Het is voor iedereen lang geleden dat de benen nog eens gestrekt konden worden tijdens een betoging of optocht. De traditionele 1 mei-optochten bijvoorbeeld werden vervangen door een radioshow of bijeenkomsten voor maximum vijftig mensen. Met de versoepelingen die gisteren van kracht werden, mogen nu “dynamische betogingen (…) die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid” met maximum tweehonderd deelnemers (artikel 14 van het koninklijk besluit van 4 juni 2021). Voorpost heeft van het stadsbestuur in Mechelen toestemming gekregen om aanstaande zondag 13 juni 2021 in Mechelen te betogen van de Veemarkt tot aan het treinstation in Mechelen. Aanleiding is de recente veroordeling van Voorpost-militanten, waaronder actieleider Nick Van Mieghem en organisatieverantwoordelijke Luc Vermeulen (foto hierboven, respectievelijk links en rechts op de foto © AFF). De kans is gróót dat zondag meer dan tweehonderd betogers opdagen in Mechelen. Zal Voorpost dat altijd gefoeterd heeft op anderen, pro Palestinabetogers bijvoorbeeld die met méér samenkwamen dan toegelaten, nu zélf de coronamaatregelen respecteren?

“We hebben ons licht opgestoken bij de collega’s van Antwerpen, Gent en Leuven waar er wel meer manifestaties zijn van Voorpost. Daaruit bleek dat je goede afspraken kan maken met de organisatie”, zei Yves Bogaerts, korpschef van de politie Mechelen-Willebroek, voorbije maandag in Gazet van Antwerpen. Na de risicoanalyse overlegde de Mechelse politie vervolgens met Voorpost. “We brengen onze eigen ordedienst mee, zodat we op een ordentelijke manier onze boodschap kunnen brengen”, verzekert Voorpost-voorzitter Bart Vanpachtenbeke.

Voorpost legt bussen in vanuit heel het land, met opstapplaatsen in Oostende, Brugge, Aalst, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Antwerpen, Hasselt, Bekkevoort en Leuven. Voorpost Nederland legt een bus in met opstapplaatsen in Deventer, Utrecht, Rotterdam en Breda. Voorpost kreeg intussen officieel ondersteuning voor haar betoging van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), Schild & Vrienden, de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), en het Vlaams Seniorenforum Antwerpen en Kempen-Grobbendonk. Extreemrechtse groupuscules als Project Yggdrasil Waasland en Nationale Beweging zakken ook af naar Mechelen, en meerdere Vlaams Belang-kopstukken hebben beloofd hetzelfde te doen. De Vlaams Belang-machinerie is ingezet voor het verspreiden van de jongste Voorpost-affiche voor de betoging zondag. In een in Mechelen opgenomen filmpje roept Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ook nog eens persoonlijk op om te komen betogen.

De vrouw op de Voorpost-affiche hierboven is overigens een fotomodel uit Wit-Rusland (foto’s © Facebook).

Op Facebook hebben al meer dan duizend mensen gezegd naar de betoging zondag in Mechelen te gaan, minstens ervoor geïnteresseerd te zijn. Met alle opstapplaatsen voor de door Voorpost ingelegde bussen, de steun van meerdere verenigingen en politieke prominenten, en de Facebook-toezeggingen heeft men geen glazen bol nodig om te voorzien dat er zondag méér volk dan de tweehonderd toegelaten deelnemers voor een betoging zal zijn. Hoe gaat Voorpost, en in tweede orde de politie, dit in de hand houden? Wat doet Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die zegt zich altijd keurig te houden aan de regels, wanneer hij ziet dat er meer dan tweehonderd deelnemers voor de betoging zijn?

Intussen trapt zowat iedereen, tot Bart De Wever toe, in de door Voorpost en de meeste media verspreide veronderstelling dat de vier Voorpost-militanten veroordeeld zijn voor de slogan ‘Stop islamisering’ op de spandoek die ze op 30 mei 2021 in de buurt van de Grote Markt in Mechelen ontrolden. Nick Van Mieghem in het hierboven al geciteerde Gazet van Antwerpen-artikel: “Het is niet te geloven dat ze ons daarvoor veroordelen voor het aanzetten tot haat en geweld. Waar gaat dat eindigen? Als we morgen een spandoek met ‘stop verfransing’ opentrekken, is dat dan aanzetten tot haat?” Het gaat evenwel niét om de slogan ‘Stop islamisering’, wél om het schrikbeeld dat opgehangen wordt alsof elke vrouw in ons land een nikab of boerka zal moeten dragen.

Uittreksels uit het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen, 26 mei 2021 (foto’s © RV).

Voorbije maandag 7 juni 2021 heeft de politie in Schoten een andere Voorpost-spandoek ‘Stop islamisering’ in beslag genomen bij een actie aan de BuSO-school ’t Lommert. Een kleine school die algemene en beroepsgerichte vorming aanbiedt aan jongeren met leermoeilijkheden en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen. De reden voor de Voorpost-actie? Volgens Voorpost moeten leerlingen die er grootkeuken volgen achteraf het zelf klaargemaakt halal eten proeven. Dat is anders voor moslim leerlingen die omwille van hun geloof niet verplicht zijn om klaargemaakt niet-halal eten te proeven. Directrice Pegie Smets spreekt dat tegen. Volgens haar was het ‘gewone’ gehakt toevallig op en werd dan maar besloten om met halal gehakt hamburgers te bakken. Iedereen was vrij om achteraf al dan niet te proeven, maar iedereen liet het zich smaken. Een Voorpost-actie much to do about nothing dus. Voorpost kreeg haar spandoek woensdag al terug. Er is geen proces-verbaal opgesteld, wel een informatierapport opgemaakt.

Voorpost heeft inmiddels beroep aangetekend tegen het vonnis in Mechelen. Volgens juristen is de kans reëel dat het hof van beroep van Antwerpen tot een andere uitspraak komt dan de rechtbank in eerste aanleg in Mechelen. Hetzelfde gebeurde trouwens ook met de coronamaatregelen van de regering-De Croo die in eerste aanleg als ongrondwettelijk beoordeeld werden, maar in beroep toch op een wettelijke basis beschouwd worden.

Voorpost heeft haar kritiek op het vonnis in Mechelen intussen verruimd naar kritiek op censuur tout court (zie de affiche hierboven) en wordt daarbij gesteund door Vlaams Belang en N-VA. Het is allemaal heel juridisch-technisch maar komt erop neer dat via het geschreven woord aanzetten tot haat, discriminatie en geweld strafbaar is, en effectief vervolgd kan worden als het is omwille van racisme, xenofobie en negationisme. Het wordt feitelijk niet vervolgd als het is omwille van seksisme, homohaat, geloofsovertuiging en dergelijke meer. Omdat dit een procedure bij het hof van assisen vergt, en men daar in de praktijk niet aan begint. Om de slachtoffers van laatstgenoemde haatmisdrijven niet in de kou te laten staan, moet het voor herziening openverklaarde artikel 150 van de grondwet effectief herschreven worden. “Wat strafbaar is, moet je ook kunnen vervolgen”, betoogde Dirk Voorhoof gisteren terecht in De Standaard. Vlaams Belang en N-VA willen bovendien dat aanzetten tot haat en discriminatie verdwijnt als strafbaar, en er enkel nog aanzetten tot geweld overblijft als strafbaar. Beseft men wel in wat voor een samenleving we terechtkomen als aanzetten tot haat en discriminatie bon ton wordt, wanneer het zelfs in principe niet meer strafbaar is?

De Voorpost-ordedienst vijf jaar geleden in Gent (foto © AFF).