De voorbije IJzerwake mag dan al de IJzerwake zijn met het minste aantal deelnemers op twintig edities, dat binnen- en buitenlands neonazi’s er naartoe trekken blijft de gewoonte. Dit jaar is ons op de IJzerwake-weide geen eerbetoon opgevallen aan bijvoorbeeld het neonazistisch netwerk Blood & Honour. Maar ook neonazi’s trekken wel eens andere kleren aan, en verschijnen in nieuwe groepen. Een groep die zich ‘Volksverzet’ noemt, baant zich sinds einde vorig jaar een weg tussen de rechtsextremistische groepen in Nederland en zakte al een paar keren af naar Vlaanderen. Laatst dus voor de IJzerwake op 29 augustus 2021.

Volksverzet is ontstaan in Nederlands Limburg en is uitgesproken nationaalsocialistisch. Ze presenteert haar naam vaak in gotisch lettertype en heeft als logo een zespuntige kolovrat. Een soort swastika die de zon symboliseert, en ook de Slavische god Rod. De Slavische opperste god die de belichaming is van al het goede (sic). Het is een variant op de achtpuntige kolovrat die onmiddellijk doet denken aan een dubbele swastika. In korte statements zegt de groep in een opgezwollen taalgebruik: “Volksverzet is een Nationaal Socialistische organisatie, gevestigd in Nederland, met als uiteindelijk doel om de Germaanse landen onder één Nationaal Socialistische vlag te verenigen” en “ons doel is het beschermen en behouden van ons eigen volk, in een wereld die in toenemende manier tracht hen te vernietigen. Volksverzet strijdt om ons volk de middelen te verschaffen om te overleven, en onze kinderen een veilige toekomst te geven. Wij zullen een einde maken aan de haat en vervolging die ons volk hedendaags moet doorstaan.”

In haar 12-puntenprogramma vraagt de Volksverzet: (1) “een onmiddellijke stop op alle immigratie” en “het terugsturen van een overgrote meerderheid van de al aanwezige allochtonen”, (2) “met alle mogelijke middelen strijden om de macht terug te nemen van de zionistische elite die onze wereld economisch en militair in haar macht heeft”, (3) “de creatie van een krachtige overheid met direct toezicht van het volk”, (4) “het verenigen van Nederland met onze Vlaamse volksgenoten en een nauw verbond met de andere Germaanse landen. Om dit te bereiken zal er een einde komen aan onze deelname aan de Europese Unie”, (5) de wetgeving over discriminatie schrappen uit de Nederlandse grondwet en nieuwe wetten “die het voortbestaan van ons volk zullen verzekeren”, (6) een hervorming van het schoolsysteem zodat “fysieke ontwikkeling een grote rol speelt en de normen en waarden van onze samenleving centraal staan”, (7) “het vergroten en versterken van onze militaire macht” en elke burger in staat stellen “om mee te helpen in het beschermen van het volk tegen zowel binnen- als buitenlandse dreigingen”, (8) “de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw moeten gevierd worden”, “het moet weer mogelijk worden voor een gezin om met één werkende ouder comfortabel te leven”, enzovoort.

Volksverzet presenteert zich als een nieuwe nationaalsocialistische groep (foto © Volksverzet).

In oktober-december vorig jaar werden de eerste acties gedaan: het in de Nederlandse provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Noord-Holland verspreiden van posters “Doodstraf voor pedo’s” en in de Nederlandse provincies Limburg en Brabant posters “Onze overheid is de echte ziekte” als reactie op de lockdown als maatregel tegen het coronavirus. In Nederlands Limburg werden ook twee spandoeken “Nederland is van ons” opgehangen. Het eerste weekend dit jaar werd de eerste officiële bijeenkomst gehouden. Met een tiental leden werd een boswandeling gemaakt en verkende men een grot. Het weekend daarna trok men naar Haarlemmermeer, in de provincie Noord-Holland, waar een monument voor het verzet tegen de nazi’s en een monument voor de afschaffing van de slavernij overplakt werd met Volksverzet-posters “Voor Volk en Vaderland”, “White Lives Matter” en “Zionisme is terreur”.

De maanden die volgden werden op diverse plaatsen in Nederland nog meer zelfklevers, posters en spandoeken opgehangen. Een nieuwe zelfklever heeft het Volksverzet-logo op de achtergrond, met daar over heen de tekst “Nationaal Socialisme. We zijn terug!” (zie hierboven). In april en mei dit jaar trekt men ook naar Oostende waar naast de al genoemde zelfklevers ook een zelfklever “Trots Germaans” verspreid wordt. In juni volgt de kustgemeente Bredene waar aan een brug een spandoek “Houd van uw volk” wordt opgehangen. In Oostende worden andermaal zelfklevers verspreid. In Maastricht wordt in diezelfde maand met misplaatst ceremonieel een regenboogvlag in brand gestoken. In juli wordt de fysieke paraatheid opgevijzeld. In augustus wordt in Oostende een spandoek “De overheid de ziekte, wij het vaccin” opgehangen, en een  bezoek gebracht aan café De Klokke in Duffel. Een café in dezelfde categorie als het bekendere donkerbruin café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen. Ook gaat men met enkele leden vuilnis in de natuur opruimen langs de Maas, na de overstromingen in Duitsland, Wallonië en Nederlands Limburg. Eén van de Volksverzet-leden heeft daarbij een T-shirt aan van de Zweedse black metal-groep Bathory, een andere een T-shirt van de Russische nationaalsocialistische black metal-groep M8C8TH.

Eind augustus trekt men naar de IJzerwake in Steenstrate, bij Ieper. De vrijgegeven foto toont een groep van vijftien mensen (foto in kleur helemaal bovenaan © Volksverzet). Het zijn vooral Nederlanders. Achteraan staan enkele Vlamingen. Tot aan de IJzerwake werden de Volksverzet-leden en sympathisanten hoogstens met een tiental gezien. Met het verspreiden van hun zelfklevers, posters en spandoeken wil Volksverzet naast haar boodschap delen ook haar naambekendheid vergroten. De IJzerwake bood hen de kans om Vlamingen aan te spreken voor hun nationaalsocialistisch project.

Volksverzet in Oostende (foto © Volksverzet).

Eén van de Volksverzet-zelfklevers zie je overigens passeren in de uitstekende reportage over het Netwerk van haat die gisteren op de Nederlandse televisie werd uitgezonden en hier nog te herbekijken is. Een reportage van Sander Rietveld over de context waarin groepen als Volksverzet opereren. Volksverzet komt er niet expliciet aan bod, wel andere puur neonazistische organisaties en een Nederlandse versie van Schild & Vrienden, Erkenbrand.