Geen gemeenteraadslid uit Wuustwezel haalde de voorbije weken zo vaak de nationale media als Carrera Neefs. Gemeenteraadslid dat op 11 november niet in haar eigen gemeente bloemen ging neerleggen aan de gedenkplaats voor de gesneuvelden bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar in het Nederlandse Ysselsteyn – 125 km verderop – bloemen ging neerleggen aan het graf van de eerste Nederlandse vrijwilliger voor de Waffen-SS (foto hierboven © Facebook). De gemeenteraadszitting van maandagavond 7 december 2020 in Wuustwezel opende met een sterke en unanieme afwijzing van hoe Carrera Neefs de reputatie van de gemeenteraad(sleden) in Wuustwezel besmeurde.

“We hebben de laatste week enorm veel het nieuws gehaald, maar helaas niet op de manier waarop we het zouden willen”, zei burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “De actie van één gemeenteraadslid heeft ons als gemeente in een enorm kwaad daglicht gesteld. Het heeft ervoor gezorgd dat onze administratie en alle voorzitters van de verschillende politieke partijen hier aanwezig tal van vragen hebben moeten beantwoorden. Vragen vol onbegrip, woede en ongeloof. Vragen of wij akkoord gaan met wat Carrera heeft gedaan. Vragen om er haar op aan te spreken, maar vooral vragen om er afstand van te nemen. We hebben die vragen niet enkel gekregen van mensen binnen onze gemeente, maar ook van ver buiten Wuustwezel. Van historici, geschiedkundigen en oud-strijders.”

“Daarom dat ik als voorzitter graag – of beter niet graag – het woord aan u richt Carrera en al die mensen die ons vragen om een reactie. Ik doe dat niet uit eigen naam, maar op nadrukkelijke vraag van alle politieke partijen hier aanwezig: CD&V, N-VA, Open VLD, PLUS, Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Petra (Laccroix, ex-Vlaams Belang). Want uitgerekend op de dag dat in zowat elke Vlaamse gemeente de slachtoffers van de beide Wereldoorlogen worden herdacht, heb je een onverantwoorde en absurde actie gebracht door een bloemenhulde te brengen aan een lid van een demonisch regime. Een regime dat verantwoordelijk is voor de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.”

Burgemeester Dieter Wouters (foto © cc. Flickr/CD&V).

“Door de actie en de functie die je hebt in de gemeente, breng je niet alleen de gemeente in diskrediet, maar is dat ook een kaakslag aan alle mensen die geleden hebben onder een regime van onderdrukking, vervolging en massamoord. En zeker voor die mensen uit Wuustwezel die een naast familielid hebben verloren in de werkkampen of de concentratiekampen. Om maar te zwijgen over alle slachtoffers die met geweld om het leven zijn gekomen tijdens die Tweede Wereldoorlog.”

“(…) In elk deel van de gemeente staat er een gedenkteken dat herinnert aan die zwarte periode uit onze geschiedenis. Er wordt uitgelegd wat het aan mensenlevens heeft gekost. Het klopt dat er tijdens zo’n herdenking slachtoffers worden herdacht. En het klopt dat dat ook Duitse slachtoffers kunnen zijn. Jongemannen die meegesleurd zijn. Die verplicht zijn geweest te vechten voor een waanzinnig demonisch een verwerpelijk regime en gedachtegoed. Maar tijdens zo’n herdenkingen herdenken we slachtoffers. Wij herdenken of eren geen daders. Die ene actie was een dolk in het hart van de mensen die weten wat oorlogsleed is.”

“Wij zeggen vandaag als gemeenteraad van Wuustwezel aan iedereen die het horen wil: ‘Niet in onze naam’. Deze actie was niet in onze naam, heeft niets met deze gemeente of de gemeenteraad te maken. Wij denken zo niet. Wij handelen zo niet en dat zullen we ook nooit doen. Als leden van deze gemeenteraad zo’n actie willen doen en zo’n gedachtengoed willen eren, dan vragen wij u om u te bezinnen, eens in de spiegel te kijken en u af te vragen of je nog als raadslid kunt functioneren op een eervolle manier.”

De verklaring van burgemeester Dieter Wouters werd mede namens Marc Vanden Branden afgelegd, het enige nog overblijvend gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Wuustwezel. Vanden Branden gaat daarmee verder dan zijn partijvoorzitter Tom Van Grieken die het vorige week zaterdag op Radio 1 nog altijd hield bij: “Ik vind dat iedereen mag rouwen om de doden. In de dood is iedereen gelijk.” Maar was het dat Marc Vanden Branden ‘niet anders kon’ gezien de houding van al zijn andere collega’s in de gemeenteraad? Op 19 november, een week na het neerleggen van de bloemen aan het graf van Willem Heubel, pakte het Vlaams Belang Wuustwezel op haar Facebookpagina nog trots uit met haar pin-up gemeenteraadslid Carrera Neefs.

Op 7 december 2020 veroordeelde het enige overblijvend gemeenteraadslid van het Vlaams Belang, samen met zijn collega’s in de gemeenteraad van Wuustwezel, het bloemen neerleggen van Carrera Neefs. Maar op 19 november 2020, een week na de opschudding over het neerleggen van bloemen, pakte het Vlaams Belang Wuustwezel op haar Facebookpagina nog uit met haar pin-up gemeenteraadslid Carrera Neefs (foto © Facebook).

Carrera Neefs reageerde slechts kort tijdens de gemeenteraadszitting. Ze vindt het mooi dat de burgemeester zei dat er overal slachtoffers zijn, maar ging daarbij voorbij aan dat de burgemeester bij de Duitse slachtoffers sprak over “jongemannen die meegesleurd zijn, die verplicht zijn geweest te vechten voor een waanzinnig demonisch een verwerpelijk regime en gedachtegoed”. Dat is nog wat anders dan een vrijwilliger voor de Waffen-SS. “Ik zou niet weten waarom ik excuses moet aanbieden”, besloot Carrera Neefs. “Ik heb niets verkeerd gedaan. Als jullie vinden dat ik iets verkeerd heb gedaan, dan moet je klacht gaan neerleggen. Maar je weet dat dat niets gaat uithalen. Ik heb alleen een bloem neergelegd. Iemand herdacht op vraag van iemand.”

Dat Carrera Neefs nog altijd vindt dat ze niets verkeerd heeft gedaan, komt natuurlijk mee doordat haar vroegere partij – het Vlaams Belang – haar niet uit de partij heeft gestoten voor het neerleggen van bloemen aan het graf van een vrijwilliger voor de Waffen-SS, maar omdat ze geen loyauteitsverklaring voor de Vlaams Belang-top wil tekenen. Een weigering die haar (nog) populair(der) maakte bij enkele honderden mensen in Vlaanderen. Van Koen Jennes en Peter Samson, over een heel legertje minder bekenden, tot gewezen Vlaams Belang-parlementslid Rob Verreycken en de veroordeelde leider van het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw (BBET) Tomas Boutens.

De gemeenteraadszitting in Wuustwezel op 7 december 2020, voor het eerst digitaal, met links bovenaan in beeld burgemeester Dieter Wouters (CD&V), in het midden met gele trui Carrera Neefs (ex-N-VA en ex-Vlaams Belang) en links onder Marc Vanden Branden (Vlaams Belang) (foto © RV).