Auteurs en historici die het Vlaams Belang willen beschrijven, en dat goed willen doen, zullen er een hele klus aan hebben. Zo is er wel eens een verschil tussen wat de kiezers van het Vlaams Belang willen en wat de partijleiding wil. De Vlaams Belang-top gaat onverkort voor een onafhankelijk Vlaanderen, maar slechts 1 op 3 kiezers van het Vlaams Belang wil dat. Ook is er wel eens een verschil tussen de officiële partijlijn en wat mandatarissen zeggen. Bijvoorbeeld over drones (foto hierboven © cc. Unsplash/Ricardo Gomez Angel).

Het gebruik van drones in deze coronatijd kwam in het voorjaar een eerste keer in beeld. Mensen met een tweede verblijf waren niet welkom aan de kust, en met drones wilde men opsporen of ze toch niet stiekem aan de kust verbleven. Een drone met een warmtecamera werd ingezet door de politie. Niet aan villa’s of appartementen voor rijke bewoners, maar om tweedeverblijvers in vakantieparken en campings op te sporen.

Met de kerst- en eindejaarsperiode in het vooruitzicht werden de drones opnieuw bovengehaald, maar de procureurs-generaal trokken een streep: “Drones dienen vooral tegen zware criminaliteit”, en niet om op te sporen of er binnen iemand teveel aan de feesttafel zit, dan wel aan de vuurkorf in de tuin staat. Een drone de lucht insturen om zicht te krijgen op de drukte in een winkelstraat kan wel. Wat niet kan, is drones om het vuurwerkverbod te controleren. “Vuurwerk afsteken is strafbaar, in dat geval heb je te maken met een gerechtelijke opsporing. Daarvoor mag de politie geen drone gebruiken. Wij vinden ook dat het niet in verhouding staat tot de misdrijven waarvoor de drone wordt uitgestuurd”, zegt Johan Delmulle, voorzitter van het college van procureurs-generaal.

Sam Van Rooy en Tom Van Grieken die enkel oog hebben voor hun smartphone (foto © AFF), maar staan ze achter dezelfde boodschap (foto © Facebook)?

Vooraleer de procureurs-generaal zich over het gebruik van drones uitgesproken hadden, was er weerwerk vanuit politieke hoek. De PVDA lanceerde de petitie Geen drone voor mijn raam. Aan de andere kant van het politieke spectrum, bij het Vlaams Belang, dacht men hetzelfde. “Politie controleert op oudjaar met warmtedrones”, titelde De Tijd. “Dit gaat toch veeeeeel te ver!”, repliceerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op Facebook.

Wie het niet zo begrepen heeft, is Sam Van Rooy – politieke zoon van Filip Dewinter, Vlaams parlementslid en Vlaams Belang-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad. Dinsdagavond 15 december 2020 interpelleerde hij burgemeester Bart De Wever over de maatregelen van het stadsbestuur om de eindejaarsperiode in Antwerpen en haar districten rustig te laten verlopen, en in het bijzonder om het verbod op het gebruik van vuurwerk te handhaven. Het antwoord van burgemeester Bart De Wever volstond niet voor Sam Van Rooy, en hij vroeg of de burgemeester overweegt voor “vuurwerkjihadjongeren” drones in te zetten.

Sam Van Rooy: “Ik wil niet in een samenleving terecht komen waar mensen Nieuwjaarke zoete zingen of vredevol Kerst vieren, ook al overtreden ze daarmee de regel, dat die zwaarder worden aangepakt dan die vuurwerkjihadjongeren die hun haat tegen de samenleving daarmee willen botvieren. Misschien kan ik daarover ook nog de vraag stellen of u ook met drones zult werken, mijnheer de burgemeester, en zo ja waarvoor zullen die dan worden ingezet? Ik zou ervoor opteren om die (drones, AS) in te zetten in de risicowijken die ik heb genoemd (“buurten waar veel moslims wonen. Nooit zijn de daders Chinezen, Joden, hindoes, boedhisten of protestanten.”, AS) waar vorig jaar die vuurwerkjihad en brandstichtingen werden gepleegd. Daar misschien drones inzetten. Wat dat betreft heb ik ook niet echt een heel duidelijk antwoord gekregen op mijn vraag of specifiek die wijken als een soort hotspot zullen worden beschouwd tijdens de jaarwisseling, om pro-actief al verhoogd politietoezicht te stationeren teneinde dingen te voorkomen.”

Het Vlaams Belang is tegen de inzet van drones. “Geen Big-Brother gericht op samenleving”, luidt het op een digitale affiche. Maar uit het parler van Sam Van Rooy blijkt dat het Vlaams Belang, minstens toch Sam Van Rooy, vindt dat drones wel moeten ingezet worden in buurten waar veel moslims wonen. Spreekt het Vlaams Belang zich hier tegen, of is dat de zin voor nuance bij het Vlaams Belang?

Sam Van Rooy tijdens de digitaal verlopen gemeenteraadszitting in Antwerpen, dinsdag 15 december 2020: oproep om drones in te zetten in wijken waar veel moslims wonen (foto © RV).