ACV-voorzitter Marc Leemans dacht bij de eerste manifestatie van de 8 meicoalitie, op 8 mei 2022 vlakbij het Fort van Breendonk, te zullen spreken voor een honderdtal mensen. Maar er daagden volgens de organisatoren meer dan zevenhonderd mensen op om te herinneren aan 8 mei als dag waarop een einde kwam aan de naziterreur tijdens de Tweede Wereldoorlog, een dag belangrijk genoeg om er een officiële feestdag en vrije dag van te maken. Hieronder een fotoreportage en een streepje commentaar. De citaten zijn in feite samenvattingen uit delen van de toespraken (foto hierboven: initiatiefneemster Ellen De Soete tijdens haar toespraak © AFF).

Oud en jong, Franstaligen en Vlamingen, ze zijn er allemaal om de eisen van de 8 meicoalitie te ondersteunen. De toespraken zijn afwisselend in het Nederlands en het Frans. De tekst op het bord dat de oudere man draagt: “Extreemrechts is een vergif. Het tegengif is solidariteit.” (foto’s © AFF).
Vastberaden om het fascisme geen tweede kans te geven. ¡No pasarán! (foto © AFF).
Mensen van kleur en verschillende godsdiensten zijn er eveneens (foto © AFF).
Links: Marijke Persoone (Hart boven Hard); rechts: (v.r.n.l.) Raf De Weerdt (federaal secretaris ABVV), Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV) en Katrien Neyt (algemeen secretaris ABVV Oost-Vlaanderen) (foto © AFF).
Henri Heimans, medeondertekenaar van het manifest van de 8 meicoalitie, magistraat op rust, getuige in Kinderen van het Verzet en een van de burgerlijke partijen in de rechtszaak tegen Schild & Vrienden (foto © AFF).
Een duidelijke boodschap vanuit het ABVV in Charleroi (foto © AFF).
Van de partijvoorzitters zijn er enkel Groen-voorzitster Meyrem Almaci en PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw (foto’s © AFF).
Zicht op (een deel van) het publiek tijdens de toespraken (foto © AFF).
Ellen De Soete: “Volgend jaar valt 8 mei op een maandag. Laat ons er op vele plaatsen een actiemoment van maken. Bereidt dit voor: sluit je aan bij de 8 meicoalitie, draag een rode driehoek, bezoek het Fort van Breendonk en Kazerne Dossin, nodig sprekers uit…”
ACV-voorzitter Marc Leemans begint zijn toespraak met het gedicht van Martin Niemöller Toen de nazi’s de communisten arresteerden…. Marc Leemans: ”Fascistische dictaturen verstikken stelselmatig elke kritische stem, en het verstikkingsproces wordt altijd maar gewelddadiger. De overledenen kunnen niet meer spreken, tenzij wij getuigen. Om herhaling in de toekomst te vermijden.” (foto © AFF).
ABVV-voorzitter Thierry Bodson: “Als vakbond hebben wij drie verantwoordelijkheden. (1) Wij moeten de politiek de mankementen voor het welzijn van de mensen signaleren. (2) Wij moeten uitleggen dat oplossingen niet simpel zijn. Extreemrechts stelt het voor alsof het allemaal simpel is, maar dat is het niet. (3) We moeten mensen en organisaties verenigen die onze ideeën genegen zijn.” (foto © AFF).
Meron Knikman, voorzitster van de Vrouwenraad: “Reeds onder Mussolini werd van vrouwen vooral verwacht dat ze kinderen zouden baren om zo het voortbestaan van de witte natie te verzekeren, een aantal vrouwen (‘Tradwifes’) vinden een onderdanige rol nog steeds de juiste. Anderzijds is geen enkele dictatuur ten val gebracht zonder het actieve verzet van vrouwen.” Naast haar: Lucas Van Molle, voorzitter van de Franstalige studenten, die onder andere herinnert aan de vervolging van homo’s onder het fascisme (foto © AFF).
Simon Gronowski die kon ontsnappen uit het twintigste transport naar Auschwitz: “Toen ik in Limburg kon ontsnappen, werd ik eerst opgevangen door een rijkswachter die mij niet verraden heeft. Daarna werd ik anderhalf jaar lang verborgen gehouden voor de nazi’s door een katholieke familie. Het leven is mooi mits wij strijden tegen racisme, antisemitisme… Ik geloof in de toekomst, want ik geloof in de goedheid van de mens. Dit is een magnifieke manifestatie.” (foto © AFF).
Tom Lanoye: “Kunst kan een vijfde macht zijn, naast de pers die een vierde macht zou kunnen zijn maar dat steeds minder is. Laat ons, naar het voorbeeld van de Bevrijdingsdag in Nederland, van 8 mei niet alleen een officiële feestdag en vrije dag maken, maar ook een dag waarop theaters, bibliotheken en anderen het 8 mei-thema centraal zetten. ‘Theater na Breendonk’.” Zoals Remco Campert al stelde: “Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals de storm met zacht geritsel…”.
Tristan Faes en Nele Van Parys zorgen voor aanstekelijke liederen zoals de Chant des partisans en De Moorsoldaten (foto © AFF).
Aan het einde van Bella Ciao gaan de vuisten omhoog, ook bij de kandidaten-covoorzitters Groen Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji (respectievelijk tweede en derde van rechts op de foto © AFF).
Bloemen namens het Onafhankelijkheidsfront, een van de belangrijkste Belgische verzetsorganisaties voor gewapend en ander verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog (foto © AFF).
Ook Herr Seele laat een bloem achter, zijn grootvader werd onthoofd door de nazi’s (foto © AFF).

En nu aan de slag om van 8 mei 2023 een geslaagde actiedag te maken !