht dat hij afstand neemt van Dries Van Langenhove” (foto met v.l.n.r. Dries Van Langenhove, Tom Van Grieken en Barbara Pas © Instagram).

In het Nederlandse televisieprogramma Netwerk uitte senator en Vlaams Blok-ondervoorzitter Roeland Raes (foto links helemaal bovenaan © Facebook) op 26 februari 2001 zijn twijfels over de echtheid van het dagboek van Anne Frank en de omvang en systematiek bij de uitroeiing van Joden onder het naziregime. Het was shockerend, maar niet verbazend. Tussen 1977 en 1980 gaf Roeland Raes samen met Siegfried Verbeke en Xavier Buisseret het maandblad Haro uit waarin het bestaan van de gaskamers tijdens de Tweede Wereldoorlog ontkend werd. Vlak voor de wet tegen het negationisme in 1995 van kracht werd, prees Raes nog een negationistisch boek in het Voorpost-blad Revolte. Omwille van het tumult dat ontstaat na de uitspraken van Raes op de Nederlandse televisie, neemt de dan 66-jarige Raes ontslag als senator en ondervoorzitter van het Vlaams Blok. Het bevriende Voorpost stelt Raes een jaar later aan als hoofdredacteur van Revolte.

Door procedurefouten bij de rechtbank, vertragingsmanoeuvres van Raes’ advocaat Piet Noë, ziekte van een rechter en een bommelding, duurt het tot 6 april 2006 vooraleer de kamer van inbeschuldigingstelling Raes kan doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Op 12 december 2008 wordt Raes in Brussel veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel. Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers ziet in de veroordeling geen reden om Raes uit het Vlaams Belang te zetten, vermits er nog hoger beroep mogelijk is. Op 15 september 2010 bevestigt het hof van beroep in Brussel de veroordeling van Roeland Raes voor zijn negationistische uitspraken. Raes moet een schadevergoeding betalen aan de Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR, intussen Unia) en aan het Forum der Joodse Organisaties (FJO). De celstraf met uitstel wordt niet behouden omdat het hof oordeelt dat de redelijke procestermijn intussen overschreden is.

Bruno Valkeniers is nog steeds Vlaams Belang-voorzitter en zegt eerst het arrest van het hof van beroep te willen lezen vooraleer een uitspraak te doen over het verdere Vlaams Belang-lidmaatschap van Raes. Maar daarna volgt enkel stilte. Tot een foto toont dat Roeland Raes op 20 november 2010 deelneemt aan de jaarlijkse kaderdag van het Vlaams Belang regio Gent-Eeklo. Raes mag dus Vlaams Belang-lid blijven, en blijft ook secretaris van de Vlaams Belang-afdeling in Lovendegem. Een definitieve veroordeling voor negationisme verandert daar niets aan.

Roeland Raes (eerste van links) die deelneemt aan een kaderdag van het Vlaams Belang regio Gent-Eeklo, terwijl hij twee maanden eerder definitief veroordeeld is voor negationistische uitspraken (foto © Facebook).

Het toeval wil dat Dries Van Langenhove naar de correctionele rechtbank is verwezen voor racistische uitspraken en de verkoop van pepperspray. Niet voor negationisme zoals de zes andere Schild & Vrienden-leden die in dezelfde zaak zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De dag moet nog komen dat men bij het Vlaams Belang langer dan 24 uur verontwaardigd is over een racistische uitspraak. En aan de verkoop van pepperspray stoort men zich niet, ook al is het een verboden wapen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zwaaide zelf ostentatief met een busje pepperspray tijdens een nieuwsuitzending bij VTM. Dries Van Langenhove mag bijgevolg op zijn twee oren slapen: het Vlaams Belang gaat Dries Van Langenhove niet afvallen.

De mantel der liefde blijft groot voor Vlaams Belang’ers die misstappen hebben begaan. De blijkt uit de zaak met Ilse Annemans (foto linksonder helemaal bovenaan © Facebook). Apache onthulde op 19 september 2018 dat de voorzitster van het Vlaams Belang in Dendermonde op de Russische sociale netwerksite VKontakte nazistische, islamofobe en racistische ‘memes’ en foto’s geliket had. Barbara Pas, ondervoorzitster van het Vlaams Belang en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dendermonde, zegt na het Apache-artikel dat er bij het Vlaams Belang geen plaats is voor Hitleradepten en racisten. Ilse Annemans van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen halen, kan niet meer mocht men dat overwegen. Ilse Annemans neemt wel ontslag als voorzitster van het Vlaams Belang Dendermonde. Als op 2 januari 2019 de nieuwe gemeenteraad in Dendermonde geïnstalleerd wordt, is Ilse Annemans er probleemloos bij als lid van de vijfkoppige Vlaams Belang-fractie. Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans zegt dat er intussen “een ernstig gesprek (is) geweest met mevrouw Annemans” en ze een deontologische code ondertekend heeft. Ilse Annemans is ook terug op post als voorzitster van het Vlaams Belang Dendermonde.

Het belette niet dat Ilse Annemans nadien lid werd van de gesloten Facebookgroep Rechts Radicale Actie waarin de meest gore racistische en neonazistische berichten, ‘memes’ en foto’s werden gedeeld. Aan Apache zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dat hij zich niet bezighoudt met het bekijken van allerlei Facebookgroepen. Slechts als je de deontologische code niet wil ondertekenen na een misstap, zoals Carrera Neefs, word je buitengezet bij het Vlaams Belang. Aan Dries Van Langenhove is nooit gevraagd die deontologische code te ondertekenen.

Ilse Annemans (tweede van rechts) samen met de andere leden van de Vlaams Belang-fractie in de gemeenteraad van Dendermonde, op 2 januari 2019 vlak na de eedaflegging als nieuw gemeenteraadslid. Tweede van links: Barbara Pas (foto © Facebook).
Advertentie