Het wordt omwille van corona weer een rare 1 mei. Geen optochten met duizenden deelnemers noch gezellig weerzien voor- of achteraf. Bij Vooruit gaat men virtueel met elkaar klinken met voor de gelegenheid gebrouwen Vooruit-bier in het glas of een blik (?!). Vooruit, vakbond ABVV en mutualiteit De Voorzorg maken op 1 mei van 9.00 tot 17.00 uur 1 mei-radio, waarbij men zich voor de muziekkeuze kan inspireren op de top-10 van antifascistische en rebelse muziek die hier vorig jaar werd samengesteld en de meer dan 100 andere nummers die geselecteerd werden met het oog op die top-10. Daarnaast zijn er ook nog wandelingen en andere zaken in de aanbieding. De PVDA verzamelt in meerdere steden voor samenkomsten van maximum 50 mensen (meer is niet toegelaten omwille van corona). Daarnaast is er online de toespraak van Peter Mertens en een dansversie van Bella Ciao. Spijts het Vlaams Belang sinds 1996 1 mei-bijeenkomsten inricht, wordt het dit jaar niet meer dan een online toespraak van voorzitter Tom Van Grieken. Vanuit een park in Mechelen, met 50 figuranten in een wit T-shirt. Maar het Vlaams Belang is natuurlijk niet echt een sociale partij. Het bizarst wordt het in Luik.

In de Vurige Stede verzamelt het extreemrechtse Nation haar troepen onder de slogan Het feest van de arbeid, tegen het uitschot. Voor een eerste mei van de eerlijke mensen. Nation is in september 1999 opgericht door Hervé Van Laethem die voordien leider was van het neonazistische L’ Assaut. Vanaf 2003 neemt Nation deel aan de verkiezingen. Slechts eenmaal levert dat een verkozene op: een gemeenteraadslid in Verviers in 2006. Nation-leden ontpoppen zich als een privémilitie die in 2014 de betogers te lijf gaat die protesteren tegen een Vlaams Belang-meeting in hartje Brussel waarvoor de komst van Marine Le Pen is aangekondigd, en in 2016 als een dakloze, die van linkse sympathieën verdacht wordt, op de grond geslagen en gestampt wordt. Van 2015 tot 2019 is Nation opgenomen in de (excuses voor de misplaatste naam) Alliance for Peace and Freedom (APF) waar onder andere ook het Griekse neonazistische Gouden Dageraad lid van is. Op een bijeenkomst in 2019 ter voorbereiding van de viering van het twintigjarig bestaan van Nation komt het letterlijk tot een vechtpartij tussen Hervé Van Laethem en de toenmalige nr. 2 van Nation, Olivier Balfroid, waarna die een andere extreemrechtse groupuscule opricht. Op foto’s van partijbijeenkomsten van Nation en de nieuwe Parti National Européen (PNE) zijn de eerstvolgende maanden telkens ongeveer evenveel mensen te zien, een twintigtal of wat meer.

Affiche voor de 1 mei-bijeenkomst van Nation dit jaar in Luik, en Nation-militanten in actie in Brussel om een Vlaams Belang-meeting waarvoor de komst van Marine Le Pen is aangekondigd te verdedigen tegen protest van antifascisten (foto’s © Facebook).

Allebei in de marginaliteit verzeild, besluiten het in 2008 in Vlaanderen opgerichte Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en het Franstalige Nation een samenwerkingsverband op te zetten. Het N-SA, met als boegbeeld Eddy Hermy en als voorzitter Jan De Beule, verandert van naam. ‘Nationale Beweging’ is de nieuwe naam; Nation blijft Nation. De eerste keer dat ze samen op straat komen, is op 21 februari 2021 in Schoten, woonplaats van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, waar op de parking van een sportzaal met een zeventigtal mensen geprotesteerd wordt tegen de vrijheidsberovende maatregelen omwille van het coronavirus. Het merendeel van de aanwezigen zijn evenwel geen lid van Nationale Beweging of Nation, maar lid van Project Thule van Tomas Boutens, Project Yggdrasil van Rob Verreycken of individuen los van groupuscules maar altijd aanwezig bij extreemrechtse manifestaties. De opvallendste spreker is Carrera Neefs, die naam maakte met op 11 november 2020 bloemen te gaan neerleggen op het graf van de eerste Nederlandse vrijwilliger voor de Waffen-SS.

Carrera Neefs werd bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 in Wuustwezel verkozen op een lijst van de N-VA. De maanden nadien valt ze voor de charmes van Dries Van Langenhove en Tom Van Grieken, en wordt ze lid van het Vlaams Belang. Met haar blonde looks en veelvuldige aanwezigheid op partijbijeenkomsten wordt ze vlug populair bij de Vlaams Belang-militanten. Partijvoorzitter Tom Van Grieken veroordeelt niet het bloemen gaan neerleggen aan het graf van een Nederlandse vrijwilliger van de Waffen-SS. Hij heeft meer moeite met de dirndl, de traditionele Beiers/Oostenrijkse klederdracht, die Carrera Neefs bij die gelegenheid droeg. Tom Van Grieken noemt het “een carnavalsoutfit”. Als Carrera Neefs vervolgens weigert een loyauteitsverklaring ten overstaan van de Vlaams Belang-top te ondertekenen, kan Tom Van Grieken niet anders dan Carrera Neefs uit de partij te zetten. Carrera Neefs is al langer bevriend met Jan De Beule (N-SA/Nationale Beweging) en wordt na haar uitsluiting bij het Vlaams Belang op het schild geheven bij Nationale Beweging. In Schoten mag ze, samen met Hervé Van Laethem en comedian Eddy Hermy, de aanwezigen toespreken.

Carrera Neefs op 11 november 2020 op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn (Nederlands Limburg), en Carrera Neefs bij een verkoopstand van Schild & Vrienden (foto’s © Facebook).

In de geboortestad van Eddy Hermy wil Carrera Neefs aanstaande 1 mei andermaal het woord voeren naast Hervé Van Laethem. Of het ervan komt, is nog af te wachten. Nation wil bijeenkomen op de prestigieuze Place Saint-Lambert in Luik, maar antifascisten zijn zo leep geweest om toelating te vragen om op dezelfde plaats, iets vroeger op de dag, bijeen te komen (foto helemaal bovenaan). Het haalt herinneringen boven aan een van de best geslaagde antifascistische acties.

Op 1 mei 2013 wilde de voorloper van Nationale Beweging, het N-SA, in Borgerhout betogen tegen de aanwezigheid van de PVDA in het districtsbestuur van Borgerhout. Burgemeester Bart De Wever geeft daarvoor zijn toestemming. De aankondiging dat rode vakbondsmensen uit Luik op 1 mei naar Antwerpen zouden afzakken, zorgt voor zenuwachtigheid op het Antwerps stadhuis. Ook de inwoners van Borgerhout zijn niet te spreken over de aangekondigde betoging, en prompt wordt op het Moorkensplein in Borgerhout – waar het N-SA haar betoging wilde beëindigen – een buurtfeest ingericht. Daar kan men op het Antwerps stadhuis niet tegen op, en de toelating om te betogen voor het N-SA wordt ingetrokken. In ruil mag het N-SA op 1 mei nog wel een persconferentie houden in café Den Bengel aan de Grote Markt in Antwerpen, maar er is politiebescherming nodig opdat Eddy Hermy, Jan De Beule en een derde N-SA’er het café heelhuids kunnen verlaten gezien de vakbondsmensen die ter hoogte van het café staan.

Moet het stadsbestuur van Luik toelaten dat Carrera Neefs en Hervé Van Laethem publiek hun herinneringen bovenhalen, en dan nog op 1 mei? Carrera Neefs ging niet alleen op 11 november 2020 in Nederlands Limburg bloemen neerleggen aan het graf van Waffen-SS’er Willem Heubel. Drie dagen later is ze, samen met vader Pieter Neefs, in het noorden van Nederland, in Arnhem op bezoek bij NVU-leider Constant Kusters. Samen brengen ze een bezoek aan het graf van ‘De Zwarte Weduwe’ Florrie Rost van Tonningen-Heubel. De zus van Willem Heubel en echtgenote van NSB-voorman Rost van Tonningen. Ook Nation-covoorzitter Hervé Van Laethem heeft overigens iets met graven van fascisten. Hij begon zijn politiek activisme met een bezoek aan het graf van Rudolf Hess, door Adolf Hitler benoemd als zijn plaatsvervanger. Toen het N-SA in 2011 vroeg om op 1 mei in Gent een eigen manifestatie te mogen houden, kreeg het N-SA enkel toestemming om op 30 april, en niet in het stadscentrum, haar vlaggen te ontrollen.

Sfeerbeeld van het buurtfeest op het Moorkensplein in Borgerhout op 1 mei 2013 (foto © YouTube), en het N-SA (nu: Nationale Beweging) op hun 1 mei-bijeenkomst op 30 april 2011 in Gent. Met vlaggen waarop een hamer en een zwaard die verwijzen naar de ‘linkse’ nazi’s Gregor en Otto Strasser (foto © Facebook).