Met het Vlaams Belang dat haar 1 mei-bijeenkomst dit jaar in Sint-Niklaas hield, waar Conner Rousseau opgroeide en woont, kon de voorzitter van Vooruit haast niet anders dan de partij van Tom Van Grieken bekritiseren. Dat heeft het nadeel dat je zo de aandacht trekt op het Vlaams Belang, maar zwijgen over die partij helpt niet om die partij klein te krijgen, en dan kan je beter duidelijk zijn over de valse profeten (foto hierboven: Conner Rousseau bij de 1 mei-optocht voorbije zondag in Sint-Niklaas © Facebook).

Conner Rousseau op 1 mei 2022 in Sint-Niklaas over het Vlaams Belang: “Extremen proberen onze dag te kapen. Zelfs vandaag, hier, in deze stad. Extremen die nog nooit iets voor u hebben gedaan. Niet voor uw koopkracht. Niet voor uw gezondheid. En niet voor u. Dat gaan we we niet laten gebeuren. Zeg het luid genoeg zodat ze het daar ook horen: 1 mei blijft van ons! (…) Vergis u niet vrienden, het Vlaams Belang is een wolf in schaapsvacht. Ze doen alsof ze de werkende mensen verdedigen. Maar eigenlijk (…) komen die alleen op voor de belangen van de elite. Is het niet waar misschien, meneer Van Grieken? U zegt dat u voor de werkende klasse opkomt. Maar alles wat u doet en alles wat u stemt, is tegen de werkende klasse. U zegt het één en doet het ander. Legt u anders eens uit aan de werkende mensen: Waarom stemt u tégen hogere lonen? (Mogelijk verwijst Conner Rousseau hiervoor naar een stemming in het Europees Parlement, AS.) Waarom stemt u tégen een eerlijke belasting voor multinationals? Waardoor onze zelfstandigen en onze kmo’s, die wél belastingen betalen, plat geconcurreerd worden (ook dit is mogelijk een verwijzing naar een stemming in het Europees Parlement, AS). Waarom staat er in uw programma dat u 4 miljard euro wil besparen op onze gezondheidszorg? (…)”

“Terwijl gij hier straks gaat komen zeggen dat wij het hier allemaal niet goed doen in België, is het door Poetin – de beste maat van uw grote idolen Le Pen en Orbán – dat hier bij ons de prijzen voor de werkmensen stijgen. (…) Orbán steunt niet alleen openlijk Poetin. Hij onderdrukt niet alleen de vrije meningsuiting. Hij discrimineert de minderheden. Maar – wat misschien minder geweten is – hij is ook de beste vriend van de superrijken, en een vijand van de werkende klasse. Als ge wilt weten wat het Vlaams Belang hier zou doen als het macht zou krijgen, moet ge gewoon kijken naar Hongarije onder Orbán. Dat is een schoolvoorbeeld van extreemrechts beleid. Dat is een schoolvoorbeeld van hoe je ongelijkheid groter maakt. Dat is een schoolvoorbeeld van beleid dat gewone mensen verarmt.” Wat Conner Rousseau verder nog zei, kan je hier lezen. Een paar uur later kon Tom Van Grieken een paar honderden meter verder repliceren in aanwezigheid van enkele honderden aanwezigen. Van Vlaams Belang-verkozenen over Vlaams Belang-voetvolk tot Vlaanderens beruchtste Hitler-vereerder die met zijn moto van de kust naar Sint-Niklaas was gereden. Poetin-vriend Frank Creyelman was er ook, al werd hij buiten beeld gehouden door de Vlaams Belang-fotografen.

Tom Van Grieken paste zijn toespraak aan om te repliceren op wat Conner Rousseau bij zijn 1 mei-toespraak zei, maar antwoordde niet op de concrete vragen van Rousseau: (1) “Waarom stemt u tégen hogere lonen?”, (2) “Waarom stemt u tégen een eerlijke belasting voor multinationals?”, (3) Waarom staat er in uw programma dat u 4 miljard euro wil besparen op onze gezondheidszorg?” noch op de verwijten richting Viktor Orbán (4) “Orban steunt niet alleen openlijk Poetin. Hij onderdrukt niet alleen de vrije meningsuiting. Hij discrimineert de minderheden. Maar (…) is ook de beste vriend van de superrijken, en een vijand van de werkende klasse”. In de plaats kwamen enkel loze kreten als: “Het Vlaams Belang is vandaag dé vakbond van de werkende Vlaming” en populistische uitspraken als: “Het type voorbeeld van een verwaande elite die vol van zichzelf is, is toch wel de voorzitter van de socialisten Conner Rousseau. (…) Rousseau houdt gij u maar bezig met uw B.V.’s (Bekende Vlamingen, AS), het Vlaams Belang zal zich wel bezig houden met de G.V.’s, de Gewone Vlamingen.”

“Tom Van Grieken paste zijn toespraak aan om te repliceren op wat Conner Rousseau bij zijn 1 mei-toespraak zei, maar antwoordde niet op de concrete vragen van Rousseau.” (foto: Tom Van Grieken voorbije zondag in Sint-Niklaas © VRT NWS).

Tom Van Grieken had in zijn toespraak, naast zijn racistische praat zoals tegen vreemdelingen in de sociale huisvesting, twee voorstellen: (1) Het verlagen van de belasting op arbeid door het optrekken van het belastingvrij bedrag tot op het niveau van het leefloon, en het verlagen van de tweede belastingschijf van 40 naar 30 %. Hierdoor zou de werkende Vlaming netto per maand 150 euro meer overhouden. Hoeveel minder inkomsten dit voor de overheid is, vertelde hij er niet bij. Voor Van Grieken is het grootste probleem “niet de woekerwinsten, maar de woekerbelasting”. (2) Van Grieken pleit ook voor het permanent houden van de btw van 6 % op de gas- en elektriciteitsrekening, en energie dus “niet belasten zoals kaviaar en champagne”. Dat Van Grieken daarmee de PVDA achterna loopt, vertelde hij er niet bij. Maar hij en alle anderen die energie als een basisbehoefte zien die als dusdanig moet getaxeerd worden, hebben wel gelijk. Dat het Franse energiebedrijf TotalEnergies in 2021 een jaarwinst heeft geboekt van 14 miljard euro, en er dus langs die kant toch wel wat kan gezocht worden om de stijgende energieprijzen te beperken, kwam niet voor in de toespraak van de Vlaams Belang-voorzitter.

Vlaams Belang Jongeren-voorzitter en ingeweken inwoner van Sint-Niklaas Filip Brusselmans antwoordde in zijn toespraak vooraf wel op de door Conner Rousseau aangehaalde besparing van vier miljard euro in de gezondheidszorg. Niet zonder eerst smalend te spreken over “konijn Conner Rousseau”. Volgens Brusselmans wil het Vlaams Belang inderdaad vier miljard euro weghalen uit de gezondheidszorg “bij fraudeurs, bij mensen die onterecht profiteren van onze sociale zekerheid, en de overbodige en verzuilde mutualiteiten”. Volgens Brusselmans is “de enige verdienste die de socialistische partij heeft in dit land (…) de import van kiesvee uit Marokko, Turkije of Afghanistan, ten koste van de Vlaming”. Men kan de socialistische partij in ons land veel verwijten, maar dat hun enige verdienste zou zijn de import van het vermelde “kiesvee” ondermijnt elke geloofwaardigheid van wat Filip Brusselmans vertelt.

Intussen is het maar de vraag of Conner Rousseau op zijn manier Vlaams Belang-stemmers kan terughalen naar zijn partij. De traditionele media hebben amper of niet melding gemaakt van de vier concrete verwijten richting Vlaams Belang, en helemaal niet dat Van Grieken daar niet op geantwoord heeft. Enkel Van Griekens populistische quotes werden hernomen. We vrezen ook dat Conner Rousseau met zijn Molenbeek-uitspraak geen kiezers terughaalt naar zijn partij. Het versterkt misschien wel de ex-SP(.a) stemmers om voor het Vlaams Belang te blijven stemmen. Laat ons niet vergeten dat als het Vlaams Belang van de verkiezingen in 2014 naar 2019 van 5,9 % naar 18,5 % is vooruit gegaan, dit vooral komt door de stemmen die van N-VA-kiezers naar Vlaams Belang gingen nadat de N-VA het Vlaams Belang achterna liep met haar kritiek op het Marrakeshpact, en omdat het Vlaams Belang van alle partijen de trouwste kiezers heeft. Once you go black, you never go back? Conner Rousseau zal, nu in overleg met zijn partijgenoten in Molenbeek die het werkterrein kennen, met betere opmerkingen moeten afkomen om kiezers van het Vlaams Belang terug te winnen.

Vakbondsmilitant met subtiele kritiek op Conner Rousseau bij de 1 mei-optocht in Antwerpen (foto © Facebook).