Op initiatief van de vakbonden stapten maandag 20 juni 2022 in Brussel 80.000 mensen op in een betoging om de versterking van onze koopkracht te eisen. Sarah Melis was er ook. Niet om de eis voor de versterking van onze koopkracht te ondersteunen, maar om flyers te verdelen voor een betoging de eerstvolgende zondag (foto hierboven © AFF). Een ‘Witte mars voor de zorg’, zondag 26 juni 2022. Veel meer uitleg stond niet op de flyer. Je moest de website, Facebook- of Telegram-pagina van ‘Samen voor Vrijheid’ aanklikken om te vernemen dat de betoging een uitloper is van de betogingen tegen de coronamaatregelen.

Sarah Melis was samen met Ezra Armakye en anderen organisator van een betoging tegen de coronamaatregelen op 21 november 2021, waarna ze ’s anderendaags de VRT-studio van De Afspraak werd binnengehaald waar ze zich voordeed als was ze de onschuld zelve. Een dag later wees Het Observatorium erop dat Sarah Melis aan de betoging had deelgenomen in een trui van Feniks, een organisatie waar opvallend veel leden van Schild & Vrienden van deel uitmaken. Sarah Melis verdedigde zich met de uitleg dat het die zondag kouder was dan verwacht, en ze dan maar een trui van Feniks had aangenomen om te dragen. Later publiceerden RésistanceS en Antifascista Siempre een foto waaruit bleek dat Sarah Melis op de IJzerwake in 2021 was, samen met de in extreemrechtse katholieke kringen goed bekende Dries Goethals.

De aanwezigheid van Sarah Melis op de vakbondsbetoging op 20 juni was ook de socialistische bediendenvakbond BBTK opgevallen. Vakbond die zoals Sarah Melis tegen de verplichte vaccinatie voor verplegend personeel is en ijvert voor meer personeel in de zorgsector. Op haar website verduidelijkte de BBTK: “1) De vakbonden hebben al heel wat acties en betogingen gevoerd om de arbeids- en loonvoorwaarden in de sector van de gezondheidszorg te verbeteren. Het zijn de vakbonden die elke dag aan de zijde van de werknemers staan in de sector. Niet alleen in het belang van die werknemers, maar ook dat van de patiënten en bewoners. Niemand heeft behoefte aan andere groepen die de boodschap komen verstoren en in de plaats van de vakbonden proberen te spreken.

2) Bovendien, en wat nog belangrijker is, zijn de organisatoren verbonden met extreemrechts en behoren zij dus tot een politieke strekking die de vakbonden en de sociale zekerheid weg wil om in de plaats een samenleving te krijgen waar het recht van de sterkste geldt. De organisatoren van deze mars lagen trouwens aan de basis van de betogingen tegen de coronamaatregelen en probeerden zo angst en verdeeldheid te zaaien onder de bevolking. Niet om bepaalde uitwassen van de maatregelen aan te klagen zoals de vakbonden dat hebben gedaan, maar om de onderlinge solidariteit af te wijzen zodat het ieder voor zich wordt. Zonder dat ze dit uitspreken natuurlijk.” Voor een wie-is-wie in dat wereldje, met onder andere de voorbije zondag eveneens aanwezige Alain Escada (Civitas), verwijst de BBTK naar een artikel van het Front Antifasciste Liège 2.0.

Oeps, de flyers op de grond (foto © AFF).

De verwittiging van de BBTK schoot in een verkeerd keelgat bij Sarah Melis die op Facebook een ‘Open brief naar aanleiding van laster’ publiceerde. Sarah Melis: “Ik heb een poging gedaan jullie ‘kameraden’ te worden, maar is dat sentiment wel wederzijds? Na deze laffe aanval op de mars voor de zorgsector en de bezielers hierachter, voel ik me genoodzaakt weerwoord te bieden in een open brief. (…) Zelf als 21-jarige heb ik nog niet zoveel ervaring met de vakbond, maar ik dacht dat dit de perfecte gelegenheid was aangezien we toch voor hetzelfde doel strijden. Dat doen we ook, denk ik, we willen de verplichte vaccinatie van de politieke agenda zien verdwijnen en de rechten van de zorgverleners terug in ere hersteld zien. Niet dan? De ene precies al wat oprechter dan de andere.”

“(…) Ik werd verweten een racist en ‘extreem-rechts’ te zijn, want hier was diep onderzoek naar verricht door de media. De rest staarde mij aan met een blik vol haat, veroordeling of was druk bezig mij uit te lachen. Belediging na belediging werd naar mijn hoofd geslingerd terwijl er meer mensen toekwamen die mij toeriepen dat ik hier niet welkom was en weg moest gaan van deze actie, hoe durfde ik zelfs mijn gezicht te tonen? Niemand wilde mij daar. Ik probeerde mensen te manipuleren met mijn flyers. Ik zou beter doodvallen. Pogingen om in gesprek te gaan, te verbinden of rede te gebruiken, konden niet baten. Op zo’n momenten zakt de moed mij in de schoenen en kan ik wel huilen. (…) De vakbonden hebben zeker fenomenaal werk verricht in het verleden (…), maar ik twijfel of ik me hier ooit bij wil aansluiten of dit wil ondersteunen.”

Voorbije zondag 26 juni 2022 kwam dan de lakmoesproef. Naargelang de bron waren er 700 tot 1.000 betogers in Brussel. De betoging haalde amper de gewone media. Op sociale media werden wel duchtig foto’s en filmpjes gedeeld. En wie bleek permanent op de eerste rij te staan? Kris Roman, zware Poetin-fan en voormalig lid van een eindeloze stoet extreemrechtse organisaties. Ook vooraan: Sacha Vliegen (ex-lid van NSV en Voorpost, bevriend met ‘eindbaas’ van Schild & Vrienden Dries Van Langenhove en professioneel een job als boekhouder ruilend voor het terrein optrekken als bewakingsagent). Eveneens prominent aanwezig: V-Media dat een gefilmd verslag maakte van de betoging, en ook aanwezig was op de eerste Jürgen Conings-herdenking dit jaar. Vrienden kies je zelf, en het is duidelijk in welke hoek Sarah Melis vrienden vindt.

De BBTK had groot gelijk om te verwittigen voor Sarah Melis. Naar verluidt zou vandaag beslist worden of het verplegend personeel zich effectief moet laten vaccineren, of anders ontslag dreigt. Als men daarvan afziet, zal het niet omwille van Sarah Melis en haar vrienden zijn. Intussen stijgt alweer het aantal besmette mensen en opnames in ziekenhuizen omwille van het coronavirus.

Sarah Melis en Kris Roman, en Sacha Vliegen te midden twee vrouwelijke fans. Het kan wat dat laatste betreft natuurlijk ook andersom zijn: volgens Sam Van Rooy in de gemeenteraadszitting maandagavond in Antwerpen “zijn er niet enkel vrouwen die opgewonden geraken van mannen in uniform, ook het omgekeerde is waar” (foto’s © Facebook).