Zaterdag 24 augustus 2019 gaan negen leden en sympathisanten van Right Wing Resistance Vlaanderen op pad om een bezoek te brengen aan het Fort van Breendonk (foto hierboven © Facebook). Het Fort is bekend omwille van de circa vierduizend mensen die er door de nazi’s gevangen werden gezet tussen september 1940 en september 1944, in een regime dat erger was dan in de concentratiekampen waar een deel van de gevangenen later terechtkomt. Wanneer een foto van het bezoek uitlekt, waarop te zien is dat iemand er de Hitlergroet uitbrengt, wordt een onderzoek opgestart. De correctionele rechtbank van Mechelen heeft de man die de Hitlergroet uitbracht vandaag, 2 juni 2021, veroordeeld tot zes maanden cel met drie jaar uitstel en een geldboete van 800 euro.

Right Wing Resistance Vlaanderen is een groep die voor het eerst naar buiten is gekomen in de rand van een Voorpost-betoging op 24 februari 2019. Gevraagd naar de ideologische strekking van Right Wing Resistance Vlaanderen zegt spilfiguur Kevin ‘Bubs’ De Graeve: “ns” (= nationaalsocialistisch). Op de geboortedag van Adolf Hitler wordt op de Facebookpagina van Right Wing Resistance Vlaanderen de Führer gefeliciteerd met zijn verjaardag. Right Wing Resistance Vlaanderen introduceert in Vlaanderen ‘Der Kühnengruß’, een in Duitsland verboden alternatieve Hitlergroet met  de rechterarm schuin uitgerekt, de duim, wijsvinger en middelvinger gespreid, de andere vingers naar beneden gebogen, waarmee men de letter ‘w’ van ‘Widerstand’/’Weerstand’ wil vormen.

In de casinozaal in het Fort van Breendonk, een ruimte die destijds dienst deed als eetzaal en kantine van de SS, en ook als rechtbankzaal, hangt aan een wand een swastika en de SS-leuze Meine Ehre heißt Treue. De dan 23-jarige Gunnar Verreycken wil per se hieronder poseren terwijl hij de Hitlergroet maakt, en vraagt een van zijn vrienden om er een foto van te maken met zijn smartphone. Een tweede vriend maakt een foto van het tafereel die later op de redactie van De Morgen en VRT NWS belandt. De Morgen en VRT NWS publiceren er op 23 november 2019 een artikel over.

Right Wing Resistance Vlaanderen op 24 februari 2019 in Zeebrugge, en Gunnar Verreycken (tweede van rechts op de kleinere foto) op 7 juli 2019 in Antwerpen te midden mensen die ‘Der Kühnengruß’ brengen na een lezing door de veroordeelde leider van het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw (BBET) Tomas Boutens. Tegenwoordig ook bekend om zijn connectie met Jürgen Conings (foto’s © Facebook).

In tegenstelling tot wat Vlaams Belang-woordvoerder Jonas Naeyaert beweert, kent men bij het Vlaams Belang wel degelijk Gunnar Verreycken. Hij is niet alleen een zoon van voormalig Vlaams Belang-parlementslid Rob Verreycken en kleinzoon van medeoprichter van het Vlaams Blok Wim Verreycken. Op 30 maart 2019 staat Gunnar Verreycken met een Vlaams Belang-vlag te zwaaien op een Vlaams Belang-congres in Gent, vlak achter de op het podium geroepen Vlaams Belang-prominenten.

Speurders hopen bij een huiszoeking de smartphone van Gunnar Verreycken in beslag te kunnen nemen, maar dan blijkt die smartphone al in beslag genomen te zijn in het kader van een ander onderzoek. Een onderzoek naar belaging en bezit van kinderporno. Op de smartphone staat een foto van Gunnar Verreycken met gestrekte rechterarm in Breendonk, en nog meer. “Er werden foto’s teruggevonden waarop te zien is dat hij (= Gunnar Verreycken, AS) in een SS-uniform poseerde. Er waren ook andere beelden te zien waaruit zijn nazisympathieën bleken”, zegt openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem op de rechtbankzitting in Mechelen op 21 april 2021.

Verder bevatte de smartphone veel racistische berichten, 28 audiobestanden met Duitse marsliederen en het chatbericht “Als het Vlaams Belang aan de macht is, zal ik een rol in de inquisitie nemen en wraak nemen”. Mensen waarmee de beklaagde ruzie had, werden uitgescholden voor “laffe Jood” of met “ze moesten u naar Auschwitz sturen”. “Dit is niet te vergelijken met een dronken voetbalsupporter die de Hitlergroet brengt”, zegt advocaat Jos Vander Velpen die optreedt namens de Liga voor Mensenrechten en de politieke gevangenen en hun familie. “Dit is een bewuste actie op een plaats waar mensen werden opgehangen of zaten te wachten op hun deportatie.” Ook Unia stelde zich burgerlijke partij en vaardigde een advocaat af naar de rechtszaak.

Leden en sympathisanten van Right Wing Resistance Vlaanderen in de casinozaal in het Fort van Breendonk, en Gunnar Verreycken die er de Hitlergroet uitbrengt (foto’s © Facebook).

Gunnar Verreycken verschijnt niet op de rechtbankzitting. Hij zou nu in Ierland wonen en werken. Voor de rechtbank in Mechelen wordt hij verdedigd door advocaat Marc Hendrickx. Ook bekend als gemeenteraadslid in Mechelen en voormalig schepen en parlementslid voor de N-VA. Als schepen kwam hij enkele keren in opspraak, de laatste keer toen hij weigerde een koppel te huwen omdat de vrouw hem geen hand wilde geven. Men kan dit laatste betreuren, maar een schepen geen hand willen geven is geen geldige reden om een huwelijk te weigeren.

“Mijn cliënt heeft misschien een politieke mening die niet de uwe noch die van de procureur of de mijne is, maar dat kan hem niet kwalijk worden genomen. Hij komt uit een familie met een bepaalde politieke mening en die werd hem van jongs af ook meegegeven”, pleit Marc Hendrickx. Onmiddellijk na het bekend worden van de Hitlergroet van zoon Gunnar in Breendonk noemde vader Rob Verreycken het een “kwajongensstreek”, maar ook na de rechtbankzitting op 21 april 2021 blijft hij volhouden dat het slechts een “kwajongensstreek” is.  Het is in ieder geval niet de enige ‘kwajongensstreek’ in de familie Verreycken. Zie ook wat Het Nieuwsblad en anderhalf jaar later Gazet van Antwerpen schrijven over de familie Verreycken.

Drie generaties Verreycken: v.l.n.r. Wim Verreycken, Rob Verreycken en Gunnar Verreycken. Wim Verreycken bij een actie in Antwerpen in 1997, Rob en Gunnar Verreycken bij een actie in Brussel in 2019 (foto’s © AFF en Facebook).

De oudste veroordeling in ons land voor het uitbrengen van een Hitlergroet dateert van 26 maart 2001 omwille van de Hitlergroet die een vrouw  uitbrengt tijdens een gemeenteraadszitting in Antwerpen op 29 maart 1999. De vrouw wordt hiervoor veroordeeld tot een celstraf van drie maanden en een geldboete. Omdat ze niet eerder veroordeeld is tot een criminele straf, of een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de celstraf met uitstel gedurende drie jaar verleend. In het vonnis wordt niet verwezen naar een ander feit dat nochtans de media haalde. Op 20 april 1992 werd in haar woning in de Kroonstraat in Borgerhout een feestje gegeven omwille van de verjaardag van Adolf Hitler.

Op 20 juni 2002 bevestigt het hof van beroep het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Het hof vindt dat de uitgesproken straf aangepast is aan “de gevolgen die worden beoogd met het brengen van de Hitlergroet, met name het aanzetten tot onverdraagzaamheid tegenover anderen en het uitlokken van wederzijds geweld waardoor buurten voor iedereen onleefbaar worden en waardoor de samenleving in haar essentie wordt aangetast”.

Bij een volgende Hitlergroet in een gemeenteraadszaal, deze keer door een Vlaams Blok-gemeenteraadslid in Boom op 2 januari 2001, is het tarief van de rechtbank in Antwerpen op 4 februari 2002 ongeveer hetzelfde als een jaar eerder. Drie maanden cel met uitstel, de geldboete is wel verdubbeld. Advocaat ter verdediging in deze laatste zaak is… Rob Verreycken.

“Deze man is nooit lid geweest van onze partij en wij distantiëren ons ook volledig van hem”, zegt Vlaams Belang-woordvoerder Jonas Naeyaert over Gunnar Verreycken. Maar op 30 maart 2019 was Gunnar Verreycken een van de vlaggendragers op het podium voor een Vlaams Belang-congres in Gent, en op 1 mei 2019 konden leden van Right Wing Resistance Vlaanderen probleemloos deelnemen aan de nationale 1 mei-activiteit van het Vlaams Belang in Ninove (foto’s © Facebook).