In het ledenblad van het Vlaams Belang wordt deze maand twee bladzijden vrijgehouden voor een artikel over de antifascistische beweging (foto hierboven © RV). Het artikel is ondertekend met “FDM”. Uit de context is af te leiden dat FDM staat voor Filip De Man, voorzitter van de partijraad van het Vlaams Belang en Europarlementslid. Tevoren was hij hoofdredacteur van het partijblad van het Vlaams Blok/Belang en van 1991 (met de verkiezingen op de ‘Zwarte Zondag’ van 24 november 1991) tot 2014 parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij staat bekend als een hardliner binnen zijn partij, is berucht om zijn uitspraken over migranten en zou het idee aangebracht hebben om laatst met een autokaravaan naar de Heizel te trekken. Niet dat het een origineel idee is. Het Spaans-nationalistische extreemrechtse VOX richtte al eerder soortgelijke autokaravanen in.

“De Anti Fascistische Aktie ontstond uit de Duitse communistische partij in de jaren dertig van vorige eeuw, na een oproep om een breed front te vormen in het KPD-partijblad Die rote Fahne. Het front trok communisten én anarchisten aan, vandaar dat we nog steeds de rode en zwarte vaan zien in de Antifa-vlag”, schrijft Filip De Man ter inleiding. Om meteen daarna te verwijzen naar het akkoord dat Sovjetleider Jozef Stalin in 1939 sloot met Adolf Hitler. “Daar stond/sta je dan als bloedrode antifascist”, meesmuilt Filip De Man zonder te herinneren aan de doorslaggevende rol die het Rode Leger nadien had in de overwinning op het nazisme, de bevrijding van de concentratie- en vernietigingskampen en de verovering van Berlijn.

Filip De Man vervolgt: “Pas in de zeventiger jaren kropen de Antifa’s terug uit hun rood nest. In Vlaanderen werd het AFF opgericht in 1974 (misverstand: het is 1973, AS). Er werden (kleine) betogingen georganiseerd, infoavonden, stadswandelingen, concerten… Maar buiten overmatig veel aandacht in de linkse media stelde het clubje niet veel voor. Hetzelfde gold voor Blokwatch, een heus ‘onderzoekscentrum’ dat in 2004 werd gesticht door ABVV’er Marc Spruyt: het ‘fascistische’ Vlaams Blok moest en zou ontmaskerd worden. Hij kreeg de steun van een aantal linkse universiteitsprofessoren en de dito Liga voor de Mensenrechten. Drie jaar later pochte Spruyt dat de antifascistische strijd gestreden was: de rol van het Vlaams Belang was volgens Blokwatch vrijwel uitgespeeld… Niet dus, maar Blokwatch zelf hield alleszins op te bestaan.”

Filip De Man bij een Vlaams Blok-actie in Antwerpen en bij een Voorpost-actie in juni dit jaar naar aanleiding van Black Lives Matter. Rechts van De Man op de kleurenfoto: Stefaan Sintobin (foto’s © archief AFF en Kafka).

Dat de rol van het Vlaams Belang in 2007 niet was uitgespeeld, klopt. Zelf hebben we altijd de indruk gehad dat het stoppen van Blokwatch meer te maken had met het van een parttime naar een fulltime job overstappen van Marc Spruyt. Maar laten we Filip De Man nog even aan het woord: “Vandaag de dag hoor of zie je in dit land nauwelijks nog antifa’s. Bij de laatste betoging in Brussel tegen onze partij daagden 150 dapperen op, voornamelijk uit Wallonië. Het Vlaams Belang zelf had even daarvoor 15.000 mensen verzameld op de Heizel.”

De mobilisatie van, naar eigen zeggen, 15.000 mensen was uitzonderlijk. De vorige actie, de ‘Mars tegen Marrakesh’ op vraag van het Vlaams Belang georganiseerd door Voorpost, Schild & Vrienden, KVHV, NSV! en RechtsActueel, bracht volgens de politie 5.500 mensen op de been. Exact evenveel, volgens dezelfde politiebron, als alleen al de PVDA dit jaar nog op de been bracht met haar De Grote Colère-betoging. Het grote verschil was dat de ‘Mars tegen Marrakesh’ uitgebreid gecoverd werd door de pers, terwijl De grote colère-betoging maar een kort bericht kreeg als er al een verslag over verscheen, en dat de ‘Mars tegen Marrakesh’ eindigde op zware rellen in tegenstelling tot de vastberaden maar vredig geëindigde De grote colère-betoging.

Na een lange uitweiding over Nederland en Duitsland, en geweld bij antifascistische acties daar, komt Filip De Man terug in Vlaanderen: “Hebben onze Duitse vrienden dus zwaar last van de antifascisten, in Vlaanderen is hun droevig deuntje gelukkig afgelopen. Er is bij de hardwerkende Vlaming geen sympathie voor dit schorremorrie en menig treffen met weerbare studenten van KVHV en NSV! benam hen de lust om nog keet te gaan schoppen in universiteitssteden zoals Gent of Leuven. In 2000 verscheen het tweemaandelijks AFF-ledenblad Verzet voor het laatst op papier, in 2016 legde ook hun blog er de strijdbijl bij neer.”

Filip De Man geeft hierbij (a) impliciet toe dat met “menig treffen met weerbare studenten van KVHV en NSV!” deze laatsten geweld gebruikten, (b) verzwijgt dat Blokbuster bij haar betogingen in reactie op de jaarlijkse NSV!-betoging altijd minstens dubbel zoveel volk mobiliseert als de NSV!, en (c) de blog van het AFF enkel gestopt is wegens een kwestie over auteursrechten voor foto’s bij gebrek aan nog maar een fractie van de 7,7 miljoen euro die het Vlaams Belang alleen al vanuit het federaal en Vlaams Parlement toegestopt krijgt.

AFF-betogingen met altijd minstens tweeduizend mensen (“kleine betogingen” volgens Filip De Man) (foto’s © archief AFF).

Filip De Man besluit met een verwijzing naar de Verenigde Staten en de vraag wie Antifa sponsort. Voor dit laatste verwijst De Man van politieke partijen naar “schimmige solidariteitsfondsen van progressief pluimage” tot George Soros. Veel fantasie en veralgemeningen op een hoopje. Om uiteindelijk te besluiten: “President Trump vroeg zijn minister van Justitie om Antifa op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. In Europa diende de ID-fractie (met onder andere Vlaams Belang, AS) dit jaar in het Europees parlement een resolutie in over het plaatsen van die gewelddadige beweging op de EU-terroristenlijst.”

Wat Filip De Man over Trump en de ID-fractie zegt, klopt maar slaat nergens op. “Antifa” is niet op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties gezet. Vooreerst omdat er geen Amerikaanse lijst is van binnenlandse terroristische organisaties – wel kunnen individuen vervolgd worden, zoals de rechtsextremist Timothy McVeigh die bij een bomaanslag in 1995 in Oklahoma City 168 doden maakte. Ten tweede omdat zoals FBI-directeur Chris Wray zegt: “Antifa is geen groep of organisatie. Het is een beweging of een ideologie”.

De resolutie van de ID-fractie om ‘antifa’ als een terroristische organisatie te brandmerken heeft enkel de hoeveelheid documenten in het Europees Parlement aangedikt. Ze geraakt niet op de prioriteitenlijst om erover te stemmen.

Antifascisten bij een ABVV-betoging in januari dit jaar voor de bescherming van de sociale zekerheid (foto’s © AFF).