Morgen, dinsdag 3 november 2020, trekken de Amerikanen naar de stembus voor de 59ste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Voor zover ze niet reeds gestemd hebben. Een week geleden hadden al 71 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht. Meer dan de helft van het aantal dat bij de vorige presidentsverkiezingen stemde. Bijna 48 miljoen stemmen werden per post uitgebracht; iets meer dan 23 miljoen Amerikanen brachten reeds fysiek hun stem uit. Corona (foto hierboven © cc. Unsplash/Tiffany Tertipes) en een uitgesproken voorkeur voor één van de twee presidentskandidaten is waarschijnlijk de reden dat al zoveel mensen gestemd hebben. Men verwacht evenwel nog 85 miljoen kiezers op de ultieme verkiezingsdag morgen, en de vraag is of ze hier en daar niet geïntimideerd zullen worden door extreemrechtse milities.

Intimidatie is niet nieuw in de Verenigde Staten. Historisch vooral gericht op zwarte gemeenschappen en latino’s in een poging hen ervan te weerhouden hun grondwettelijk stemrecht uit te oefenen. In het sterk gepolariseerd klimaat dit jaar is het gevaar reëel dat extreemrechtse milities aan de stembureaus verschijnen. Vooral in de zogenaamde swing states waar geen van de twee presidentskandidaten een duidelijke meerderheid van aanhangers heeft, terwijl wie wint alle kiesmannen/vrouwen krijgt die die staat mag afvaardigen.

Federale en staatswetten verbieden het intimideren van kiezers. Maar dit jaar zijn extreemrechtse activisten en milities in de Verenigde Staten meer dan ooit gewapend op straat verschenen. Eerst als reactie op de lockdown-maatregelen ingevolge van het coronavirus, vervolgens als reactie op de Black Lives Matter-betogingen. Voor vele van die extreemrechtse activisten en milities is de stembusslag de voortzetting van hun strijd tegen wat zij als binnenlandse vijanden zien.

Volgens de Oath Keepers (op de foto in Charlottesville waar volgens Trump “zeer fijne mensen aan beide kanten” waren) is er al gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen. Meer over de Oath Keepers en andere milities vind je in dit rapport (foto © cc. Flickr/Anthony Crider).

Extreemrechtse extremisten nemen de bewering van Donald Trump ter harte dat deze presidentsverkiezingen “de meest vervalste verkiezingen in de geschiedenis” zullen zijn. Een ongegronde bewering die desalniettemin op grote schaal verspreid wordt door rechtse media zoals Fox News en een aantal radiostations. Trump heeft zijn aanhangers aangespoord “naar de stembus te gaan en goed te kijken”. Zijn campagneteam heeft een ‘leger’ van fervente aanhangers opgeroepen om de stembusgang te controleren.

Tijdens zijn presidentschap heeft Trump verklaringen afgelegd die begrepen werden als goedkeuring van extreemrechtse activisten. Zoals zijn opmerking dat er “zeer fijne mensen aan beide kanten” waren bij de Unite the Right-bijeenkomst in Charlottesville in 2017, bijeenkomst van alt-right tot neonazi’s die eindigde met een man die met zijn auto bewust inreed op de tegenbetogers en daarbij een dode en een aantal zwaargewonden achterliet. Bij het eerste televisiedebat tussen Donald Trump en Joe Biden op 29 september 2020 nam Trump niet de gelegenheid te baat om de blanke supremacisten te veroordelen en riep hij de Proud Boys op zich rustig te houden maar klaar te staan.

Ook andere rechtsextremistische groepen voelen zich geroepen. Is het niet op de verkiezingsdag zelf, dan nadien. Chris Hill van de Georgia Three Percent Security Force zei: “Als er aanwijzingen zijn dat de stemming vervalst en gemanipuleerd is, zal ik dat als een reden zien voor openlijke rebellie.” De Oath Keepers signaleerden vorige week al fraude en zouden wel eens naar de stembussen kunnen trekken omdat ze er niet op vertrouwen dat de politie haar werk behoorlijk doet.

De Trump-fan op de foto hierboven vindt het inrijden op antifascisten, zoals in Charlottesville gebeurde, voor herhaling vatbaar (foto, zondagmorgen 1 november 2020 in Queens, New York © Twitter).

Het Southern Poverty Law Center, een non-profit organisatie gespecialiseerd in burgerrechten en geschillen van algemeen belang, heeft in samenwerking met anderen een Voting Rights Practice Group opgezet die mensen moet bijstaan bij hun recht om hun stem uit te brengen zonder inmenging of intimidatie van anderen. Bijvoorbeeld gewelddadig gedrag binnen of buiten een stembureau, inclusief het zwaaien met vuurwapens; kiezers die in een rij staan te wachten lastigvallen of de toegang tot een stembureau blokkeren; en dreigen met strafrechtelijke vervolging, economische of reputatie schade.

Maar er zijn ook minder zichtbare vormen van intimidatie. VTM-correspondent Greet De Keyser wees voorbije vrijdag in Het Laatste Nieuws erop dat de Spaanssprekende en zwarte bevolking bestookt wordt met e-mails en telefoontjes met misleidende informatie. De zwarte bevolking in de zuidelijke staten bijvoorbeeld, die vaak arm is en erg veel schulden heeft, werd bestookt met e-mails waarin stond dat ze, als ze zouden gaan stemmen, meteen ook deurwaarders over de vloer zouden krijgen. De stemlokalen zouden immers in directe verbinding staan met alle schuldeisers. Zo zijn er talloze voorbeelden van acties die mogelijke stemmers angst moeten aanjagen. Zowel uit een FBI-rapport als uit een hoorzitting in de Senaat blijkt dat het grootste aantal inbreuken en misleidingen gericht is tegen potentiële stemmers voor Joe Biden.

De Verenigde Staten zijn voor veel mensen een voorbeeldland. Dat men zich voorbereidt op intimidatie aan de stembureaus, potentiële kiezers al maanden misleid worden, en men vreest voor ongeregeldheden na de verkiezingen, geeft te denken naar waar het land onder Donald Trump naar af is gegleden.

De Vlaams Belang-slogan Niet Mijn Regering is afgekeken van het Amerikaanse Not My President van tegenstanders van Donald Trump. Voor niets verlegen, want zowel Tom Van Grieken als Gerolf Annemans verkiezen Trump boven Biden (foto’s © Facebook en cc. Flickr/Anthony Crider).