Vandaag, vrijdag 15 juli 2022, zou de raadkamer in Gent uitspraak doen over de vraag van het parket om Dries Van Langenhove en elf andere leden van Schild & Vrienden naar de rechtbank van eerste aanleg te verwijzen omwille van het onderzoek dat geopend is na de Pano-reportage van 5 september 2018. Dries Van Langenhove zei aanvankelijk dat hij hoopt zo snel mogelijk zijn onschuld te kunnen bewijzen, maar hij haalde er vervolgens Hans Rieder bij als advocaat die, zijn reputatie getrouw, elke stap in de procedure in vraag stelt. Met ook nog eens een onderzoeksrechter die over Schild & Vrienden tweette en na de vraag van Van Langenhove zich terugtrok van de zaak, en de griffie die laatst een verkeerde dagvaarding opstelde, sleept de zaak al lang aan, maar het is niet uitgesloten dat Hans Rieder na de uitspraak vandaag opnieuw beroep aantekent. Hoe staat het intussen met Schild & Vrienden?

Op 24 januari 2017 start Dries Van Langenhove met de Facebookgroep Schild & Vrienden “waar jonge rechtse Vlamingen ‘memes’ met elkaar konden delen”. ‘Memes’ zijn een moderne vorm van cartoons waarin al lachend op internet een bepaalde boodschap wordt meegegeven. Een jaar eerder, in 2016, slaagde Van Langenhove erin zich te laten verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Gentse universiteit. Zijn ‘running mate’ is Bo De Gendt, voormalig KVHV-praeses. Bo De Geyndt neemt Dries Van Langenhove in augustus datzelfde jaar mee naar de ‘zomeruniversiteit’ van het Génération Identitaire in Frankrijk, en richt in september de Vlaamse groep Generatie Identiteit op. Het wordt echter geen succes. Op 2 mei 2017 wordt een lezing van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) geannuleerd aan de Vrije Universiteit Brussel nadat linkse studenten de ingang blokkeerden. De VUB-studenten Naomi Stocker (PVDA) en Yassine Boubout (Movement X) worden hiervoor op hun kotadres lastig gevallen. Als Stocker zich hierover op Facebook beklaagt, schiet Dylan Vandersnickt (Schild & Vrienden/Jong N-VA) in een ‘creatieve’ bui. Hij maakt een ‘meme’ waarop Stocker verkracht wordt en Boubout onder schot wordt gehouden. De ‘meme’ wordt duchtig geliket en gedeeld, het is het eerste wapenfeit van het trollenleger van Dries Van Langenhove.

Als Theo Francken op 9 mei 2017 een lezing wil geven bij het KVHV-Gent roept Van Langenhove de leden van zijn Schild & Vrienden-Facebookgroep op om de lezing fysiek te gaan ‘beveiligen’. Dries Van Langenhove kan hiervoor meer dan veertig mensen optrommelen. Allemaal (jonge) mannen. In die periode is er bij Schild & Vrienden meer sympathie voor Theo Francken dan voor Tom Van Grieken. In de zomer van 2017 richt Dries Van Langenhove een ‘zomeruniversiteit’ in (grote foto bovenaan © Facebook). Van Langenhove krijgt daarvoor de beschikking over de lokalen en de groene omgeving van de ultrakatholieke Sint-Ignatius school in Maleizen (Overijse). Van Langenhove is vertrouwd met het milieu van de ultrakatholieken. In 2013 neemt hij, samen met drie andere KVHV’ers, deel aan een ‘zomeruniversiteit’ van fundamentalistische katholieken uit alle uithoeken van de wereld in Polen. De ‘zomeruniversiteit’ van Schild & Vrienden in 2017 wordt ingericht naar het voorbeeld van de ‘zomeruniversiteit’ die Van Langenhove een jaar eerder volgde bij Génération Identitaire, met naast lezingen lessen fysieke paraatheid: van zelfverdediging tot bokslessen. De Franse regering heeft Génération Identitaire intussen ontbonden.

‘Humor’ van Schild & Vrienden: een PVDA-militante die verkracht wordt en een mensenrechtenactivist die met een pistool in bedwang wordt gehouden, en de eerste lichting die zich meldt voor de ‘beveiliging’ van een lezing van Theo Francken (foto’s © Facebook).

De jonge VRT-medewerkster Jihad Van Puymbroeck wordt begin 2018 door het trollenleger van Van Langenhove hard aangepakt nadat Theo Francken struikelde over haar voornaam. Op 3 maart 2018 verstoort Schild & Vrienden een actie ten voordele van een humaner vluchtelingenbeleid aan het Gravensteen in Gent. Een videoclip van de actie wordt door Schild & Vrienden verspreid en vestigt de naam van Schild & Vrienden in binnen- en buitenland. Op 1 mei dringen leden van Schild & Vrienden het ABVV-gebouw in Gent binnen en stelen er de rode vlag die er aan de buitenzijde wappert. Een filmpje toont later hoe een anonieme groep de ABVV-vlag ritueel verbrandt. Dries Van Langenhove laat zich van bij de Gravensteen-actie volgen door een cameraploeg van het VRT-programma Terzake, maar VRT-journalist Tim Verheyden brengt in september 2018 de branie van de jongens van Schild & Vrienden (meisjes zijn de uitzondering op de regel) in beeld samen met de racistische, seksistische, antisemitische en negationistische ‘memes’ en commentaren op interne communicatiekanalen van Schild & Vrienden.

Dries Van Langenhove zegt een zeer goed visueel geheugen te hebben en ontkent dat de aangebrande ‘memes’ en commentaren bij Schild & Vrienden circuleerden. Eens het VRT-lokaal buiten, waar Van Langenhove geconfronteerd werd met de ‘memes’ en commentaren, start Van Langenhove een operatie om alle schadelijke zaken, zoals over Joden en ‘negers’, te verwijderen. Het parket van Gent opent een onderzoek en schakelt daarbij het taaltechnologiebedrijf Textgain in. Er moeten 6.111 berichten op Facebook en 65.638 op Discord geanalyseerd worden. De deskundige van het parket kon, na huiszoekingen en inbeslagnames, immers ook alle ‘verwijderde’ berichten opsporen. Het blijkt dat 20 % van de berichten ronduit racistisch is, 15 % seksistisch, 10 % beledigend en nog eens 10 % ‘verbaal agressief’. Van Langenhove had vier accounts: Dries, Dries Van Langenhove, Van Langenhove Dries en Jean-Paul Mbongo. Dat laatste profiel is zogezegd gemaakt door een Afrikaan en werd vooral gebruikt om seksistische opmerkingen te maken. Qua aantal beledigende berichten staat Dries Van Langenhove op 1 in de Facebookgroep en op 2 bij Discord. Het onderzoek toont ook aan dat Van Langenhove een aantal ‘memes’ bestelde. Vanuit Schild & Vrienden zijn er linken met de ‘memes’-fabrieken Make Vlaenderen great again en De Fiere Vlaamse Meme.

Het stelen van een ABVV-vlag op 1 mei 2018, en door Schild & Vrienden verkochte stickers (foto’s © Facebook).

Dik vijf jaar na de start van Schild & Vrienden, bijna vier jaar na de Pano-reportage, is Schild & Vrienden nog maar een schim van wat het vroeger was. En dat heeft veel te maken met de persoonlijke carrièreplanning van Dries Van Langenhove. De man die in december 2018 nog zei: “Ik doe aan politiek (…). Ik doe echter niet aan partijpolitiek”, werd begin januari 2019 voorgesteld als ‘onafhankelijk’ lijsttrekker voor de Kamerlijst van het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Dat ‘onafhankelijk’ zijn stelt niet veel voor: de verkiezingscampagne van Van Langenhove werd grotendeels betaald door het Vlaams Belang, Van Langenhove neemt deel aan de Vlaams Belang-fractievergaderingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en staat zoals de andere mandatarissen een deel van zijn parlementaire wedde af aan het Vlaams Belang. Naast parlementslid, met de daaraan verbonden royale vergoeding, is Dries Van Langenhove ook nog zaakvoerder van drie bedrijven.

Vooreerst het in 2015 opgerichte Winfri dat vanaf 2018 gebruikt wordt voor de webshop van Schild & Vrienden. In 2018 boekt Winfri een winst van 10.812 euro, in 2019 een winst van 17.969 euro, maar in 2020 een verlies van 12.480 euro. In 2020 richt Van Langenhove de vzw Weerbaar op die trainingen in gevechtssporten geeft. Cijfers over winst of verlies zijn niet bekend gemaakt. In 2021 richt Van Langenhove vervolgens Alfa Media op, dat een paar maanden later haar naam verandert in Altra Media. Cijfers over winst of verlies zijn evenmin officieel bekend gemaakt. Het is via Altra Media dat gerealiseerd wordt wat het mediakanaal van Schild & Vrienden moest worden, maar wat met Kies Dries het persoonlijk mediakanaal is geworden van Dries Van Langenhove. Schild & Vrienden heeft op sociale media (Facebook, Twitter, Telegram…) nog vele duizenden contacten, maar bij fysieke bijeenkomsten is men teruggevallen op slechts enkelen. Dat is te zien als het aantal mensen op foto’s over de ‘zomeruniversiteit’ in 2017 vergeleken wordt met het aantal mensen op foto’s over de ‘zomeruniversiteit’ van 2021. Bij het Heelnederlands voetbaltornooi van Voorpost op 25 juni 2022 krijgt Schild & Vrienden niet meer dan de minimale bezetting met vijf spelers bijeen (kleine foto helemaal bovenaan © Telegram), terwijl er in 2021 nog een paar mensen meer in Schild & Vrienden-T-shirt mee op de foto stonden.

De erfenis van Schild & Vrienden is intussen, naast bij Dries Van Langenhove, bij het Vlaams Belang terechtgekomen. Zo is bijvoorbeeld Schild & Vrienden’er Brieuc Suys medewerker van de Europarlementsleden van het Vlaams Belang, en Joeri Van Olmen, medeoprichter van vzw Weerbaar, voorzitter van het Vlaams Belang Sint-Niklaas. De mobilisatie van jongeren gebeurt nu veel meer via Vlaams Belang (Jongeren). Met ‘Schild & Pint’- en ‘Tom op toer’-avonden worden telkens meerdere tientallen jongeren gelokt met de belofte dat Tom Van Grieken er himself zal zijn en een vat bier weggeeft – wat ter plaatse steeds weer verdubbeld wordt tot twee vaten bier. Een ander vast ingrediënt is het scanderen van de slogan “Linkse ratten, rol uw matten”, niet zelden op aangeven van de Vlaams Belang-voorzitter zélf. Het is minder radicaal dan de ‘Liever dood dan rood’-sticker die Schild & Vrienden verkoopt, maar evengoed mensonterend.

Wat het mediakanaal van Schild & Vrienden moest worden, is het persoonlijk mediakanaal van Dries Van Langenhove Kies Dries geworden (foto © YouTube).
De erfenis van Schild & Vrienden is intussen bij het Vlaams Belang terechtgekomen (foto: Tom Van Grieken op de ‘Tom op toer’-avond in Aalst op 5 mei 2022, waar de Vlaams Belang-voorzitter aanzet tot het scanderen van “Linkse ratten: rol uw matten” © YouTube).

Naschrift, 16 juli 2022. De raadkamer heeft Dries Van Langenhove en zes andere leden van Schild & Vrienden verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg. Vijf leden van Schild & Vrienden kregen opschorting, wat betekent dat de raadkamer de feiten bewezen vindt maar om een aantal redenen er geen verder gevolg aan geeft. De raadkamer oordeelde dat de rechtbank van eerste aanleg zich best concentreert op de belangrijkste aanstokers van Schild & Vrienden.

Advertentie