In zijn toespraak bij de solidariteitsactie met de Italiaanse vakbonden voorbije zaterdag zei ABVV-voorzitter Thierry Bodson dat zijn militanten mee zullen protesteren tegen de lancering van een nieuwe extreemrechtse partij in Wallonië woensdag 27 oktober 2021. Wat is er aan de hand?

Alhoewel er een electoraat is dat voor extreemrechts zou kunnen stemmen, is het tot op vandaag nooit wat geworden met extreemrechts in Franstalig België. Dat heeft enerzijds te maken met het cordon mediatique rond extreemrechts in Franstalig België en de aantrekkingskracht van andere politieke partijen in Franstalig België, en anderzijds het gebrek aan charisma van de zelfverklaarde leiders, maar groot talent om binnen de eigen partij ruzie te maken. Soms had dat meer met karakters te maken, zoals bij Hervé Van Laethem (Nation) en Olivier Balfroid (ex-Nation, nu: Parti National Européen) die letterlijk met elkaar op de vuist gingen. Soms was daar een goede reden voor, zoals partijgeld dat bleek doorgestort te zijn naar een persoonlijke rekening (Daniel Féret, Front National Belge). Omdat men in Franstalig België sterk het reilen en zeilen in Frankrijk volgt, waren er in de loop van de jaren meerdere partijen die in hun naam verwezen naar het Front National (FN) van toen nog Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, eens aan het hoofd van het FN (nu: Rassemblement National), kon daar minder mee lachen en bedreigde alle Belgische FN’s met een rechtszaak als hun partijnaam nog langer verwees naar het Franse FN.

Eind mei, begin juni werd ‘Chez nous’ (“Bij ons”) als nieuwe partij opgericht door mensen die voornamelijk uit de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen en van de ‘liste Destexhe’ komen. Modrikamen werd bij de verkiezingen in 2010 niet zelf verkozen (een lotje-getik partijgenoot geraakte wel verkozen in een andere kieskring). Modrikamen dacht hierna secretaris te worden van een groep Europese extreemrechtse partijen die Trump-adviseur en alt right-man Steve Bannon wilde bijeenbrengen, maar ook dat werd niets. ‘Liste Destexhe’ is genoemd naar Alain Destexhe die voorheen tot de rechtervleugel behoorde van de liberale MR. De partij van Georges-Louis Bouchez. Destexhe maakte dus een vergelijkbaar parcours als Jean-Marie Dedecker, met als belangrijk verschil dat Dedecker op eigen kracht opnieuw verkozen werd en Destexhe niet. Uit dergelijke politieke laboratoria komt Chez Nous-voorzitter Jérôme Meunier, terwijl anderen van Chez Nous deels datzelfde parcours van losers gedeeld hebben.

Jérôme Meunier toen hij nog kandidaat was voor Liste Destexhe. Intussen met baard erbij klaar voor nieuwe avonturen met Chez Nous, met Gregory Vanden Bruel in het midden op de tweede foto als medeoprichter (foto’s © RV en Facebook).

Het programma waar Chez Nous voor staat is klassiek extreemrechts. Het behoud van onze tradities met onder andere het behouden van of terugkeren naar religieuze namen voor vakantieperiodes rond Pasen, Allerheiligen…, en het behoud van Père Fouettard naast Sinterklaas (te vergelijken met Zwarte Piet). Instellen van nationale prioriteit met onder andere strijd tegen anti-blank racisme en sociale huisvesting eerst voor Belgen. Voorts onder andere ontwikkelingshulp afhankelijk maken van een onmiddellijke stop dat mensen uit het begunstigde land nog naar ons land emigreren, privatiseren van de openbare radio- en televisiezender RTBF, opdoeken van het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding Unia, werkgevers toelaten hoofddoeken te verbieden om de cohesie van de werknemers te bevorderen, spuwen verbieden, kindergeld schrappen voor ouders van delinquente minderjarigen, elke onderneming drie personen laten aanwerven zonder hiervoor sociale bijdragen te moeten betalen, een reglementering opmaken over architecturale stijlen en gebruik van lokaal bouwmateriaal…

Het is een programma waar de voorzitters van Vlaams Belang en van Rassemblement National zich gemakkelijk in kunnen vinden. Jérôme Meunier heeft in zijn Parti Populaire-jaren wel eens contacten gehad met het Front National/Rassemblement National, en heeft ook wat vrienden bij het Vlaams Belang (al had hij ook contacten met Jong N-VA). En zo komt het dat voor de meeting van Chez Nous woensdag 27 oktober niet alleen Chez Nous-voorzitter Jérôme Meunier en medeoprichter Gregory Vanden Bruel aangekondigd worden als spreker, maar ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en interim-voorzitter van het Rassemblement National Jordan Bardella (interim-voorzitter terwijl Marine Le Pen zich voorbereidt voor de Franse presidentsverkiezingen) (foto helemaal bovenaan © RV). Volgens Chez Nous zouden beide partijvoorzitters effectief naar de meeting komen, en niet slechts via een videoboodschap te zien zijn zoals Marine Le Pen in 2014 nog deed bij een verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang in Brussel.  

Alleen is het niet duidelijk waar de verkiezingsmeeting zal doorgaan. Dat zal à la Blood & Honour-concerten pas vlak vóór de meeting bekend gemaakt worden. Het zou in de regio Luik zijn, maar verder is het afwachten. Je moet je vooraf inschrijven én 8 euro betalen, waarna je pas drie uur vóór de meeting begint geïnformeerd wordt waar je moet zijn om Tom Van Grieken in zijn beste Frans te horen. Aan de ingang van de zaal wordt gevraagd je identiteitskaart te tonen. Een en ander wordt zo georganiseerd omdat men vreest dat de in Luik erg militante antifascistische beweging anders zou kunnen verhinderen dat de meeting kan plaatsvinden. Naar Jérôme Meunier vorige week dinsdag 12 oktober 2021 aan de Sud Presse-kranten vertelde, zouden Vlaams Belang en Rassemblement National financiële noch logistieke steun geven aan Chez Nous, maar wel ideologische. “Ces partis nous soutiennent simplement idéologiquement.” Voor de concurrentie (Nation, Agir…) is het slecht nieuws als er een Franstalige extreemrechtse partij is die wél de steun krijgt van de grote voorbeelden in het noorden van het land en van vlak over de landsgrens in het zuiden.

Eerste vraag in een quiz om te zien hoe nauw jouw mening aansluit bij die van Chez Nous: “Ben jij voor het behoud van de kerststallen en onze tradities?” (screenshot website Chez Nous).

Er zijn meerdere extreemrechtse Waalse groupuscules die zich proberen op te trekken aan het Vlaams Belang. Bij een betoging op 9 oktober 2021 ingericht door het Vlaams Belang, tegen de bouw van een nieuwe moskee in Kortrijk, stapte een delegatie van de Parti National Européen (PNE) mee op. Eerder toonde Droite Conservatrice van Valéria Appeltants zich al fan van het Vlaams Belang. Droite Conservatrice is evenwel een belgicistische partij. Chez Nous spreekt zich niet uit over de staatsstructuur. Alsnog lijken de ambities van Chez Nous beperkt tot Wallonië, zodat het geen concurrentie is voor het Vlaams Belang dat zelf wil scoren in Brussel. Onder andere met het verspreiden van Franstalige propaganda, zowel met drukwerk als met het naar het Frans vertalen van haar video’s.

Delegatie van de Parti National Européen (PNE) bij een Vlaams Belang-betoging op 9 oktober 2021 in Kortrijk. Meerdere extreemrechtse Waalse groupuscules willen op een goed blaadje staan bij het Vlaams Belang (foto © Facebook).
Oproep om te protesteren tegen de meeting van Chez Nous (foto © RV).
Advertentie