Op 15 maart 2022 presenteerde de Duitse socialistische federale minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser een 10-puntenplan om rechtsextremisme te bestrijden: 1. Breek extreemrechtse netwerken op; 2. Consequent rechtsextremisten ontwapenen; 3. Haatdragende taal op internet holistisch bestrijden; 4. Vijanden van de grondwet uit de openbare diensten verwijderen; 5. Samenzweringsideologieën loslaten, radicalisering vermijden; 6. Om extremisme te voorkomen een democratische debatcultuur; 7. Politieke vorming in de strijd tegen rechtsextremisme; 8. Versterken van mediageletterdheid bij het omgaan met desinformatie, samenzweringsideologieën en radicalisering; 9. Bescherming van ambtenaren en verkozenen; en 10. Slachtoffers van rechtsextremisme niet alleen laten. Minder dan een maand later, gisteren 6 april 2022, volgde een grootschalige politieactie met 61 huiszoekingen verspreid over 11 van de 16 Duitse deelstaten. Volgens Der Spiegel is het de grootste politieactie tegen neonazistische organisaties in Duitsland de jongste jaren (foto hierboven © AFF).   

Volgens een mededeling van de procureur-generaal bij het federaal Hof van Justitie werden de huiszoekingen verricht in de Duitse deelstaten Thüringen, Rijnland-Palts, Nedersaksen, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Sleeswijk-Holstein, Brandenburg, Berlijn, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Saarland en Baden-Württemberg. Het zwaartepunt lag daarbij in de Duitse deelstaat Thüringen, in het midden van de Bondsrepubliek Duitsland, en daarbij vooral de stad Eisenach (45.000 inwoners, geboorteplaats van Johan Sebastian Bach maar in deze belangrijker omwille van de Opel- en BMW-autofabrieken). Bij de actie werden meer dan 800 politieagenten ingezet en (voorlopig) vier verdachten aangehouden.

De eerste organisatie die met de huiszoekingen geviseerd werd, is Knockout 51. Een extreemrechtse vechtsportgroep die, onder het mom van gezamenlijke fysieke training, jonge nationalistisch ingestelde mannen aantrekt, hen bewust indoctrineert met extreemrechtse ideeën en opleidt voor straatgevechten. De trainingen vinden regelmatig plaats onder leiding van Leon Ringl in Eisenach, in het Flieder Volkshaus  van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Knockout 51 is er op uit om lichamelijk letsel aan te brengen bij linkse militanten, en ook bij de politie en andere mensen tegen wie volgens het extreemrechtse en racistische wereldbeeld van de groep gevochten kan worden. Voor geschillen met ‘linksen’ werd het gebruik van messen en steekwapens gepland.

Samen met Leon Ringl zijn ook de medeleiders Maximilian Andreas, Eric Krempler en Bastian Adam aangehouden. Ze pleegden tussen februari 2021 en januari 2022 meerdere misdrijven waarbij ze mensen verwondden, waarvan een aantal ernstig. Tussen einde augustus 2020 en einde maart 2021 waren meerdere leden van Knockout 51 bij protestevenementen tegen de coronamaatregelen, waaronder in Leipzig en in Kassel, waarbij er gewelddadige confrontaties uitbraken met de politie en, vanuit het oogpunt van de verdachten, ‘linkse’ tegenbetogers. Einde november 2021 kondigde Leon Ringl de ontbinding aan van Knockout 51 en spoorde hij de leden en sympathisanten aan lid te worden van de jongerenorganisatie van de NPD, Junge Nationalisten (JN).

V.l.n.r. Knockout 51-leden Eric Krempler, Leon Ringl, Maximilian Andreas en Bastian Adam (foto © Antifaschistischen Gruppe Südthüringen/Pixelarchiv).

Een tweede rechtsextremistische organisatie die met de huiszoekingen geviseerd werd, is de Duitse afdeling van Blood & Honour / Combat 18. In oktober 2020 is deze neonazistische organisatie in Duitsland verboden, maar de indruk bestaat dat de activiteiten voortgezet werden. Vandaar een onderzoek naar eenentwintig verdachten in heel Duitsland die meerdere keren zouden bijeengekomen zijn spijts het verbod om zich verder te organiseren.

Daarnaast doet het federaal parket onderzoek naar tien verdachten die betrokken zijn bij Atomwaffen Division Deutschland (AWDD), een Duitse tak van de Amerikaanse Atomwaffen Division. AWD-aanhangers zijn openlijk racistisch, antisemitisch, nationaalsocialistisch en extreem gewelddadig. Ze willen een ‘rassenoorlog’ ontketenen waaruit de ‘blanke bevolking’ zegevierend zou moeten komen. Aanslagen en moorden op andere bevolkingsgroepen, op politici, ambtenaren en staatsinstellingen, zijn bedoeld om chaos te creëren en uiteindelijk de huidige samenlevingsvorm te vervangen dooreen rechtsextremistische vorm van heerschappij. Midden 2018 verscheen de AWDD voor het eerst op het internet, later gingen ze folders verspreiden aan onder andere de universiteiten van Berlijn en Frankfurt.

Een vierde groep die met de huiszoekingen gisteren geviseerd werd, is Sonderkommando 1418, een chatgroep die tussen het najaar 2019 en februari 2020 vanuit Duitsland actief is op het internet met als doel supporters voor terroristische aanslagen te winnen voor een ‘rassenoorlog’ om de bestaande democratische structuren te vernietigen en te vervangen voor een neofascistisch systeem. Hiervoor werden de woningen van vijf verdachten uitgekamd. Eén van de verdachten bij Sonderkommando 1418 wordt ervan verdacht eveneens te behoren tot een van de hierboven al genoemde organisaties.

Eén van de verdachten wordt ook beschuldigd van poging tot oprichting van een andere terroristische organisatie.

Bij de voorstelling van het in onze inleiding vermeldde tienpuntenplan werd gesproken over meer dan 13.300 gewelddadige rechtsextremisten in Duitsland, die in 2020 verantwoordelijk waren voor meer dan 22.300 misdrijven. Het bezit en gebruik van vuurwapens door deze rechtsextremisten is in stijgende lijn. Ook de sympathie voor rechtsextremisten bij politiemensen en militairen is een probleem. Volgens Der Spiegel is één van de verdachten bij de huiszoekingen gisteren een onderofficier bij het Duitse leger. Het is duidelijk dat de veiligheidsdiensten in Duitsland nog véél werk hebben om het land en haar inwoners te vrijwaren van gewelddaden en terroristische aanslagen door rechtsextremisten.

Oproep om nazivrije zones te creëren in Duitsland (foto © AFF).