Tom Van Grieken heeft last van de warmte. Wie niet trouwens? De Vlaams Belang-voorzitter postte de voorbije uren ettelijke tweets en Facebookberichten over de vechtpartij aan het strand van Blankenberge zaterdagavond. “We moeten dit tuig gewoon uit onze samenleving verwijderen. Ze verpesten het voor iedereen”, was één van zijn boodschappen. En hoe dan wel? “De politiek straft brave Vlaamse dagjestoeristen. De elite doet er alles aan om te ontkennen wat gewone Vlamingen zien. De rotte appels verpesten het voor iedereen en moeten eruit! Dit is ONS land. Respecteer dat of vertrek. Eens?”, zo luidt het op één van de gratuite peilingen die de Vlaams Belang-voorzitter lanceerde en waar minder dan een dag later al meer dan 24.000 mensen een ‘like’ aan gaven op Facebook. De luitenanten van Van Grieken doen intussen lustig mee. “Vreemdelingen verpesten ons strand in Blankenberge. Allemaal buiten!”, twitterde Vlaams parlementslid Bart Claes (foto hierboven: Blankenberge © cc. Flickr/Franz-Josef Molitor).

Intussen hebben allerlei mensen – van Luckas Vander Taelen tot Theo Francken – erop gewezen dat de amokmakers uit Brussel doorgaans wel hier geboren zijn. Hoe zou je die dan ‘buiten’ krijgen? “Door de dubbele nationaliteit bij herhaalde feiten af te pakken”, antwoordt het Vlaams Belang. Er lopen anders genoeg juristen bij het Vlaams Belang rond om te weten dat rechtbanken de Belgische nationaliteit enkel bij zware feiten afnemen. En dat is niet het gooien met een parasol, hoe betreurenswaardig ook. En wat doe je met Vlaamse amokmakers als voetbalhooligans? Ook ‘buiten’ zetten? Een andere reactie van het Vlaams Belang is de enquêtevraag: “Vlaamse rijkswacht oprichten?”, die na 20 uur al meer dan 13.000 ‘likes’ kreeg op Facebook. Als de hitte nog even aanhoudt, vraagt Tom Van Grieken om een kolonelsregime zoals in Griekenland (1967-1974) te installeren.

De N-VA – die zich in een hoek gedrumd voelt door het Vlaams Belang omdat de burgemeester van Blankenberge sinds begin vorig jaar een N-VA’ster is – kwam vanmorgen bijeen met de parlementsleden uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en stelt vijf maatregelen voor: bovengemeentelijke coördinatie bij rellen, het verhogen van de federale politiecapaciteit aan de kust, een plaatsverbod voor relschoppers, overleg met het parket over snelrecht, en een aanmeldingssysteem en monitoring van de treingebruikers richting kust. Stuk voor stuk maatregelen in de repressieve sfeer, waar soms wat voor te zeggen valt maar die straal voorbij gaan aan de kern van het probleem: er is aan de Vlaamse kust te weinig plaats voor dagjes- en andere toeristen die het zich niet kunnen veroorloven een plaats te betalen aan de vele strandbars.

Het Vlaams Belang pleit voor de oprichting van een ‘Vlaamse rijkswacht’, de N-VA voor het verhogen van de politiecapaciteit aan de kust. Beide gaan voorbij aan de kern van het probleem: de privatisering van het strand aan de Vlaamse kust, en in het bijzonder in Blankenberge (foto © cc. Pixabay/Ben Kerckx).

We zagen het het voorbije weekend op Twitter passeren, en vanmorgen brengt Apache er een uitgebreid stuk over: kustgemeenten kunnen tot de helft van hun strand verpachten aan uitbaters van strandbars en andere particulieren. Daar is één uitzondering op: in het Blankenberge van burgemeester Daphné Dumery (N-VA) mag al vele jaren tot tweederde van het strand privaat ingenomen worden. Als je dan nog eens rekening moet houden met eb en vloed, is het te begrijpen dat er problemen rijzen bij een druk bevolkt strand dat geprangd wordt tussen de zee die opkomt en de strandbars waar je enkel tegen betaling terecht kan. Niet de hele kust is tot (meer dan) de helft geprivatiseerd, maar de jongste vijf jaar verdubbelde wel het aantal strandbars.

Knokke-Heist heeft de meeste strandbars, Blankenberge de tweede meeste – de twee kustgemeenten met de meeste incidenten met jongeren. De publieke ruimte neemt af, en dat los je niet fatsoenlijk op door de politiecapaciteit te verhogen en/of de minst begoeden hun treinreis naar de kust af te nemen.

Naschrift: Zie hoeveel plaats bij vloed overblijft voor Jan en alleman, en hoeveel plaats er blijft voor Alexander en zijn kapitaalkrachtige(r) vrienden bij het privaat verhuurd strandgedeelte.

Foto © Facebook