De het voorbije weekend bekend geraakte verklaringen van N-VA-voorzitter Bart De Wever (foto hierboven © AFF) dat hij nog liever stopt met politiek dan in een coalitie met het Vlaams Belang te besturen (in Humo: “Als ik moet kiezen tussen stoppen met politiek of dát, dan stop ik direct. Ik ga mezelf niet verloochenen. Politiek is me niet álles waard.”)… is overal sceptisch onthaald. Precies zoals wijzelf ook al dachten.

In Gazet van Antwerpen van 19 december 2020 zei Bart De Wever: “Ik stelde in de zomer van 2019 vast dat het Vlaams Belang met convenabele en redelijke voorstellen kwam (voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, AS), met zaken die je ook elders in Europa ziet. Ik verwachtte dan ook dat die partij, na zo’n redelijke opstelling, heel hard ging veranderen. Ik was fout. Er gaat geen gemeenteraad voorbij of raadsleden van het Vlaams Belang zeggen minstens drie keer dat moslims en Afrikanen achterlijk zijn. Ik heb een gelovige moslima en partijgenote in het schepencollege, Nabilla Ait Daoud. Hoe kan ik haar nu uitleggen dat die van het Vlaams Belang eigenlijk wel redelijk en convenabel zijn? ”

“Of aan bijvoorbeeld Assita Kanko. (Heftig) Ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin om dat aan hen te moeten uitleggen. Hoe geloofwaardig zou ik dan nog zijn? Dat gaat toch niet?” Dus geen samenwerking. “Ik wil hier zeer duidelijk over zijn en schrijf het maar op. Als dit de electorale toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren. Ik ga mijzelf niet verloochenen om hier een ambt te kunnen blijven bekleden. Dan doe ik de deur hier dicht en met de glimlach. ‘Ander en beter’ was toch de slogan van het Vlaams Belang? Wel het zal alleszins anders zijn. Tot zolang hoop ik voldoende kiezers te overtuigen dat het niet beter zal zijn.”

In Humo en bij Newsweek van 22 december 2020 is het van hetzelfde. In Humo herinnert Bart De Wever ook nog aan: “Een gemeenteraadslid (van het Vlaams Belang, AS) legt in een dirndl bloemen op het graf van een Nederlandse SS’er die zich in 1940 al aansloot bij de nazi’s, en post dat fier op Instagram. En dan moet die partij eerst nog twéé weken onderzoeken of dat echt wel fout is!”. Wat jammer toch dat Humo bij die gelegenheid niet vroeg naar Bart De Wevers mening over zijn partijgenoten in Beveren die eveneens bloemen gingen neerleggen op het graf van een collaborateur. Zelfs ná de commotie die ontstaan is over Carrera Neefs.

Bart De Wever: “Ik heb een gelovige moslima en partijgenote in het schepencollege, Nabilla Ait Daoud (foto). Hoe kan ik haar nu uitleggen dat die van het Vlaams Belang eigenlijk wel redelijk en convenabel zijn?” (foto © AFF).

“Echt geloofwaardig klinkt het niet van de partijvoorzitter die er in de zomer van 2019 alles aan deed om toch maar een Vlaamse regering op poten te zetten met de partij van Tom Van Grieken”, stelt politiek redacteur bij Het Nieuwsblad Arnout Gyssels. “Nu stelt De Wever plots vast dat de uitwassen bij Vlaams Belang nog altijd niet weg zijn. Dat de ‘stal van Van Grieken vuiler is dan ooit’. In 2018 beloofde De Wever nog plechtig dat hij zeker Antwerps burgemeester zou blijven. In een coalitie met SP.A die hij zeker niet ging maken. In aanloop naar de verkiezingen van 2019 stelde hij zich dan uitdrukkelijk kandidaat om minister-president te worden. Om nadien toch maar als partijvoorzitter de federale onderhandelingen te voeren met PS (…).”

“Het is bovendien met een vergrootglas zoeken naar hooggeplaatste N-VA’ers die de voorzitter bijvallen. Je ziet nog net geen dooie plant voorbij waaien. Dat is doorgaans wel anders. Pakweg Theo Francken stak in het verleden niet onder stoelen of banken dat hij een coalitie met Vlaams Belang wel ziet zitten. Al was het maar om ze mee in bad te trekken en te tonen dat beleid maken niet zo eenvoudig is als aan de zijlijn staan roepen. Of de rest van N-VA tot dezelfde conclusie als de voorzitter is gekomen, is dus nog maar de vraag.”

“Tot nader order is het beter om de uitspraken van De Wever te klasseren onder ‘voor strategisch gebruik’. Om bijvoorbeeld nog eens te onderstrepen dat een stem voor het Vlaams Belang een verloren stem is. Terwijl een stem voor N-VA wel kan wegen op het beleid. Om de stemmen die N-VA in 2019 aan Vlaams Belang is verloren, terug naar de oude stal te lokken. We zullen wel zien hoe de kaarten liggen in 2024. En of De Wever dan nog hetzelfde denkt.”

Arnout Gyssels (Het Nieuwsblad): “Het is met een vergrootglas zoeken naar hooggeplaatste N-VA’ers die de voorzitter bijvallen.” (foto © cc. Flickr/Marco Verch).

Maar wat als De Wever het toch écht meent, vraagt Dirk Hendrix in Gazet van Antwerpen. “Wat als (…) De Wever het simpelweg méént? Hij heeft al vaker gewezen op de Chinese muur tussen N-VA en de donkere kant van het Vlaams Belang, en op het problematische van politici als Filip Dewinter die alleen in oorlogstermen over islam en moslims kan spreken. Daar valt geen grootstedelijke samenleving op te bouwen, terwijl dat toch een cruciale opgave is voor een stadsbestuur.”

“En de aflossing van de extremistische wacht staat al klaar met mensen als Dries Van Langenhove of, dichter bij huis, Sam Van Rooy, fractieleider in Antwerpen. Ook diens tegenstanders noemen hem intelligent, maar hij is nog meer geobsedeerd door moslims en migratie en hij lijkt altijd verbeten op zoek naar de volgende rel. Hoe kun je met zo iemand naar de oorlog gaan als je gelooft in een inclusieve en open samenleving, geleid door de waarden van de verlichting? Hoe dan, Tom Van Grieken?”

Dirk Hendrix gaat er verkeerdelijk vanuit dat Tom Van Grieken en Sam Van Rooy niet echt hetzelfde denken, minstens dat Tom Van Grieken Sam Van Rooy kort zou kunnen houden. Volgens ons is dat zich tweemaal vergissen. We hebben Tom Van Grieken nog nooit een woord van afkeuring horen uitspreken over Sam Van Rooy. En ook niet over Dries Van Langenhove trouwens. Integendeel zelfs. De ‘eindbaas’ van Schild & Vrienden en het ‘onafhankelijk’ parlementslid was zeer tevreden over het antwoord dat Tom Van Grieken in De Zondag gaf toen hem een vraag over Dries Van Langenhove voor de voeten werd geworpen.

Bart Eeckhout stelt in De Morgen: “Een partijleider die een veto stelt tegen samenwerking met radicaal-rechts (is) nog altijd te verkiezen boven een die de samenwerking faciliteert. Maar waakzaamheid blijft altijd geboden. Zoals een lezer op Twitter schrander opmerkte: ook David Cameron zwoer op te stappen als de brexit er kwam. Hij stapte ook op, maar de brexit kwam er toch. Mede door zijn toedoen.” Jeroen Olyslaegers is het volledig eens met die laatste opmerking en schreef op Facebook dat nadat Bart De Wever het Vlaams Belang opnieuw groot heeft gemaakt door al die hondenfluitjes, hij nu ook de weg heeft vrijmaakt “voor Theo Francken die wél met die mannen van het Eigen Belang zaken wil doen. Het zal ons land qua bestuur en welvaart naar de afgrond helpen wegens gebrek aan bestuurlijke kwaliteit die nog vele malen erger zal worden. Tegen dan doet heer De Wever niet meer mee. En mensen zullen dan in een terugblik over hem zeggen dat hij tenminste nog een democraat was én staatsman.”

Jeroen Olyslaegers: Bart De Wever maakt de weg vrij voor Theo Franckendie wél met die mannen van het Eigen Belang zaken wil doen. (…) Tegen dan doet heer De Wever niet meer mee. En mensen zullen dan in een terugblik over hem zeggen dat hij tenminste nog een democraat was én staatsman.” (foto © AFF).

Bij het Vlaams Belang reageert men verontwaardigd op de uitspraken van Bart De Wever… omdat men bij het Vlaams Belang áltijd verontwaardigd reageert. Als Knack wijst op uitspraken van Filip Dewinter, Sam Van Rooy en Dries Vanlangenhove reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gepikeerd. Knack online-redacteur Tex Van berlaer verwijst ook naar de eerste ‘nieuwsuitzending’ van het Vlaams Belang: “Een radeloze man aan de Grieks-Macedonische grens werd bij jullie een man aan de Grieks-Turkse grens die de woorden ‘I want you dead’ in de mond werd gelegd.” Tom Van Grieken: “Maakt u als journalist nooit fouten? We hebben dat meteen rechtgezet.”

Tom Van Grieken liegt weer eens. Op het YouTube-kanaal van het Vlaams Belang staat nog altijd de gewraakte passage online bij de eerste uitzending van Vlaams Belang TV. In de daaropvolgende uitzending van Vlaams Belang TV bood Tom Van Grieken zijn “excuses” aan. Tom Van Grieken: “Want in de vorige uitzending is een kleine menselijke montagefout gebeurd. Had niet mogen gebeuren, maar wie zonder zonde is, werpe de eerste steen en vooral de klassieke media is zeer slecht geplaatst om die eerste steen te werpen.” Welke “kleine menselijke montagefout” verduidelijkte Tom Van Grieken niet. Daar had de kijker het raden naar. En de fout werd niet rechtgezet.

Een jongeman kijkt in de camera in de eerste uitzending van Vlaams Belang TV op 12 november 2020. Met zijn vingers als pistool tegen de slaap zegt hij volgens de ondertitel: “I want you dead”.  Maar, zoals De Morgen onthulde, die beelden zijn niet zoals beweerd werd aan de Turks-Griekse grens gemaakt, en niet in 2020. Een man op de rand van een wanhoopsdaad in 2015 wordt in 2020 door Vlaams Belang voorgesteld als een potentiële terrorist. Volgens Tom Van Grieken is die “kleine menselijke montagefout” intussen rechtgezet, maar het verkeerd voorgesteld fragment staat meer dan een maand later nog altijd online (screenshots YouTube, 23 december 2020).

Tot slot. Tom Van Grieken zegt dat het cordon sanitaire niet zijn probleem is. Tom Van Grieken in Knack en bij Newsweek: “In 2024 wordt het cordon sanitaire het probleem van de N-VA. Met wie gaan ze het meest van hun programma waarmaken: met de Open VLD en de PS of met ons?” Maar toch knaagt het bij het Vlaams Belang, en haar voorzitter in het bijzonder. Wat zegt Tom Van Grieken in Dag Allemaal van 15 december 2020 naar aanleiding van het 50 jaar oud worden van Bart De Wever? Tom Van Grieken: “Ik wens u alle geluk met uw verjaardag en ineens ook het inzicht dat nog veel meer te bereiken valt zonder het cordon.”

Dus toch weer de wens dat de N-VA het cordon sanitaire laat vallen tegenover het Vlaams Belang. Die ‘gelukwensen’ van Tom Van Grieken werden in tempore non suspecto gedaan, vóór de jongste afwijzing van Bart De Wever.

Zaza in De Morgen, 19 december 2020.
Advertentie