In Humo wordt deze week Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stevig geïnterviewd door de journalisten Jan Antonissen en Raf Liekens (foto hierboven: Humo, 17 mei 2022 © RV). Uiteraard worden daarbij vragen gesteld over de vele partijgenoten die hun sympathie hebben geuit voor Vladimir Poetin – daarover staat trouwens een goed artikel in het jongste nummer van de Franstalige Wilfried.

Eén van de vragen/opmerkingen is: “In 2014 trok Frank Creyelman samen met Jan Penris en Christian Verougstraete naar de Krim om het nepreferendum over de Russische annexatie te legitimeren.” Antwoord van Tom Van Grieken: “Die frats hebben wij ten stelligste veroordeeld. U vindt daar berichten genoeg over. Frank Creyelman stond daarna nier meer op onze lijst. Ook de anderen werden niet meer herkozen. Dat is toch duidelijk? Ik heb de bezetting van de Krim of Donbas nooit vergoelijkt.”

Even de zaken op een rij. Het “nepreferendum” om de Russische annexatie van de Krim te legitimeren, waar de toenmalige Vlaams Belang-parlementsleden Frank Creyelman, Jan Penris en Christian Verougstraete naartoe trokken als waarnemer, vond plaats op 16 maart 2014. Dat weten we onder andere door een artikel in Het Nieuwsblad onder de kop Buitenlandse media lachen met dronken Vlaams Belang-waarnemer in Oekraïne. Die “dronken Vlaams Belang-waarnemer” was, jawel, Frank Creyelman.

De parlementsverkiezingen datzelfde jaar vonden plaats op 25 mei 2014. Meer dan twee maanden later. Het Vlaams Belang diende toen overal in Vlaanderen lijsten in, maar ook in de Waalse provincie Henegouwen. Niet voor het eerst trouwens. In 2003 presenteerde het Vlaams Blok zich ook al met een eigen lijst in Henegouwen. Die lijst kreeg evenwel maar 0,8 % van de stemmen. In 2014 werd het anders aangepakt. De partijnaam annex slogan was ‘Faire Place Nette’. Met een beetje goede wil te vertalen als ‘Grote kuis’, de Vlaams Belang-slogan bij de Europese verkiezingen in 1994.

Belangrijker nog dan die lijstnaam/slogan was het grafisch uitwerken van ‘Faire Place Nette’. Het werd afgekort als ‘FpN’, en de ‘p’ werd op affiches zo klein gehouden dat enkel ‘FN’ duidelijk zichtbaar was. Een verwijzing naar het Front National (FN) van Jean-Marie Le Pen. Voor wie niet zo slim was die verwijzing te herkennen, werd een foto van Jean-Marie Le Pen op de affiches geplaatst, Jean-Marie Le Pen samen met de echte lijsttrekker… Frank Creyelman. Jawel, de Mechelenaar die het Vlaams Belang en zichzelf ten overstaan van de internationale pers in een niet te fraai daglicht had geplaatst op de Krim.

Affiches voor de Kamerlijst die Frank Creyelman mocht trekken spijts zijn ‘fratsen’ op de Krim (foto © Facebook).

Als nummer 2 op de lijst stond nog iemand uit Mechelen, de dochter van een Waals-Vlaams koppel. “Een echte Belg dus”, zo loofde Frank Creyelman zijn nr. 2 Catherine François in Het Laatste Nieuws. Een rare aanbeveling voor een Vlaams Belanger. Op nr. 3 stond nog een ‘Belg’: Jean-François Godart uit Quaregnon die voorheen actief was bij het Belgische Front National dat streed voor Belgische eenheid. Voor de rest waren er nog wat kandidaten uit de vele extreemrechtse groupuscules die Wallonië rijk was, aangevuld met Vlaams Belangers dikwijls dicht bij Filip Dewinter zoals Nancy Six (gemeenteraadslid in Ieper, intussen weg bij het Vlaams Belang), Lutgarde Verboven (echtgenote van Filip Dewinter) en Veroniek Dewinter (dochter van).

De FpN-lijst kreeg 2,8 % van de stemmen. Een oud verhaal? Op 12 april 2022 anders nog opgediept door Antifascista Siempre die toen bij een portret van Frank Creyelman schreef: “Als het Vlaams Belang bij de verkiezingen in 2014 ook een lijst indient in Henegouwen, de provincie van PS-boegbeeld Elio Di Rupo, wordt hij door het Vlaams Belang naar voren geschoven als lijsttrekker. Frank Creyelman haalt er zowaar 2.426 voorkeurstemmen binnen. Veroniek Dewinter, dochter van, krijgt op die lijst slechts 269 voorkeurstemmen. Het wringt dus als Tom Van Grieken nu Frank Creyelman omschrijft als ‘maar een van de honderden lokale mandatarissen’.”

Na de parlementsverkiezingen in 2014 staat Frank Creyelman niet meer op een lijst voor de parlementsverkiezingen, maar Creyelman is nog altijd lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen in 2018. In de gemeenteraad van Mechelen is Frank Creyelman nog steeds fractieleider voor het Vlaams Belang. Jan Penris, die in 2014 met Frank Creyelman mee is als ‘verkiezingswaarnemer’ op de Krim, neemt in 2019 voortijdig ontslag uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers na een drankprobleem. Bij de parlementsverkiezingen op 25 mei 2014 staat hij als eerste opvolger op de Kamerlijst in Antwerpen, met de afspraak dat als Marijke Dillen, tweede op diezelfde lijst na Filip Dewinter, verkozen zou worden, zij haar plaats zou afstaan aan Jan Penris. En zo geschiedde. Jan Penris is nog steeds Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Antwerpen.

Conclusie: De uitspraak van Tom Van Grieken in Humo deze week “Frank Creyelman stond daarna (na de fratsen op de Krim op 16 maart 2014, AS) niet meer op onze lijst.” klopt niet, en ook voor mede-‘verkiezingswaarnemer’ op de Krim Jan Penris was er na die fratsen nog een plaats bij het Vlaams Belang. Nog wel als één van de slechts drie Kamerleden in 2014-2019.

Tom Van Grieken in Humo over de fratsen van Frank Creyelman op de Krim op 16 maart 2014 en de uitslag van de Kamerverkiezingen in Henegouwen op 25 mei 2014. Voor een grotere versie tweemaal klikken op de afbeelding (foto’s © RV en RV).
Advertentie