Sinds 3 februari 2021 gaat er geen dag voorbij of er komen verhalen boven water over hoe Sihame El Kaouakibi (foto hierboven © VRT NWS) kennelijk geld van projecten voor maatschappelijk kwetsbare jongeren als Let’s Go Urban of WeLove BXL misbruikte voor persoonlijke doeleinden. Hetzij door subsidiegeld te versluizen naar een van haar persoonlijke vennootschappen (A Woman’s View, WannaWork, Point Urbain), hetzij door subsidiegeld voor andere privédoeleinden aan te wenden (met geld voor een project in Molenbeek een andere kleur geven aan de eigen slaapkamerkast in Antwerpen enzomeer). De verontwaardiging is terecht, maar komend van bepaalde politici is het wel dubieus. Diezelfde politici gaven aan de projecten van El Kaouakibi buitenmatig veel subsidies in vergelijking met andere, minder blitse maar goed werkende, projecten. En nu grijpen sommigen de zaak aan om het hele subsidiesysteem in vraag te stellen. Het Vlaams Belang voert al langer actie onder de slogan Snoei in de multicul-subsidies, voorbije donderdag kopte ’t Pallieterke op haar voorpagina “Schaf de integratie-industrie af”, en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) opende voorbije vrijdag in De Afspraak op vrijdag de poort om alle subsidies in de sociaal-culturele sector in vraag te stellen. Met de coronafactuur als excuus.

Sihame El Kaouakibi trekt in 2008 de aandacht van Open VLD-politica Marleen Van Ouytsel die in Antwerpen met de Zomerschool het Nederlands van kinderen van nieuwkomers wil bijspijkeren tijdens de zomervakantiemaanden. De danslessen van El Kaouakibi vallen er in de smaak. Marleen Van Ouytsel stelt Sihame El Kaouakibi voor aan burgemeester Patrick Janssens en schepen voor Jeugd Leen Verbist (beiden sp.a), en het in 2009 opgerichte Let’s Go Urban krijgt de eerste subsidies om jongeren via dans en urban culture te empoweren. Volkomen terecht. Let’s Go Urban krijgt ook een lokaal vlak naast muziekcentrum Trix, waar eerder de stedelijke jeugddienst huisde.

De geldkraan gaat pas goed open als Bart De Wever (N-VA) in 2013 het Antwerps stadhuis inneemt. Bij de N-VA wantrouwt men het sociaal middenveld en het verhaal van Sihame “niet zeuren, kansen grijpen” El Kaouakibi is volledig in overeenstemming met de partijlijn. Op de Leaders Meeting in Parijs in 2016 geraakt Jan Jambon onder de indruk van de vlotte babbel van Sihame El Kaouakibi. Jambon is op zoek naar een jeugdproject na de aanslagen op 22 maart 2016, en in 2017 wordt WeLove BXL opgericht om activiteiten à la Let’s Go Urban te ontplooien in Molenbeek. De al jaren in Molenbeek ploeterende jeugd- en andere verenigingen hebben alleen het kijken ernaar. Dat zakenlui als Thomas Leysen, Luc Bertrand en anderen El Kaouakibi volop steunen, sterkt de N-VA in haar keuze. Het is op de achterkant van papier van Deloitte dat de structuur van vennootschappen rond El Kaouakibi wordt uitgetekend, inclusief hoe je daarmee geld voor persoonlijk gewin kan trekken uit Let’s Go Urban.

Het is op de achterkant van papier van Deloitte dat de structuur van vennootschappen rond El Kaouakibi wordt uitgetekend (foto © RV).

Volgens De Tijd heeft Jan Jambon gepolst naar de politieke interesse van Sihame El Kaouakibi, maar El Kaouakibi is hard to get om in de taal van het ‘empoweren’, het ‘J.J.House’ en meer van dat te blijven. “Moeilijk om te krijgen”. Sihame El Kaouakibi neemt wel een mandaat van Open VLD in de raad van bestuur van de VRT aan, maar engageert zich pas bij de verkiezingen op 26 mei 2019 echt voor Open VLD. Als bij toeval heeft Sihame El Kaouakibi het jaar voordien nog een subsidie van enkele honderdduizenden euro’s gekregen vanwege het Digital Belgium Skills Fund van toenmalig minister voor digitalisering Alexander De Croo (Open VLD). Toch is de aanleiding voor het engagement in de politiek dat de N-VA einde 2018 uit de regering-Michel stapt omwille van het Marrakeshpact en dat online argumenteert op een wijze die nadien overgenomen wordt door het Vlaams Belang.

Dat Sihame El Kaouakibi, als Vlaams parlementslid behorend tot de bestuursmeerderheid in Vlaanderen, na de regeerverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon meteen het woord neemt voor enkele kritische bemerkingen bij dat regeerakkoord, wordt haar niet in dank afgenomen. Sihame El Kaouakibi schrijft mee aan een resolutie van de meerderheid over het bestrijden van discriminatie, waarvan zij denkt dat de resolutie de deur laat open staan voor het vaststellen van discriminatie via praktijktesten. Als de N-VA die deur na de stemming van die resolutie fors dicht slaat, stemt Sihame El Kaouakibi mee met een resolutie van de oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA pro praktijktesten. Bij de N-VA is de liefde nu definitief over and out, spijts bij het stadsbestuur van partijvoorzitter-burgemeester Bart De Wever een project rond praktijktesten uitgevoerd wordt. Een toegift aan coalitiepartner sp.a, op voorwaarde dat daar niet teveel over gecommuniceerd wordt. Dat de verbouwing van een oude feestzaal tot Urban Center voor Let’s Go Urban niet snel genoeg ging om er nog mee uit te pakken tijdens de verkiezingscampagne in 2019 had al eerder een domper gezet op het enthousiasme voor Sihame El Kaouakibi op het Antwerps stadhuis.

Na een audit van I-Force, op vraag van enkele bestuursleden die de geldstromen bij Let’s Go Urban verdacht vinden, stelt de rechtbank een voorlopige bewindvoerder aan voor Let’s Go Urban. Zowel de stad Antwerpen (voor Let’s Go Urban) als het ministerie van Binnenlandse Zaken (voor WeLove BXL) openen een eigen onderzoek, zoals ook het Antwerps parket en de Bijzondere Belastingsinspectie. De vraag die iedereen zich stelt, is waarom de gewone opvolging van subsidiedossiers door de stedelijke, provinciale, Vlaamse en federale overheid niet eerder malversaties aan het licht bracht. Kleine gesubsidieerde organisaties moeten bij wijze van spreken voor elke aankoop van een pen en een blok papier verantwoording afleggen. Hoe zwaarder men gesubsidieerd is, hoe moeilijker de controle is. De boekhouding van een kleine zelfstandige is sneller doorgelicht dan de boekhouding van een multinational. Vraag is ook maar hoe sterk de ogen van waarnemers vanuit de administratie zijn, wetend dat het om een chouchou van de politiek gaat.

Vlaams Belang-actie tegen subsidies voor “het multiculturele en links-activistische middenveld” (foto © Facebook).

Het Vlaams Belang heeft de zaak-El Kaouakibi niet nodig om op 16 februari 2021 voor het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon met een handvol militanten en zeventig symbolische koffers te protesteren tegen subsidies waarbij “het multiculturele en links-activistische middenveld steevast op zijn wenken (wordt) bediend”. Vanuit het kabinet-Jambon wordt geargumenteerd dat men bij het Vlaams Belang goed genoeg weet dat door het inschakelen van de ‘ideologische alarmbelprocedure’ door de oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA geen aanpassing van de subsidieregels met ingang van 1 december 2019 mogelijk was, en er pas wijzigingen mogelijk zijn voor de subsidieperiode 2026-2030.

In haar boek Coming In verklapt Sihame El Kaouakibi overigens dat bij de onderhandelingen voor de vorming van de Vlaamse regering er op de documenten van de N-VA kruisjes staan achter de opgesomde verenigingen van mensen met andere roots. Toen men vroeg waarom, was het antwoord aan de overzijde van de tafel: “Killen” (“Dood doen”).

’t Pallieterke titelde vorige week donderdag 1 april 2021 op haar voorpagina: “Schaf de integratie-industrie af”. Een citaat dat ’t Pallieterke haalde uit een tweet van Dyab Abou Jahjah. De vraag is maar of ’t Pallieterke en Dyab Abou Jahjah hetzelfde einddoel voor ogen hebben. In een opiniebijdrage in De Morgen ’s anderendaags hekelde Abou Jahjah “hoe wij als samenleving sociaal werk hebben laten aanvreten door de marktlogica, waardoor het een product werd dat je kunt kopen en verkopen”. Toen de N-VA in Antwerpen de daklozenopvang wilde vermarkten, en er aan dacht om het privébedrijf G4S Care die daklozenopvang te laten uitbaten, hebben we daar in ’t Pallieterke nooit een woord van afkeuring over gelezen.

“Schaf de integratie-industrie af”: de natte droom van extreemrechts (foto: ’t Pallieterke, 1 april 2021 © RV).

Vrijdag 2 april 2021 is in het VRT-programma De Afspraak op vrijdag Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) te gast. Hij noemt de subsidiecultuur “een van de Vlaamse ziektes” (zie vanaf 25’30” in de uitzending). Volgens Ben Weyts moeten de facturen van de coronacrisis en het daaruit voortvloeiend begrotingstekort aangegrepen worden om “die Vlaamse ziekte aan te pakken”, “heel die subsidiecultuur moet op de schop, daar moeten we eerlijk in zijn” (zie vanaf 27’50” in de uitzending). De ondersteuning aan de bedrijven en andere coronamaatregelen stelt Weyts niet in vraag, het zijn andere subsidies die Weyts met de coronafactuur als opportuniteit voor de bijl wil laten gaan.

Youssef Kobo twitterde denkend aan Sihame El Kaouakibi: “Toch wel een opmerkelijke prestatie, om helemaal alleen, op eigen kracht, een hele sector te kelderen.” Youssef Kobo stelt zich op Twitter voor als een “entrepreneur” die met A Seat At The Table “mentoring and leadership program for disadvantaged youth, students and young professionals” uitvoert. Sihame El Kaouakibi heeft het vertrouwen in het nieuwe welzijnswerk onherroepelijk beschaamd. Maar het is in de eerste plaats de politiek die de verkeerde keuze heeft gemaakt door ongelofelijk veel euro’s richting Sihame El Kaouakibi te laten rollen, terwijl anderen voor het jeugd-, welzijns- en sociaal-cultureel werk elke euro vier keer moeten omdraaien en verantwoorden. Nu ook die laatste subsidies in vraag stellen, is dubbel in het gezicht spuwen.

Ben Weyts (N-VA): “De subsidiecultuur is een van de Vlaamse ziektes die we naar aanleiding van de coronafactuur moeten aanpakken.” (foto © VRT/De Afspraak op vrijdag).