Marine Le Pen werd gisteren andermaal niet verkozen als Frans president. Maar extreemrechts heeft zich versterkt bij de Franse presidentsverkiezingen. Gisteren, zondag 24 april 2022, kreeg Marine Le Pen bij de tweede ronde voor de Franse presidentsverkiezingen 41,5 % van de stemmen (afgerond 13.300.000 stemmen), tegenover 33,9 % bij de tweede stemronde vijf jaar eerder (afgerond 10.600.000 stemmen). Ook bij ons heeft extreemrechts de wind in de zeilen, toch als we de opiniepeilingen mogen geloven. Verweer is dus nodig. Bij de vakbonden is men al langer tegen extreemrechts, want extreemrechts is tegen alles wat de vakbonden willen. Maar men zal de strijd moeten opvoeren. Vrijdag 6 mei 2022 komt het Vlaams ABVV in congres bijeen. In de voormiddag worden onder andere de congresteksten over betaalbaar wonen, de coronafactuur, het sociaal beleid en de interne en externe werking van de vakbond besproken. In de namiddag wordt er gedebatteerd over de syndicale strijd tegen extreemrechts. Antifascista Siempre publiceert de komende dagen en weken een aantal artikels over wat de vakbond kan doen, en ook doet, in de strijd tegen extreemrechts. Vandaag: correcte informatie verschaffen over heikele thema’s die aanleiding kunnen zijn om extreemrechts te stemmen.

De socialistische bediendenvakbond BBTK verspreidde vorig jaar de brochure De wereld volgens extreemrechts met negen quizvragen over vluchtelingen, de sociale zekerheid, de ambities van mannen versus die van vrouwen, discriminatie op basis van seksuele geaardheid, de klimaatopwarming… die wij hieronder overnemen. Links de mogelijke antwoorden; rechts het juiste antwoord – maar de uitleg daarbij is nog belangrijker omdat daarin verduidelijkt wordt hoe extreemrechts naar foute antwoorden leidt (illustratie hierboven © cc. Pixabay; alle illustraties hieronder © BBTK).

Als je de uitleg rechts op elke illustratie niet kan lezen, kan je de tekst vergroten met dubbel te klikken op de illustratie. Is de tekst dan nog te klein, kan je de BBTK-brochure downloaden en de illustraties vergroten zoveel als je wil. De brochure werd in januari vorig jaar samengesteld. Door de regeringsbeslissing om de uitkeringen voor de sociale bijstand op te trekken richting armoedegrens is het juiste bedrag voor de eerste vraag hieronder intussen licht opgetrokken, maar dat maakt geen verschil uit of (a), (b), (c) of (d) het juiste antwoord is.

  • Hoeveel ontvangt een (alleenstaande) vluchteling in België maandelijks?
Hoeveel het leefloon voor een alleenstaande vluchteling intussen bedraagt, vindt u hier.
  • Welk soort misdrijf verdubbelde in België in aantal ten tijde van de grote migratiegolf in 2016?
  • Hoeveel van de migranten die in België aankomen zijn jonge mannen alleen?
  • Wat kostte ons in 2018 maar liefst 172 miljard euro?
  • Wie heeft er mindere interesse in carrière maken, vrouwen of mannen?
  • Met hoeveel % zag Unia het aantal dossiers over discriminatie op basis van seksuele geaardheid toenemen in de periode 2014-2019?
  • Hoeveel Belgen denken, volgens een peiling van Ipsos in 2019, dat de mens niet aan de oorsprong van de klimaatopwarming ligt?
  • Welke sociale verwezenlijking werd (mede) afgedwongen door syndicale actie?
  • In België is de toestand van de sociale zekerheid rampzalig. De solidariteitsstromen tussen de gewesten in ons land zijn onevenwichtiger en hoger dan in de meeste andere landen van de Europese Unie.

Het slotwoord geven we graag aan de BBTK: “We moeten goed voor ogen houden dat extreemrechts nooit tot sociale vooruitgang, een betere toekomst en respect voor iedereen heeft geleid en dat ook nooit zal doen. Onze grootste kracht in het verzet tegen extreemrechts ligt in de strijd tegen ongelijkheid, het streven naar een betere sociale bescherming, het bestrijden van stigmatisering en het veranderen van ons samenlevingsmodel. We moeten elke dag opnieuw onze democratische waarden blijven beschermen.”

Foto: Vlaams Belang-politica Marie-Rose Morel met een pet van de socialistische metaalarbeidersvakbond © Facebook).
Advertentie