Vlak na de IJzerwake vorig jaar, de editie met het laagste aantal deelnemers ooit, signaleerde Antifascista Siempre dat onder de aanwezigen op de IJzerwake ook een nieuwe groep Nederlandse neonazi’s was die contact zocht en vond met Vlaamse gelijkgezinden. Met enig gevoel voor pathetiek noemen de Nederlanders zich ‘Volksverzet’. Op haar website presenteerde Volksverzet zich toen als: “Volksverzet is een Nationaal Socialistische organisatie, gevestigd in Nederland, met als uiteindelijk doel om de Germaanse landen onder één Nationaal Socialistische vlag te verenigen”. Nu luidt het: “Volksverzet is een Volksnationalistische organisatie, gevestigd in Nederland, met het uiteindelijke doel om de Germaanse landen onder één Volksnationalistische vlag te verenigen”. “Nationaal Socialistisch” is dan wel vervangen door “Volksnationalistisch”, maar dat lijkt enkel tactisch want het 12-puntenprogramma van Volksverzet is hetzelfde gebleven, met op 1. een onmiddellijke immigratiestop en het terugsturen van de overgrote meerderheid van allochtonen naar hun land van afkomst, en op 2.: “Met alle mogelijke middelen strijden om de macht terug te nemen van de zionistische elite die onze wereld economisch en militair in haar macht heeft”. Het gebruik van een zespuntige kolovrat als logo, een variant op de bekendere achtpuntige kolovrat oftewel een dubbele swastika, is eveneens gebleven (foto hierboven © Telegram).

Volksverzet is in 2020 opgericht in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, en is intussen opgedeeld in drie groepen: Storm 1, Storm 2 en Storm 3. De voornaamste activiteit van die stormen is alsnog stickers plakken met de naam, het logo en een verwijzing naar de website van Volksverzet. Al dan niet met boodschappen als: “Nationaal Socialisme. We zijn terug!”, “Zionisme is terreur”, “Trots Germaans”, Voor Volk en Vaderland”, “White Lives Matter”… En banners hangen aan bruggen met boodschappen als: “Houd van uw volk”, “Immigratie doodt ons volk”, “De overheid (is) de ziekte; wij (zijn) het vaccin”… Interne activiteiten zijn: “vechttraining” en “conditietraining”, bivakactiviteiten en vlagverbrandingen. In juni vorig jaar wordt ceremonieel een regenboogvlag in brand gestoken naar aanleiding van de gay prides; in maart dit jaar wordt een Israëlische vlag in brand gestoken bij gelegenheid van het Joodse Poerim-feest. Een heldenhuldiging aan het graf van Duitse militairen gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog staat ook wel eens op het programma.

In mei vorig jaar trekt men een eerste keer naar Vlaanderen, met name naar Oostende om ook daar de stickers van Volksverzet te verspreiden. Occasioneel duikt wel eens een Volksverzet-sticker op in Gent en Brugge, maar het is vooral in de kuststreek waar de stickers van Volksverzet verspreid worden. Recent ook in Belgisch Limburg, vlak over de grens met Nederlands Limburg. In november vorig jaar trekt men naar het graf van Cyriel Verschaeve in Alveringem. In maart dit jaar worden banners opgehangen in Gent, Brugge en Oostende. Als men in Vlaanderen vergadert, doet men dat bij voorkeur in “Vlaams Huis” De Klokke in Duffel. Een café in dezelfde categorie als café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen en het “Vlaams radikaal” café Gezelle in Roeselaere. De Klokke in Duffel is vaker het trefpunt voor activiteiten. Van Vlaamsche zangavonden (voor de geïnteresseerden: de volgende is aanstaande woensdag 4 mei) tot en met de voorstelling voorbije zaterdag 23 april van Project Thule, het geesteskind van de voor zijn activiteiten bij het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw (BBET) veroordeelde Tomas Boutens. Na de jongste bijeenkomst in De Klokke werd ook Duffel ‘opgefleurd’ met stickers van Volksverzet.

‘Vechttraining’ in december vorig jaar en bijeenkomst in ‘Vlaams Huis’ De Klokke in Duffel in februari dit jaar (foto’s © Volksverzet).

Woensdag 20 april, de geboortedag van Adolf Hitler, werd door Volksverzet gevierd in “een feestelijke sfeer” met hapjes en taart, het “stilstaan bij het belang van de dag” en het bekijken van de films Triumph des Willens, Duitse propagandafilm uit 1935 van Leni Riefenstahl over de terugkeer van Duitsland als grootmacht, met Adolf Hitler als de ware Duitse Leider die de natie eer en glorie brengt, en Der Ewige Jude, een nationaalsocialistische propagandafilm uit 1940. De film laat Joodse mensen zien die armoedig gekleed zijn en gedeeltelijk tandeloos in de camera grijnzen. De opkomst van de Joden in Oost-Europa wordt vergeleken met het naar buiten komen van ratten. De vertoning van Der Ewige Jude in cinema Rex in Antwerpen op paasmaandag 14 april 1941 geeft een groep rond Gustaaf Vanniesbecq, een onderwereldfiguur met nationaalsocialistische sympathieën, de mogelijkheid om enkele honderden Antwerpenaren op te hitsen die tientallen ruiten van door Joden bewoonde huizen ingooien, twee synagogen en het huis van een rabbijn in brand steken.

Vorige week werd het Jaarverslag 2021 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Nederlandse Staatsveiligheid, bekendgemaakt. De AIVD ziet dat rechtsextremistische groepen, van volksnationalistische, over alt-right tot nationaalsocialistische en neonazistische, meer aanhang krijgen. “Hun wereldbeeld krijgt meer gehoor. Daarin wordt chaos toegejuicht, worden minderheden uitgesloten en geweld goedgepraat in de hoop op een gewelddadige omwenteling in Nederland.” “Als rechtsextremistische ideeën breder worden omarmd en het maken van onderscheid op basis van ras, geslacht, geaardheid of geloof wordt genormaliseerd, dreigt dat op de lange termijn de democratische rechtsorde te ondermijnen die is gestoeld op diversiteit en gelijke rechten voor iedereen”, aldus nog de AIVD die daarnaast ook wijst op een groeiend probleem met rechts terrorisme (denk aan The Base) en radicaliserend anti-overheidsprotest (zoals gisteren nog in Amsterdam waarbij het protest tegen de coronamaatregelen aanhoudt en verruimt).

Intussen mogen de inrichters van de IJzerwake en de uitbaters van De Klokke zich wel eens afvragen of ze nog langer faciliteiten moeten bieden aan groepen als Volksverzet die 133 jaar na de geboorte van de Führer nog een geboortefeest voor hem inrichten.

Aangepast gebak voor de viering van de geboortedag van Adolf Hitler (foto © Volksverzet).