In de marge van de parlementsverkiezingen aanstaande zondag in Duitsland nemen de neonazi’s van Der Dritte Weg (“De Derde Weg”, foto hierboven © cc. Pixabay/Dittmar Sauer) deel aan die verkiezingen in de Duitse deelstaten Beieren en Saksen. Eén van de verkiezingsaffiches heeft als slogan Hängt der Grünen!. Dat kán opgevat worden als: hang onze verkiezingsaffiches op, want de partijkleur van Der Dritte Weg is groen. Het kan echter ook opgevat worden als: hang de Groenen op, de leden van de zusterpartij van Groen en Ecolo in ons land en GroenLinks in Nederland. Of de affiche mag verspreid worden, was het voorwerp van meerdere beslissingen van rechtbanken.

Der Dritte Weg werd op 28 september 2013 opgericht door voormalige leden van de NPD, partij die volgens het Federale Constitutionele Hof taalkundig én qua programma in de buurt zit van Adolf Hitlers partij NSDAP, en voormalige leden van het Free Network South die als grootste neonazistische koepelorganisatie in Beieren met een twintigtal groepen ‘vrije kameraden’ een jaar later verboden werd. De derde weg die ze in hun naam meedragen is een weg tussen het kapitalisme en het communisme die aansluit bij de ‘linkse’ vleugel van de NSDAP rond de broers Gregor en Otto Strasser. In haar 10-puntenprogramma voor de verkiezingen van aanstaande zondag dat Der Dritte Weg onder andere vertaald heeft naar het Nederlands staat als punt (1) dat het een Duits socialisme wil creëren ver verwijderd van “het uitbuitende kapitalisme” en “het gelijkschakelend communisme”.

Op (2) staat de nationalisatie van de banken en belangrijke bedrijven, en in het kader van de zelfvoorziening voor basisvoedsel het stimuleren van zelfstandigen en familiebedrijven en de landbouw; (3) het stimuleren van kinderrijke gezinnen “om de dreigende volksdood af te wenden” en het invoeren van de doodstraf voor kindermoord en andere zware delicten; (4) om de nationale identiteit van Duitsland te behouden, de migratie naar Duitsland en “het voortdurend asielmisbruik” onmiddellijk stoppen, en criminele en langdurig werkloze buitenlanders stapsgewijs uit Duitsland verwijderen; (5) het bestrijden van de toenemende monitoring en beperkingen van de burgerrechten zowel in de privésfeer als in de openbare ruimte, artikels in het Wetboek van Strafrecht over “verboden politieke meningen en spionagebevoegdheden van de staat” moeten geschrapt worden.

Affiche die je ook op de achtergrond van de foto helemaal bovenaan ziet: Der Dritte Weg gaat voor het nationaalsocialisme van de ‘linkse’ nazi’s Gregor en Otto Strasser die ook een gekruiste hamer en zwaard als symbool hadden, en de omstreden Hängt der Grünen!-affiche (foto’s © Der Dritte Weg en cc. Wikimedia/Superikonosop).

Op (6) staat het recht op persoonlijke eigendom, geloof, huisvesting, medische zorg, vrije tijd… en “het recht en de plicht om te werken” waarbij geijverd wordt voor de invoering van een wettelijk minimumloon; (7) het (her)scheppen van een leefbare omgeving, het “behoud en de ontwikkeling van het biologisch erfgoed van het Volk” en het bevorderen van de gezondheid; (8) geen oorlogshandelingen van het leger in het buitenland, opstappen uit de NATO en geen buitenlandse militaire basissen in Duitsland; (9) vertrekken uit de Europese Unie, en in de plaats een Europese confederatie gebaseerd op de verschillende Europese culturen en de gemeenschappelijke geschiedenis, die gedragen wordt door de wil en soevereiniteit van de Europese volkeren; en (10) “het vreedzaam terugbrengen van alle Duitse gebieden binnen haar volkenrechtelijke grenzen”.

Dat laatste punt bijvoorbeeld is het in deftige taal verwoorden van het vergroten van de Lebensraum (“de leefruimte”) die door Adolf Hitler werd nagestreefd met het annexeren van een aantal gebieden buiten Duitsland. De ‘hondenfluitjestaal’, taal die door ingewijden anders begrepen worden dan door anderen, werd ook gebruikt bij de Hängt die Grünen!-affiches zoals in onze inleiding al uitgelegd. Hang onze groene affiches op, dan wel: knoop de Groenen op. In Zwickau, stad die tot bij ons bekend geraakte wegens de brandstichting om bewijsmateriaal te laten verdwijnen uit het huis van leden van de neonazistische Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), werd op 8 september 2021 beslist dat de affiches uit het straatbeeld moeten verdwijnen.

Beroep hiertegen in een spoedprocedure bij de administratieve rechtbank van Chemnitz leverde Der Dritte Weg op dat de affiches opnieuw mogen opgehangen worden mits op minstens 100 meter afstand van de affiches van Bündnis 90/ Die Grünen, het samenwerkingsverband tussen burgerbewegingen uit voormalig Oost-Duitsland en de Duitse Groenen. De hogere administratieve rechtbank in Bautzen (Saksen) besliste voorbije dinsdag 21 september 2021 dat de affiches toch niet toegelaten zijn. Volgens deze hogere rechtbank beantwoorden de affiches aan het delict van opruiing en zijn ze “geschikt om de openbare vrede te verstoren door aan te zetten tot haat en door de menselijke waardigheid van de leden van de Groenen aan te tasten”. In kleine letters staat op de affiche nog wel: “Maak onze nationaal-revolutionaire beweging in stad en land bekend door middel van affichereclame in onze feestkleuren!”, maar dat kan je vanop enige afstand niet lezen. De ‘Hang de groenen/Groenen op’ staat er véle malen groter op en is voor iedereen wél leesbaar. Vier dagen eerder verbood ook een regionale rechtbank in München (Beieren) de verspreiding van de affiches.

Uiteindelijk zijn de affiches verboden, maar met haar provocatie slaagde Der Dritte Weg erin een haatboodschap te verspreiden én zichzelf in een slachtofferrol te wentelen.

Der Dritte Weg verzet zich ook tegen de ‘coronadictatuur’ – het nationaalsocialisme waar ze naar hunkeren was anders nog wel doortastender in het opleggen van maatregelen – en hoe Der Dritte Weg de andere politieke partijen wegzet (foto’s © Der Dritte Weg).