Terwijl Voorpost bij nacht en ontij met affiches beklemtoonde dat de Vlaamse feestdag van 11 juli hún feestdag is, en de nationale feestdag van 21 juli een rouwdag (foto links hierboven © Facebook), vierde extreemrechts aan de andere zijde van de taalgrens vorige week 21 juli als hún feestdag. De tot vorig najaar belangrijkste extreemrechtse groep in Franstalig België is Nation, geleid door Hervé Van Laethem. Zij kwamen met nog maar een twintigtal mensen in Charleroi bijeen, voor een etentje waarbij de zaal en het buffet versierd was met tricolore vlaggen. De vorig najaar uit Nation losgescheurde Parti National Européen (PNE) van Olivier Balfroid deed elders in Charleroi hetzelfde, met ongeveer hetzelfde aantal volgelingen. Vanuit Vlaanderen was er Kris Roman (Euro-Rus) te gast.

Ook bij een derde extreemrechtse groep in Franstalig België, Droite Conservatrice, is de hang naar een unitair België groot. Julien D’Alessandro, moderator van de ‘gesloten’ Facebookgroep van Droite Conservatrice, postte op 21 juli in zijn Facebookgroep een oude – toegegeven, mooie – affiche over ‘Vlamingen, Walen. Samen ten strijd voor Vaderland en Vrijheid / Flamands, Wallons. Marchons unis pour la Patrie et la Liberté’ (foto rechts hierboven © Facebook).

Volgens RésistanceS verscheen de naam ‘Droite Conservatrice’ voor het eerst begin 2019, na een naamswijziging van Mouvement Conservateur – een beweging die naar eigen zeggen gelieerd is aan de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. Voorzitter is Adrien Jassogne; ondervoorzitter is Valéria Appeltants, voormalig parlementair medewerkster van de rechts-populistische Parti Populaire (PP) van voorzitter Michaël Modrikamen. In februari 2019 probeert het duo Jassogne-Appeltants in Verviers een meeting te organiseren met Theo Francken (N-VA), maar dat feestje gaat niet door omwille van het verzet ertegen.

Voor de verkiezingen op 26 mei 2019 roepen Jassogne-Appeltants op om voor Nation te stemmen in Wallonië en voor Vlaams Belang in Brussel. Nation haalt voor het Waalse parlement amper 0,5 % van de stemmen, en dus geen verkozene. Voor het Brusselse parlement haalt het Vlaams Belang 8,3 % van de stemmen in de Nederlandstalige taalgroep en daarmee één verkozene, Dominiek Lootens-Stael.

Links: Valéria Appeltants samen met Theo Francken (N-VA) met wie ze een meeting wilde houden op 19 februari 2019 in Verviers. Rechts: Valéria Appeltants (eerste van rechts op de foto) op het podium bij de officiële oprichting van de Parti National Européen (PNE) op 25 januari 2010 in Charleroi (foto’s © Facebook).

Jassogne en Appeltants tonen zich als een fan van Matteo Salvini door op 19 oktober 2019 een meeting van de Lega bij te wonen in Rome en op 2 december 2019 naar de Vlaams Belang-meeting met Matteo Salvini in Antwerpen te gaan. Wanneer in de opwinding van die meetings Droite Conservatrice (DC) officieel wordt opgericht, verdwijnt Adrien Jassogne als voorzitter en wordt Valérie Appeltants voorzitter.

Op 25 januari 2020 wordt de Parti National Européen (PNE) officieel opgericht. Valérie Appeltants staat mee op het podium. Eén maand later, op 26 februari 2020, wordt al een nieuwe extreemrechtse groep voorgesteld: ‘Rassemblement des droites (Cartel citoyen)’, waar onder andere Valéria Appeltants en haar Droite Conservatrice (DC) deel van uitmaken. Adieu Parti National Européen (PNE). Droite Conservatrice (DC) heeft vooral in Luik leden, en antifascisten daar volgen natuurlijk de soap ter extreme rechterzijde. Zij signaleren begin juni het vertrek van vicevoorzitter bij DC Richard Bully, nadat eerder sterkhouder Jean-Claude Goblet ook al opstapte bij DC. Extreemrechts in Wallonië is een duiventil.

Bij Droite Conservatrice (DC) heeft men intussen wel een programma met als eisen onder andere een basisinkomen voor iedereen, het organiseren van referendums, het herinvoeren van de militaire dienst, het beperken van de immigratie en neen aan Europa. Over de staatsinrichting staat niets in het programma. Maar wat in de Facebookgroep opvalt zijn de vele steunbetuigingen voor het Vlaams Belang.

Droite Conservatrice: expliciete steun voor vader Luc en zoon Tom Van Grieken, en de overtuiging dat het Vlaams Belang kan bereiken wat Droite Conservatrice wil. Alleen wil Droite Conservatrice “een warm, mooi en verenigd België”, en dat is niet het einddoel van het Vlaams Belang (foto’s © Facebook).

DC ziet in het Vlaams Belang een bondgenoot tegen de komst van asielzoekers en migranten, tegen de islam en tegen “de socialisten die onze regio ruïneren door ons te verdelen”. DC hoopt “een warm, mooi en verenigd België terug te vinden”, maar vergeet gemakkelijkheidshalve dat het Vlaams Belang een einde wil maken aan België dan wel wijt dit aan dat het Vlaams Belang geen betrouwbare partner vindt bij de rechterzijde in Wallonië.

Het Vlaams Belang heeft in Brussel altijd al Franstalige kiezers willen lokken met tweetalige folders en affiches. In 2003, 2007 en 2014 werd ook in een Waalse kieskring een lijst ingediend. In 2019 werd zelfs in alle Waalse kiesomschrijvingen een Vlaams Belang-lijst ingediend, maar zonder daar één euro campagnegeld voor vrij te maken. In 2019 leverde dat de partij 18.077 stemmen op in Wallonië. Officieel deed het Vlaams Belang dit als protest tegen Franstalige lijsten in Vlaams-Brabant; in werkelijkheid waren er mercantiele redenen: de stemmen in Wallonië tellen mee voor de federale overheidssubsidiëring van het Vlaams Belang.

Patrick Sessler, de loopjongen voor het Vlaams Belang in de Franstalige middens in Brussel, bevestigde in een recente Facebookpost dat “le Vlaams Belang adopte une politique de totale non-ingérence en Wallonie en n’a aucune intention de développer une activité durable en Wallonie” (“het Vlaams Belang voert een beleid van totale niet-inmenging in Wallonië en heeft geen enkele bedoeling om een duurzame activiteit in Wallonië te ontwikkelen”). Jammer voor Droite Conservatrice (DC) en al haar sympathiebetuigingen voor het Vlaams Belang, maar goed voor Wallonië.

Links: Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en Droite Conservatrice-voorzitter Valéria Appeltants op de Vlaams Belang-meeting met Matteo Salvini op 2 december 2019 in Antwerpen. Rechts: Recente Facebook-profielfoto van Valéria Appeltants (foto’s © Facebook).
Advertentie