Na Lanaken (2017), Puurs (2020) en Kortrijk (2021) is maandag 8 juni 2021 ook het straatnaambord van de Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos (foto hierboven © Ring TV) verdwenen en wordt zo in deze Vlaams-Brabantse gemeente geen eer meer betoond aan priester-dichter maar vooral ook collaborateur Cyriel Verschaeve. De nieuwe straatnaam herinnert aan de in 2019 overleden Vlaamse schrijfster Mim Van Keer die meerdere boeken schreef onder het pseudoniem Mim El Messaoudi – familienaam naar haar Marokkaanse echtgenoot Abdel-Hamid El Messaouidi.

In 1998 verschijnt het eerste boek van de dan 51-jarige Mim El Messaouidi, Vreemde grootmoeders. Het gaat over Karim, 10 jaar oud en zoon van een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder, die voor het eerst naar Marokko gaat en daar zijn oma ontmoet die volgens de gebruiken van haar streek leeft, met nogal wat bijgeloof, terwijl hij thuis in Vlaanderen wordt geconfronteerd met zijn andere oma die vreemd gedrag begint te vertonen omwille van dementie. Later wordt het ook een vertelmonoloog in theater Sering die bijna tweehonderd keer wordt opgevoerd.

In 2000 volgt Mim El Messaouidis eerste boek voor volwassenen, Vrouw, ziedaar Uw zoon. Aanleiding is een nachtelijk dodelijk ongeval van een Marokkaan zonder geldige verblijfspapieren. In 2004 verschijnt Nadhira, de heks van het Rifgebergte met Marokkaanse volksverhalen. In 2009 Amira Wallada of het verhaal ven een geheime liefde over een Marokkaanse dichter en een Marokkaanse prinses zo’n duizend jaar geleden, dat ook een verhaal is van deze tijd waarin een niet-moslim jongen verliefd wordt op een moslima. Mim El Messaouidi trekt ook het land in om te vertellen over vijftig jaar migratie en de helende kracht van Arabische en Berberse sprookjes.

Mim Van Keer aka El Messaouidi (foto © Ring TV).

Nadat historicus Koen Aerts aankaartte hoe verkeerd het is een straat te vernoemen naar een notoir collaborateur, en op diezelfde nagel bleef kloppen, ging ook in Kapelle-op-den-Bos het licht schijnen. Eind 2019 besliste het gemeentebestuur om de naam Cyriel Verschaevelaan te schrappen en kregen de inwoners de kans om een nieuwe straatnaam voor te stellen. Uit de inzendingen werden drie opties geselecteerd: de Kaat Tilleylaan, naar de in 2012 overleden Vlaamse modeontwerpster, de Margriet De Keersmaeckerlaan, naar het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid in Kapelle-op-den-Bos, en de Mim Van Keerlaan, naar Mim Van Keer. Niet alleen als schrijfster maar plaatselijk ook omwille van haar engagement in het vrijwilligerswerk en als ‘verbindingsfiguur’ bekend.

Corona bemoeilijkte het proces voor de naamsverandering, maar op 25 januari 2021 keurt de gemeenteraad de straatnaamwijziging een eerste keer goed. Daarna volgt het openbaar onderzoek waarbij men desgevallend bezwaren kan indienen, en op 29 maart 2021 wordt de definitieve beslissing tot straatnaamwijziging genomen. Na nog een gemeenteraadsbeslissing op 31 mei 2021 over de praktische gevolgen (gratis aanpassing van identiteitskaart, afspraken met Bpost en gps-diensten…) werd op 8 juni 2021 het nieuwe straatnaambord ingehuldigd. Omwille van de coronamaatregelen werd enkel de familie van Mim Van Keer verwacht, maar spontaan dagen ook buren, vrienden en vele inwoners van Kapelle-op-den-Bos op.

In zijn toespraak roemt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) het literaire werk én het leven van Mim Van Keer als een “pleidooi voor begrip voor de andere”. Mim Van Keer werd naast als auteur ook zeer gewaardeerd als vrijwilligster in de plaatselijke bibliotheek en in rusthuis Akapella. Burgermeester Renaat Huysmans besluit zijn toespraak met: “Het engagement van Mim Van Keer is een voorbeeld voor ons allemaal. Laat ons proberen om ons tolerant en verdraagzaam op te stellen naar anderen, los van afkomst, geloof, geaardheid of geslacht, zonder onze eigenheid te verloochenen. Laten wij ons ook inzetten voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij om zo de geest van Mim levendig te houden. Mim Van Keer heeft haar straatnaam dubbel en dik verdiend.”

Inhuldiging van de Mim Van Keerlaan (foto’s © gemeente Kapelle-op-den-Bos).

Het verdwijnen van de Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos is nog maar eens een streep door de rekening van het al geplaagde Voorpost. In 2012 werd herdacht dat bijna veertig jaar eerder militanten van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) met Operatie Brevier het stoffelijke overschot uit Cyriel Verschaeves graf in Solbad Hall (Oostenrijk) bovenhaalden en naar Alveringem, in West-Vlaanderen, brachten. Voorpost-organisatieverantwoordelijke Luc Vermeulen stond op de eerste rij om die herdenking te organiseren. Dat men niet kan wachten tot 2013 als het precies veertig jaar geleden is, heeft te maken met de gezondheidstoestand van de twee laatste nog levende deelnemers van Operatie Brevier: Roger Spinnewyn die in 2013 overlijdt, en Xavier Buisseret.

In 2017 sneuvelt als eerste de Cyriel Verschaevestraat in Lanaken. Luc Vermeulen trekt met zes Voorpost-militanten naar de gemeenteraadszaal van Lanaken om er te protesteren met affiches ‘Geschiedenisvervalsing? Nee bedankt!’. Het mag evenwel niet baten. Een voor een verdwijnen de straatnamen naar Cyriel Verschaeve uit beeld. De Cyriel Verschaevelaan in Zoersel is de volgende. Alleen in Alveringem houdt men nog hardnekkig vast aan hun Cyriel Verschaeveplein.

Wegens de spreektijd die (een deel van) de Zoerselse gemeenteraadsleden menen nodig te hebben, is de naamsverandering voor de Cyriel Verschaevelaan in Zoersel verschoven naar na de zomer. Volgens bevoegd schepen Michaël Heyvaert (N-VA) is het dossier administratief rond en is er alleen een agendaprobleem. Na ettelijke gemeenteraadszittingen tot ver na middernacht heeft men beslist om de gemeenteraadszittingen in Zoersel telkens om 23u30 te beëindigen. Het gevolg is dat nu ingeschat wordt welke agendapunten men zou kunnen behandelen op een gemeenteraadszitting die eindigt om 23u30. Niet-dringende agendapunten verschuiven daarmee naar een latere gemeenteraadszitting. De naamsverandering voor de Cyriel Verschaevelaan is zo al een paar keren verschoven naar later. Volgens schepen Heyvaert wordt de naamsverandering iets voor in augustus of september eerstkomend. De Cyriel Verschaevelaan in Zoersel zou de Trien Van Hemeldonckstraat worden, naar de eerste vrouw die (in 1921) schepen en (in 1924) burgemeester van Zoersel werd.

Jim Spinnewyn, zoon van Roger Spinnewyn, aan het graf van Cyriel Verschaeve in Alveringem in 2012. Luc Vermeulen (Voorpost) staat klaar voor een hulde aan de uitvoerders van Operatie Brevier (foto © Facebook).